Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

16.6.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Prydau Ysgol am Ddim

 

O fis Medi ymalen bydd prydau ysgol am ddim i holl ddisgyblion Ysgol Bryn Onnen.

 

Ar gyfer hyn mae angen i rieni gofrestru fel a ganlyn;

 

Rhieni plant fydd yn y Derbyn ym mis Medi;

 

https://iweb.itouchvision.com/portal/itouchvision/r/customer/category_link?cuid=BFA177CA3BCD46AD88E0534F500A8C0BED0ADD2C&lang=EN&P_LANG=en

 

Rhieni plant sydd yn y Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar hyn o bryd – does dim angen gwneud dim gan eich bod eisioes wedi cofrestru.

 

Rhieni plant fydd ym mlynyddoedd 4,5 a 6 ym mis Medi.

 

https://iweb.itouchvision.com/portal/itouchvision/r/customer/category_link?cuid=FDF363242619D121B744E0543185A401A8C00D05&lang=EN&P_LANG=en

 

Mis Medi

 

Bydd nifer ohonnoch yn cynllunio ar gyfer gwyliau yr haf. Dyma rai dyddiadau fydd o gymorth.

 

Gwener, Gorffennaf 21ain      Diwedd tymor

Gwener Medi 1af                    Hyfforddiant Mewn Swydd

Llun Medi 4ydd                      Hyfforddiant Mewn Swydd

Mawrth Medi 5ed                   Dechrau y tymor i bawb (gan gynnwys Meithrin a Derbyn)

Dydd Gwener Medi 28ain      Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Noson Agored Meithrin Derbyn

 

Byddwn yn cynnal noson agored ar gyfer teuluoedd fydd yn y Derbyn a Meithrin ym mis Medi ar nos Fercher Mehefin 21ain.

 

Bydd y noson yn dechrau am 4 00. Cyn hynny am 3 45 gwahoddir rhieni i fynd i’r gegin i gael blas ar y cinio ysgol fydd ar gael.

 

Taekwondo

 

Yr wythnos hon derbyniodd Blwyddyn 4 a 6 sesiynau blasu Taekwondo. Mwynhaodd pawb yn enfawr a dysgom lawer o sgiliau newydd. Diolch yn fawr i Master Tao Levan am ein dysgu.

Llywodraethwyr

 

Ddechrau yr wthnos dosbarthwyd ffurfleni enweby rhiant lywodraethwyr. Os oes gennych, neu os ydych yn adnabod unrhywun sydd a diddordeb, cwblhewch y ffruflen enwebu os gwelwch yn dda.

 

Menywod Cinio

 

Rydym yn chwilio am fenwyod cinio ar hyn o bryd. Os ydych a diddordeb neu yn adanbod rhywun fyddai yn addas yna hysbysebor y swydd ar wefan Torfaen.

 

https://www.torfaen.gov.uk/en/Jobs/Vacancies/Midday-Supervisor-Ysgol-Bryn-Onnen.aspx

 

Gwyl Ddawns

 

Cynhelir ein Gwyl Ddawns ar Orffennaf y 6ed 4 00 – 5 30.

Mae tocynnau ar werth o’r ysgol am £3 y pen.

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Owain

Derbyn                        Ollie

Blwyddyn 1    Marcie

Blwyddyn 2    Phoebe, Elijah

Blwyddyn 3    Evelyn

Blwyddyn 4    Josh T

Blwyddyn 5    Oliver T

Blwyddyn 6    Jacob R

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Freddie

Derbyn                        Tobyn

Blwyddyn 1    Marley

Blwyddyn 2    Ella

Blwyddyn 3    Fred

Blwyddyn 4    Thomas

Blwyddyn 5    Fletcher

Blwyddyn 6    Max

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

 

Universal Free School Meals

 

As of September all primary aged pupils in Torfaen will be eligible for Universal Free School Meals. Parents will need to register for this;

 

Children starting Reception in September will need to be registered using this link;

https://iweb.itouchvision.com/portal/itouchvision/r/customer/category_link?cuid=BFA177CA3BCD46AD88E0534F500A8C0BED0ADD2C&lang=EN&P_LANG=en

 

 

Children currently in Reception, Year 1 and Year 2 should already be registered so parents don’t need to do anything.

