Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

7.7.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Noson agored

 

Dylai eich plentyn fod wedi dod a’u hadroddiad adref erbyn yn. Os hoffech drafod cynnwys yr adroddiad byddwn yn cynnal noson agored ar nos Lun, Gorffennaf 10ed.

 

Reid beiciau Ellis

 

Wythnos diwethaf rhannom y newyddion am reid beiciau ardderchog Ellis i gasglu arian tuag at Ymwybyddiaeth Sepsis.

I gefnogi Ellis byddwn yn cynnal diwrod Tour de France yn yr ysgol ar ddydd Gwener, Gorffennaf 14eg.

Gall disgyblion wisgo unrhywbeth Ffrengig neu unrhywbeth yn ymwneud a seiclo. Hefyd, gall unrhyw deuluoedd all feicio i’r ysgol yn ddiogel wenud hynny.

 

Gwyl Ddawns

Dyddiadau allweddol am weddill y tymor

 

Gorffennaf 10ed          Noson agored 3 30 – 5 00

Gorffennaf 14eg         Diwrnod Muffti Tour de France

Gorffennaf 19ed          Gwasanaeth gadael bl 6

Gorffennaf 21ain          Diwrnod olaf y tymor

 

Medi 5ed                     Dechrau y tymor i ddisgyblion

 

 

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        William

Blwyddyn 1    Jude

Blwyddyn 3    Evelyn

Blwyddyn 4    Connah

Blwyddyn 5    Dylan

Blwyddyn 6    Max

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Llewellyn

Derbyn                        Isla

Blwyddyn 1    Kaleb

Blwyddyn 3    Skyla

Blwyddyn 4    Brooke

Blwyddyn 5    Elcie-Mae

Blwyddyn 6    Riley

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

School reports

 

Your child(ren) should have brought their report home from school already. Please complete the “parents comments” section and return to school.

On July 10th we will be holding an open evening where parents can discuss any concerns they have regarding their child’s report.

If you are happy with your child’s report you do not need to attend. We won’t be arranging appointments for this evening.

 

Ellis’ July Bike ride

 

Last week I told you about Ellis’s fantastic effort to raise money for Sepsis Awareness by riding 100 miles in July.

To support Ellis we will be having a Tour de France themed day in school on Friday, July 14th.

Pupils can come to school wearing anything to do with France, The Tour de France or cycling. Even a yellow t-shirt like the Tour leader will be fine. Any families who can safely cycle to school are also encouraged to join in the fun.

 

We ask that families make a small donation towards Ellis’ bike ride.

 

Dance Festival

A big thank you to all who attended the Dance Festival yesterday. The children all performed fantastically and looked great in their outfits. Also, valuable funds were raised for the PTA.

Key dates for the rest of term

 

July 10th          Open evening to discuss reports 3 30 – 5 00

July 14th          Tour de France mufti Day

July 19th          Year 6 Leavers Assembly

July 21st          Final day of term. Final day of term will be a mufti day

 

Remember school restarts for all pupils on Tuesday September 5th.

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Llewellyn

Derbyn                        Isla C

Blwyddyn 1    Kaleb  

Blwyddyn 3    Skyla

Blwyddyn 4    Brooke

Blwyddyn 5    Elcie Mae

Blwyddyn 6    Riley

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        William

Blwyddyn 1    Jude

Blwyddyn 3    Evelyn

Blwyddyn 4    Connah

Blwyddyn 5    Dylan

Blwyddyn 6    Max

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top