Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr/newsletter

29.4.2020

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Draenogod Dosbarth Derbyn

 

Mae’n siwr fod y dosbarth derbyn yn cofio dysgu am ddraenogod gyda Judith yn Nhymor yr Hydref. Mae’r draenogod bellach wedi tyfu ac maen nhw yn ddigon mawr i gael eu rhyddhau i’r gwyllt.

Gwaith Plant

 

Diolch yn fawr i rieni am eu holl waith yn addysgu eu plant yn y cartref. Rydym yn deall fod hyn yn anodd ac yn wir gwerthfawrogi pob ymdrech.

Mae lluniau o waith rhai plant ar y dudalen isod.

 

 

Minecraft

 

Mae Pwll Mawr ac Amgueddfeydd Cymru yn cynnal cystadleuaeth dylunio amgueddfa ar Minecraft.

Mae gwobrau gwych i’r enillwyr felly mae hi’n werth chweil rhoi cynnig arni.

 

https://museum.wales/blog/2020-04-21/Competition---Minecraft-your-Museum/

Clwb Minecraft

 

Mae Tom Burris sydd wedi bod yn rhedeg clwb Minecraft yn yr ysgol yn mynd i ddechrau clwb Minecraft o’r ty.

 

Am fwy o fanylion cysylltwch a Tom;

 

tom@brainstormeducationteach.com or text/call via 07739873630

 

 

 

Gwent Music

 

Yn anffodus ni fydd Gwent Music yn gallu cynnig gwersi am dymor yr Haf. Bydd ad-daliad yn cael ei roi i bob un sydd eisioes wedi talu am wersi.

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

Reception Class Hedgehogs

 

I’m sure Dosbarth Derbyn can remember when Judith came in to show them hedgehogs in the Autumn. The hedgehogs have now grown and Judith and Millie have released them back into the wild.

Pupils’ work

 

Thank you to all parents and the effort you are putting in with home learning. As teaches we understand it isn’t easy and we really appreciate your hard work.

Here are some examples of work pupils have completed. If you have any work you would like to share, please email me.

Minecraft

 

Museums Wales and Big Pit are running an excellent Minecraft competition that pupils can take part in.

Pupils are challenged to design their own museum. There are fantastic prizes for any children who are interested.

 

https://museum.wales/blog/2020-04-21/Competition---Minecraft-your-Museum/

 

 

Minecraft Club

 

Tom Burris who runs the after school Minecraft Club at the school is starting a Stay at Home Minecraft Club from the 1st of May.

 

If you are interested please contact Tom via email

tom@brainstormeducationteach.com or text/call via 07739873630

 

I’ve also tweeted Tom’s flyer.

 

This is open to everyone, not just pupils who attended Tom’s club at the school.

Gwent Music

 

Due to the coronavirus outbreak Gwent Music are unable to continue their lessons. All fees paid for the summer term will be refunded.

 

 

Cadwch yn ddiogel a gobeithio y cawn gwrdd eto cyn hir!

 

 

           

Keep safe and hopefully we will see you all soon!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top