Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

14.7.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Diwrnod Tour de France

 

Heddiw mwynhaodd pawb ddsygu am Ffrainc a chefnogi Ellis wrth iddo geisio beicio 100 milltir yn ystod Gorffennaf. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd tuag at Apel Ellis i agsglu arian i Sepsis UK.

 

 

Diwrnod Myffti

 

Bydd diwrnod olaf y tymor yn ddiwrnod myffti i bawb. Os gwelwch yn dda, peidiwch danfon tegannau mewn gyda’ch plant.

 

 

Dyddiadau allweddol am weddill y tymor

 

Gorffennaf 19ed          Gwasanaeth gadael bl 6    2 pm.

Gorffennaf 21ain          Diwrnod olaf y tymor. Ysgol yn gorffen am 3 30.

 

 

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Arwyn

Derbyn                        Tobyn

Blwyddyn 1    Jack

Blwyddyn 2    Ameilia

Blwyddyn 3    Rudi

Blwyddyn 4    Stephen, Bailey a Seren

Blwyddyn 5    Harrison

Blwyddyn 6    Daisy

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Freddie

Derbyn                        Kayla

Blwyddyn 1    Dolly-Jane

Blwyddyn 2    Casey-Leigh

Blwyddyn 3    Elizabeth C

Blwyddyn 4    Jacob O a Neveah

Blwyddyn 5    Eira

Blwyddyn 6    Jaden

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Tour de France Day

 

Everyone enjoyed our Tour de France day today. Pupils learned about the Tour and France and we all supported Ellis as he added to his tally, trying to cycle 100 miles in July in aid of Sepsis UK. Ellis is already over 40 miles into his ride, da iawn Ellis. A big thank you to everyone who contributed.

School Governors

 

We are seeking new volunteers to join the governing body. If you would like to join the school’s governing body as a parent or if you know of someone who would like to be a community governor, please contact the school.

 

Mufti Day

 

The last day of term will be a mufti day (no cost). Please do not send children in with toys/games on the last day of term.

 

Key dates for the rest of term

 

July 19th          Year 6 Leavers Assembly @ 2 00

July 21st          Final day of term – finish at 3 30

 

Remember school restarts for all pupils on Tuesday September 5th.

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Freddie

Derbyn                        Tobyn

Blwyddyn 1    Dolly-Jane

Blwyddyn 2    Casey-Leigh

Blwyddyn 3    Elizabeth

Blwyddyn 4    Jacob O and Neveah

Blwyddyn 5    Eira

Blwyddyn 6    Jaden

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Arwyn

Derbyn                        Kayla

Blwyddyn 1    Jack

Blwyddyn 2    Ameilia

Blwyddyn 3    Rudi

Blwyddyn 4    Stephen,Bailey and Stephen

Blwyddyn 5    Harrison

Blwyddyn 6    Daisy

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top