Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

15.9.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Brechiad Ffliw

 

Bydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn darparu brechiadau ffliw yn yr ysgol ar Fedi 28ain.

Mae’r brechiad ar gael i ddisgyblion o bob oed. I alluogi eich plentyn (plant) i gael y frechiad rhaid cwblhau y ffurflen gofrestru ar-lein isod;

 

https://forms.office.com/e/eyggpck0Kf

 

 

Bore Coffi

 

Bydd Blwyddyn 6 yn cynnal bore coffi ar Fedi’r 27ain am 10 30. Bydd thema Ail-ryfel Byd i’r bore. Mae croeso i rieni a theuluoedd ymuno a ni.

 

Ffrindiau Bryn Onnen

 

Mae gan Ysgol Bryn Onnen Gymuned Rhieni ag Athrawon effeithiol iawn ond mae’r niferoedd o wirfoddolwyr wedi lleihau dros y blynyddoedd. Os hoffech ymuno cysylltwch a threfnydd Ffrindiau Bryn Onnen gan ddefnyddio y manylion isod.

 

Offer Trydanol Am Ddim

 

Me Cyngor Torfaen ac elusennau lleol wedi trefnu digwyddiadau ble bydd offer trydanol ar gael am ddim i deuluoedd.

Gellir hawlio tegellau, ffyrnau bach a thostwyr yn y digwyddiadau.

 

Cyfnod Mamolaeth

 

Bydd Mrs Rome yn dechrau cyfnod mamolaeth ar ddydd Gwener, Medi 22ain. Rydym i gyd yn dymuno i Mrs Rome a’i tehulu wrth iddynt edrych ymlaen at groesawu’r babi.

 

Gwisg Addysg Gorfforol

 

Ar ddyddiau gwersi addysg gorfforol gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol y neu gwisg addysg gorfforol. Disgwylir i bob disgybl wisgo siorts du neu las, crys-t gwyn a siwmper ysgol. Wrth i’r tywydd oeri gall disgyblion wisgo trowsus trac wisg.

 

Ni fyddwn yn caniatau crysau rygbi, crysau pel-droed, dillad ffasiwn.

 

 

Dyddiadau allweddol am weddill y tymor

 

Medi 28ain Brechiad ffliw – Manylion i ddilyn.

Medi 28ain Diwrnod Cwpan Rygbi’r Byd

Medi 29ain – Hyfforddiant Mewn Swydd

Hydref  9ed – Lluniau ysgol

Hydref 23 a 24 Nosweithiau rhieni

Hydref 27ain – Diwedd hanner tymor

Tachwedd 6ed – Ysgol yn ail-agor

Rhagfyr 22ain – Diwrnod olaf y tymor

 

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Llywelyn

Derbyn                        Eira-Lilly

Blwyddyn 1    Kenzi

Blwyddyn 2    Iestyn

Blwyddyn 3    Ffion

Blwyddyn 4    Evelyn

Blwyddyn 5    Mila

Blwyddyn 6    Ffion

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        Keegan

Blwyddyn 1    Gracie

Blwyddyn 2    George

Blwyddyn 3    Elijah

Blwyddyn 4    Kayden

Blwyddyn 5    Levi

Blwyddyn 6    Mason

             

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Coffee Morning

 

Year 6 will be hosting a coffee morning on September 27th at 10 30. We would like to invite parents and families to join us in the school hall.

 

Ffrindiau Bryn Onnen (Ysgol Bryn Onnen PTA)

 

Our PTA are always on the look out for any new members who are able to support in planning and arranging lots of exciting events at the school. If you are interested, please get in touch with Richard at the email address below.

 

The PTA’s first meeting will be on September 21st at 7 00 on Teams.

Please contact Richard who will send you a link so that you can join the meeting.

 

 

 

Flu Nasal Spray

 

On September 28th ABUHB will be in school as part of the national flu immunisation programme. All pupils qualify for a free flu nasal spray. If you would like your child to have the nasal spray it is important for you to complete the online consent form.

 

https://forms.office.com/e/eyggpck0Kf

 

Mrs Rome

 

Next Friday (22nd)  will be Mrs Rome’s last day before starting maternity leave. We all wish Mrs Rome and her family a wonderful time as they prepare to welcome their baby.

 

Free Energy Saving Items

 

Torfaen Council and a number of local charities have arranged a number of events where free energy saving electrical goods are available to families. The goods will include items such as toasters, kettles, air-fryers etc.

 

The events are open to all and there is a number to call if you are unable to attend the events but still interested in the items.

 

Clubs

 

Clubs re-start next week. These are the clubs we will be offering in school this half-term;

Club                            Day                 Year Groups    Staff

 

Minecraft*                  Monday           3-6                   Tom Burris

Mixed Sports              Thursday         3-6                   Mr ap Gwyn/Miss Sheppard

Chess   (Lunch time)   Wednesday     3-6                   Mr Lucas

Netball **                    Monday           4-6                   Miss Archer/Miss Long

 

*Minecraft Club may be extended to Year 2 later if numbers allow.

** Netball will start on Monday 25th of September.

 

PE Kits

 

On PE days pupils should come to school in their PE kit. This consists of dark shorts, a plain white t shirt/polo shirt or red polo shirt. Leggings and jogging bottoms are also acceptable. School jumpers can be worn over PE kits.

 

Pupils should not wear hoodies, jeans, football shirts, rugby shirts. This is a relaxation of uniform rules for PE not a mufti day as some pupils have treated it in the past. We will continue to review this policy therefore pupil and family co-operation is needed.

 

Key dates for the rest of term

 

September 27thh

September 28th Flu Nasal Spray – Details of E-consent forms will be sent next week.

September 28th Rugby World Cup Day

September 29th – School Closed for training

October 9th – School photos, individual photos and family photos

October 23rd and 24th - Parents’ Evening

October 27th – Break up for half-term

November 6th – Start back after half-term

December 22nd – Break up for Christmas

 

 

Pupil of the week

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        Keegan

Blwyddyn 1    Gracie

Blwyddyn 2    George

Blwyddyn 3    Elijah

Blwyddyn 4    Kayden

Blwyddyn 5    Levi

Blwyddyn 6    Mason

             

 

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Llywelyn

Derbyn                        Eira-Lilly

Blwyddyn 1    Kenzi

Blwyddyn 2    Iestyn

Blwyddyn 3    Ffion

Blwyddyn 4    Evelyn

Blwyddyn 5    Mila

Blwyddyn 6    Ffion

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top