 

Children starting in Year 4,5 and 6in September should be registered using this link;

 

https://iweb.itouchvision.com/portal/itouchvision/r/customer/category_link?cuid=FDF363242619D121B744E0543185A401A8C00D05&lang=EN&P_LANG=en

 

September

 

I’m sure many of you will be making plans for the summer holidays. Here a few dates that will help.

 

Friday, July 21st Last day of term (school finishes at 3 30)

Friday, September 1st Training Day (school closed for pupils)

Monday, September 4th Training Day (school closed for pupils)

Tuesday, September 5th First Day of term for all pupils (full day for Reception, half day for Nursery)

Friday, September 29th Training Day (school closed for pupils) TBC

 

Open Evening

 

There is an Open Evening for September’s Meithrin and Derbyn pupils on Wednesday at 4 00. This will give parents an opportunity to meet key staff and ask any questions they may have.

 

Torfaen Catering will also be attending to explain the provision for free school meals.

 

The canteen will also be opening at 3 45 to give pupils and parents a taster of what is available in the canteen. Please enter the school through the canteen and then make your way to the hall (there will be staff present to guide you).

Information on which session Nursery pupils will attend will be shared at this meeting.

 

Taster Session/Moving Up day

 

We will be holding a “moving up day” on June 27th. On this day our current Year 6 will be going to Ysgol Gymraeg Gwynllyw for a sports day. All other classes will move up a class so that pupils get a chance to spend the day in their new classroom and with their new teacher to prepare for September.

 

Next Friday we will share a list of which staff will be in each class in September.

 

 

Taekwondo

 

This week Master Tao Levan from Cwmbran and Pontypool Taekwondo club came to school to do a taster session with Years 4 and 6. The children had a great time and learnt some valuable, new skills.

Governors

 

We are currently looking for new governors to join our driven and supportive Governing Body. Nomination forms were sent for parent governors at the start of the week.

Parent governors fulfil a very important role in representing parents and helping to shape a vision for the school’s future.

If you are interested or you know somebody who is, please complete the nomination form. If you would like to discuss the role further before making a decision, please contact me or Kerys Sheppard our Chair of Governors.

 

We are also looking for community governors. Anyone can be a community governor so if you know anyone locally who is interested, either through their involvement in the local community or possibly former pupils, parents or grandparents then please inform the school so that we can reach out to them.

 

Midday Supervisors

 

We are also advertising two Midday Supervisor posts. These are to cover maternity leave.

The posts are advertised on Torfaen’s website;

 

https://www.torfaen.gov.uk/en/Jobs/Vacancies/Midday-Supervisor-Ysgol-Bryn-Onnen.aspx

 

Dance Festival

 

Our Dance Festival will be held on July 6th from 4 00 – 5 30.

Tickets are on sale from the school for £ 3 each.

 

BAKE OFF: The PTA will be holding a bake off at the dance festival. The theme of the dance festival is Disney and cakes can also be made to this theme if you like.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Owain

Derbyn                        Ollie

Blwyddyn 1    Marcie

Blwyddyn 2    Phoebe a Elijah E

Blwyddyn 3    Evelyn

Blwyddyn 4    Josh

Blwyddyn 5    Oliver T

Blwyddyn 6    Jacob

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Freddie

Derbyn                                     Tobyn

Blwyddyn 1    Marley

Blwyddyn 2    Ella

Blwyddyn 3    Fred

Blwyddyn 4    Thomas P

Blwyddyn 5    Fletcher

Blwyddyn 6    Max

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top