Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

11.09.2020

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Croeso nol

 

Croeso nol i bawb a chroeso cynnes iawn i’n disgyblion a rhieni newydd. Mae’r plant wedi setlo mewn i’r drefn yn gyflym ac yn mwynhau gweithio gyda’i athrawon newydd.

 

Croeso i staff newydd

 

Mae tair Aelod o staff newydd gennym am y flwyddyn hon. Bydd Miss Loveridge yn gweithio ym mlwyddyn 4, Miss Jones ym mlwyddyn 1 a Miss Williams-Jones ar draws yr ysgol gyfan.

 

Cinio a snaciau

 

Mae’r gegin ar agor nawr ac yn darparu prydau poeth. Maent yn darparu o’r fwydlen ac mae’r system dalu ar lein yn gweithio.

 

Y normal newydd

 

Mae hi mor braf bod nol yn yr ysgol ac mae staff wrth eu boddau o weld y disgyblion eto.

Rydym yn benderfynol o wneud y profiad o fod yn yr ysgol mor bleserus a normal a phosib i’r plant, gan wneud y newidiadau sydd yn angenrheidiol i ddiogelu o’r haint.

 

Dau apel i rieni; os yw eich plentyn yn dangos symptomau coronavirus, mynwch brawf iddynt trwy y drefn bwcio ar-lein.

 

Yn ogystal, a fyddech cystal a sicrhau ymbellhau cymdeithasol pan yn casglu y plant.

 

Two appeals to parents; if your child shows any symptoms of coronavirus please keep them off school and book a test.

 

Also can parents ensure that they socially distance at dropping off and picking up time.

 

Hyfforddiant mewn swydd

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau fod y ddau ddiwrnod cau ar ddechrau y tymor yn ddydiau Hyfforddiant Mewn Swydd. Mae 4 diwrnod HMS ar ol y flwyddyn hon;

 

Gwener, Hydref 23ain  2020

Gwener, Rhagfyr 18ed  2020

Gwener, Mawrth 26ain 2021

Gwener, Mai 28ain 2021

 

Gwasanaeth

 

Meithrin          Ellis a Polly

Derbyn            Sonny a Seren

Bl 1                 Oliver N, Niya, Elizabeth

Bl 2                 Ava-Mali a Connah

Bl 3                 Mason C a Jack

Bl 4                 Kenzie a Felicity M

Bl 5                 Connor L a Seren M

Bl 6                 Scarlett, Connie a Katie-Rae

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

Welcome back!

 

A very warm welcome back to everyone and especially a big welcome to all parents and pupils starting with us for the first time this week.

 

All of the children have settled in very quickly with their new teachers and are getting back into the school routine.

 

Welcome to new staff!

 

This term we welcome three new staff members. Miss Williams- Jones will be covering teacher’s planning time so she will spend time teaching all year groups. Miss Jones will be working in Year 1 and Miss Loveridge will be supporting pupils in Year 4.

 

Lunch and snacks

 

Please remember that we are a healthy school. At break times children are only allowed fruit and we ask that parents make children’s lunch boxes as healthy as possible with the occasional treat.

 

The school canteen is now functioning fully and they are now following the menu published by Torfaen (copy attached). The online payment system is working. If you have mislaid your account number, please contact the office who can resend it to you.

 

New normal!

 

It is so nice for staff and pupils to be back in a routine and attending school. We want to make the experience of being in school as normal and enjoyable as possible but clearly we have to make some adaptations to keep pupils and staff safe from coronavirus.

 

Two appeals to parents; if your child shows any symptoms of coronavirus please keep them off school and book a test.

 

Also can parents ensure that they socially distance at dropping off and picking up time.

 

Training Days

 

Torfaen have now confirmed the two days at the start of term were training days not “preparation days”. We have 4 training days remaining in this school year. They will be on;

 

Friday, October 23rd  2020

Friday, December 18th  2020

Friday, March 26th 2021

Friday, May 28th 2021

 

Prize giving assemblies

 

Today we had our first “virtual assembly”. Certificates were awarded to the pupil of the week and Welsh speaker of the week. This week’s winners were;

Meithrin          Ellis and Polly

Derbyn            Sonny and Seren

Bl 1                 Oliver N, Niya and Elizabeth

Bl 2                 Ava-Mali and Connah

Bl 3                 Mason C and Jack

Bl 4                 Kenzie and Felicity M

Bl 5                 Connor L and Seren M

Bl 6                 Scarlett, Connie and Katie-Rae

 

 

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top