Menu
Home Page
Home Page

Cysylltiad gyda ysgol yn Uganda / Links with a primary school in Uganda

Yr ydym newydd greu gysylltiad gyda St Simon Kooga Primary School yn Uganda. Pwrpas y cysylltiad yw i efeillio ag ysgol arall a dysgu o'n gilydd o safbwynt gwella'r byd. Cewch fwy o fanylion yn nhudalen dosbarth Mr. Parry yn ystod yr wythnosau i ddod. Mae hyn yn gyfle gwych ac unigryw i blant o ddwy ysgol a dwy wlad hollol wahanol gyfathrebu gyda'i gilydd. Edrychwn ymlaen at weithio'n agos gyda staff a phlant St Simon Kooga Primary School.

We have recently created links with St Simon Kooga Primary School in Uganda. The purpose of this partnership is to get two contrasting school from two contrasting countries to communicate with each other and to share green / eco ideas on how to improve the world. This is a fantastic and unique opportunity for children from the two schools. We cannot wait to work closely alongside the staff and pupils of  St Kooga Primary school. Keep looking at Mr. Parry's class page for developments over the coming months.

Top