Menu
Home Page
Home Page

Dyddiadau - key dates

7.1.2020

 

Annwyl rieni,

 

Blwyddyn newydd dda. Gobeithio i bawb gael gwyliau wrth eu boddau.

 

Dyma ychydg ddyddiadau ar gyfer eich dyddiadur;

 

Dydd Mawrth, Ionawr 21ain – Diwrnod Pontio Blwyddyn 6 yng Ngwynllyw

Dydd Gwener, Chwefror 14eg – Eisteddfod Ysgol

Dydd Llun 17eg – i Gwener 21ain Gwyliau Hanner Tymor

Dydd Sadwrn, Mawrth 7ed Eisteddfod Clwstwr Gwynllyw

Mawrth 16eg Noson rieni

Mawrth 17eg Noson rieni

Mawrth 18ed – Diwrnod Mabolgampau Gwynllyw blwyddyn 6

Mawrth 19eg – Diwrnod Mabolgampau Gwynllyw blwyddyn 5

Dydd Sadwrn, Mawrth 28ain Eisteddfod Rhanbarth Gwent

Dydd Gwener, Ebrill 3ydd – Diwrnod olaf y tymor.

 

Noder bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ar ddydd Gwener Mai yr 22ain nid y 29ain.

 

 

Dear parents,

 

Happy New Year everyone. I trust everyone had a wonderful holiday and all the children are excited about being back at school.

 

Here are a few key dates for your diaries;

 

Tuesday, January 21st – Year 6 Transition Day at Gwynllyw

Friday, February 14th – School Eisteddfod

Monday 17th – Friday 21st of February – Half Term holidays

Saturday, March 7th – Gwynllyw Cluster Eisteddfod

March 16th – Parents’ evening 1

March 17th – Parents’ evening 2

March 18th – Year 6 Sports Day at Gwynllyw

March 19th – Year 5 Sports Day at Gwynllyw

Saturday, March 28th – Gwent Regional Eisteddfod

Friday, April 3rd – Last day of term before Easter holidays.

 

PLEASE NOTE AN ERROR IN EARLIER LETTERS – FRIDAY MAY 22ND WILL BE A TRAINING DAY – NOT THE 29TH AS IN PEREVIOUS LETTERS

Top