Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

8.6.23

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Elusen Sepsis

 

Yn mis Mai casglom £459.55 tuag at Sepsis Awareness. Diolch yn fawr iwan i bob teulu am roi mor hael.

 

Rygbi

 

Llongyfarchiadau i aelodau o’n tim rygbi fu’n chwarae mewn twrnament ym Mhanteg ar ddydd Mawrth. Llwyddodd y tim i enill 2 gem allan o 4 a chwaraeodd pawb yn wych.

 

 

Llywodraethwyr

 

Mae Ysgol Bryn Onnen ynchwilio am lywodraethwyr. Rydym angen dau fath o lywodraethwr; rhieni lywodraethwyr a llywodraetwhyr cymunedol.

 

Gall unrhyw riant neu warcheidwad fod yn riant lywodraethwr.

 

Rhaid ethol rhiant lywodraethwyr gan rieni eraill. Ar ddydd Llun bydd pob plenty yn dod a ffurflen enwebiad adref. Ar hwn gallwch enwebu rhiant sydd a diddordeb mewn bod yn lywodreaethwr ysgol. Os oes mwy nag un enwebiad yna bydd etholiad i ddewis rhiant lywodraethwr.

 

Gall unrhywun fod yn lywodraethwr cymunedol. Rhywun sydd a chysylltiad a’r ysgol neu rhywun sydd yn flaengar yn y gymuned leol a hoffai gynrychioli y gymuned honno ar fwrdd yr ysgol.

 

Os ydych yn adnabod unrhywun hoffai fod yn lywodraethwr cymunedol anogwh nhw i gysylltu a’r ysgol.

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Arwyn

Derbyn                        Elizabeth

Blwyddyn 1    Ellis

Blwyddyn 2    Abbie

Blwyddyn 3    Morgan

Blwyddyn 4    Evie

Blwyddyn 5    Aled

Blwyddyn 6    Tobi

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Daisy

Derbyn                        Isobelle

Blwyddyn 1    Beau

Blwyddyn 2    Iwan

Blwyddyn 3    Jacob-Jay

Blwyddyn 4    Florence

Blwyddyn 5    Ruby

Blwyddyn 6    Imogen

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Sepsis Awareness

 

In May we raised £459.55 towards Sepsis Awareness. A huge thank you to all families for their kind donations. A very big well done to Year 5 for all of their hard work arranging the day.

 

 

Ysgol Gymraeg Gwynllyw

 

Ysgol Gymraeg Gwynllyw recently appointed Mr Mark Jones as headteacher. He will be holding a meeting for parents at Ysgol Bryn Onnen to explain how he would like to develop Ysgol Gymraeg Gwynllyw in the future. This meeting isn’t aimed solely at Year 6 parents – it is open to all families.

 

The meeting will take place on June 27h at 4 00 at Ysgol Bryn Onnen.

 

Rugby

 

Well done to our rugby team who were successful in a tournament at Ysgol Panteg on Tuesday. The team won 2 out of 4 games and scored a number of spectacular tries. We will be competing again next week but this time in tag rugby.

 

School Governors

 

We are currently looking for new governors to join the school’s governing body. We are looking for two types of governors; Parent Governors and Community Governors.

 

Parent Governors: All parents and guardians can be Parent Governors. Parent Governors are nominated by other parents. If more than one parent is nominated a ballot is held to elect Parent Governors. On Monday we will be sending nomination forms home with each child.

 

Community Governors: Anyone can be a Community Governor. It can be a grandparent, a local business person or somebody who is a champion of the local community (parents can also be Community Governors). If you know anyone who is interested in becoming a Community Governor please ask them to contact the school or let us know their details and we can get in touch with them.

 

Clubs

 

Minecraft (Monday) and Lego (Tuesday) will start next week. Please complete the online registration for both clubs.

 

Midday Supervisors

 

We are looking for two midday supervisors to cover maternity leave starting in September. Please visit Torfaen’s website for more details and an application form.

 

Midday Supervisor - Ysgol Bryn Onnen | Torfaen County Borough Council

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Daisy

Derbyn                        Isobelle

Blwyddyn 1    Beau

Blwyddyn 2    Iwan G

Blwyddyn 3    Jacob-Jay

Blwyddyn 4    Florence

Blwyddyn 5    Ruby

Blwyddyn 6    Tobi

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Arwyn

Derbyn                                     Elizabeth

Blwyddyn 1    Ellis

Blwyddyn 2    Abbie

Blwyddyn 3    Morgan

Blwyddyn 4    Evie

Blwyddyn 5    Aled

Blwyddyn 6    Imogen

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top