Menu
Home Page
Home Page

Dim Mabolgampau Ysgol / Postponement of School Sports Day on 6.7.12

Yn anffodus, oherwydd y tywydd ni fyddwn yn gallu cynnal ein diwrnod mabolgampau ar ddydd Gwener y 6ed o Orffennaf. Mae neges destun eisoes wedi cael ei hanfon at rieni er mwyn rhoi peth amser i chi newid trefniadau gweithio. Hyd yn oed as fydd y tywydd yn olreit ar y dydd mae'r cae yn wlyb sop ac yn beryglus ar gyfer rhedeg. Fe driwn ni eto ar ddydd Gwener y 13eg o Orffennaf ond hoffwn ddweud nawr mai dyma'r unig ddyddiad arall yr ydym mewn safle i gynnig. gobeithiwn felly am well dywydd ar y 13eg! Yr wyf yn flin am unrhyw anghyfleustra.

Unfortunately because of the continuing poor weather we have to postpone the School Sports Day schedulled for Friday the 6th of July. A text message has been sent in advance to parents so that you can hopefully realter work schedules etc. Even if the weather does pick up on the Friday the pitch is completely soaked through and will be dangerous for runners. We will try and reshedule Sports Day for Friday the 13th of July. Please note though that this is the only alternative date that we can offer for Sports Day so let's hope for better weather then. I am sincerely sorry for any disruption or inconvenience caused. And to think that when we were kids we called it Flaming July!
Top