Menu
Home Page
Home Page

Dirprwy Bennaeth / Depuy Head

It's with great pleasure that I inform you that Miss. Lewis will become the Acting Deputy Head at Ysgol Bryn Onnen in September. Miss. Lewis is a fantastic teacher who can lead and manage by example. We are lucky to have someone like this able to step into the breach. I know that Miss. Lewis and I have a fantastic relationship and I look forward to developing this further come September. The staff and pupils are enthused with the fact that Miss. Lewis will be their new Deputy Head and I know that parents will feel the same way too. Llongyfarchiadau Nia!

 

Ond nawr am y newyddion da! Hoffwn hysbysu rhieni’r o’r ffaith mai Miss. Lewis bydd ein Dirprwy Bennaeth Dros Dro ym mis Medi. Mae Miss. Lewis yn athrawes ffantastig fel y gwyddoch ac yn gallu arwain a rheoli drwy esiampl. Mae gen i berthynas dda gyda Miss. Lewis ac yn edrych ymlaen at ddatblygu hyn ymhellach ym mis Medi. Mae’r staff a’r plant yn falch iawn mai Miss. Lewis bydd y Dirprwy Bennaeth Newydd ac yr wyf yn gwybod y byd y rhieni yn teimlo yr un peth! Llongyfarchiadau Nia!

Top