Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

21.7.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Diwedd y flwyddyn

 

Mae hi’n teimlo fel fod y flwyddyn ysgol wedi hedfan heibio. Mae cymaint wedi digwydd yma ym Mryn Onnen ac mae ein disgyblion wedi cyflawni cymaint.

 

Heddiw yw’r diwrnod olaf yn Ysgol Bryn Onnen i ein blwyddyn 6 rhagorol. Rydym yn dymuno yn dd ai bob un ohonynt wrth iddynt symud i eu hysgolion uwchradd.

 

Mae nifer fach o ddisgyblion o ddosbarthiadau eraill yn ein gadael hefyd. Pob lwc i Beck, Caerwyn a Evan wrth iddynt symud i eu hysgolion newydd.

 

Bydd nifer fach o staff yn ein gadael heddiw hefyd. Pob lwc i Mrs Nash, Mr Hancock, Miss Evans a Miss Stephens y neu swyddi newydd,

 

Hoffwn ddymuno yn dda i bob un o deuluoedd Ysgol Bryn Onnen dros yr haf. Gobeithio y caiff pob un ohonnoch wyliau gwych ac y gwelwn pawb yn ol yn ddiogel ym mis Medi.

 

Cofiwch bydd yr ysgol yn ail-agor ar ddydd Mawrth, Medi’r 5ed.

 

Mae cylchlythyr yr wythnos hon yn edrych yn ol dros y flwyddyn gyfan.

Ar ddiwedd mis Medi cafodd blwyddyn 5 a 6 benwythnos anhygoel yn Llangrannog gyda’r Urdd.

 

 

Yn mis Hydref gweithiodd y Dosbarth Derbyn gyda Banc Bwyd Torfaen i gasglu bwyd ar gyfer y cynhaeaf.

 

Ym mis Tachwedd dathlom fod Cymru yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958. Wnewn ni ddim son am y sgor!

 

Ym mis Rhagfyr perfformiodd nifer o ein disgyblion mewn cyngerdd Nadolig yn Neuadd y Mileniwm yng Ngarndiffaith.

 

Dyma ein Dosbarth Derbyn yn gwiso lan ar gyfer Diwrnod y Llyfr ym mis Mawrth. Roedd yr ysgol yn lliwgar dros ben.

 

Mae ein timau chwaraeon hefyd wedi bod yn brysur iawn. Yn ystod tymor yr haf mae ein timau rygbi, pel-droed a chriced wedi bod yn cystadlu yn llwyddiannus.

 

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

End of the school Year

 

This school year has really flown by and this week’s newsletter is slightly different as we are looking back at the whole school year. This year our fabulous pupils and staff have achieved so much.

 

Today, however, will be the last day at Ysgol Bryn Onnen for our fabulous Year 6 pupils. We wish them all luck as they go on to the next step in their education. We also have some pupils in other classes leaving so we wish Beck, Caerwyn and Evan all the best as they move to their new schools.

 

A small number of staff are also leaving at the end of term. Good luck to Mrs Nash, Miss Evans, Miss Stephens and Mr Hancock in their new ventures.

 

Finally, I hope every member of the Ysgol Bryn Onnen community have a fabulous summer holiday and we will see you all again in September.

 

Remember school restarts for all pupils on Tuesday September 5th.

 

Pupils can wear mufti to school tomorrow. Please do not send in toys and games tomorrow; they get lost/broken and cause arguments.

 

In this week’s newsletter we take a look back at the last school year.

 

Year 6 Families

 

Thank you all for joining us on Wednesday for our (tearful!) Leavers’ Assembly. Thank you for all of the support you have given the school over the years, we are all so proud of the children in Blwyddyn 6.

It would be fantastic to see as many as possible of you join us on Friday afternoon to see your children leave Ysgol Bryn Onnen one last time.

We will walk Year 6 up to the Community Centre at about 3 25 with the rest of the school watching.

 

 

           

Mwynhewch y gwyliau.

 

Enjoy the holiday!

Top