Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

18.5.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Perygl rhag dieithriaid

 

Derbyniom rybudd gan yr heddlu yr wythnos hon am achos o ddieithryn yn ceisio cipio plentyn ym Mrynmawr. Rydym wedi cynnal gwasanaeth a sesiynau yn ein dosbarthiadau i esbonio y perygl rhag dieithriaid i ein disgyblion. Hoffem i rieni atgyfnerthu y neges yma yn y cartref.

 

https://www.safety4kids.com.au/safety-zone/stranger-danger/smart

 

 

Hanner tymor

 

Cofiwch bydd gwyliau ar ol wythnos nesaf. Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth, Mehefin 6ed.

 

 

Mabolgampau

 

Byddwn yn cynnal ein mabolgampau ddydd Gwener nesaf.

 

Blwyddyn 3,4,5 a 6 a meithrin bore.  10 – 11 30

 

Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 2 a Meithrin prynhawn 1 30 – 3 30

 

 

Dan yr Ogof

 

Ar ddydd Llun mwynhaodd Dosbarth Derbyn daith i Dan yr Ogof fel rhan o’u thema am ddeinosoriaid. Cafodd pawb daith o gwmpas yr ogofau a chyfle i ymweld a’r fferm.

 

Wythnos Cerdded i’r wythnos

 

Da iawn i bawb sydd wedi cerdded neu feicio i’r ysgol wythnos yma. Mae nifer wedi myndi ymdrech fawr gan gerdded yr holl ffordd o Flaenafon. Dyma luniau o rai plant yn mwynhau.

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Jaxon

Derbyn                        Isla

Blwyddyn 1    Noah

Blwyddyn 2    Abbie

Blwyddyn 3    Poppy

Blwyddyn 4    Neveah

Blwyddyn 5    Jack

Blwyddyn 6    Amelie

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Osian

Derbyn                        Kenzi

Blwyddyn 1    Lowri

Blwyddyn 2    Jasmine

Blwyddyn 3    Jacob-Jay

Blwyddyn 4    Beck

Blwyddyn 5    Brenin

Blwyddyn 6    Daisy

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Stranger Danger

 

We have been informed of a worrying incident that happened in Brynmawr on Wednesday. A pupil, walking home from school was approached by a man in a silver van. We have spoken to children about stranger danger in assembly and in class. It would be great if families can also re-enforce the message at home.

 

Here is a really useful, child friendly website that you can use at home;

S.M.A.R.T - Safety 4https://www.safety4kids.com.au/safety-zone/stranger-danger/smart Kids

 

Half-term

 

Half-term starts at the end of next week. School finishes at 3 30 on Friday, May 26th.

School re-starts for pupils on Tuesday, June 6th.

 

There are no more training days in this school year.

 

Sports-Day

 

Remember our Sports Day next Friday.

 

Morning – Year 3,4,5 and 6 + morning Nursery. 10 – 11 30

 

Afternoon – Reception, Y1, Y2 and afternoon Nursery 1 30 – 3 30

 

Dan yr Ogof

 

On Monday, Dosbarth Derbyn visited Dan yr Ogof Showcaves as part of their work about dinosaurs. They had a fabulous time walking through the caves and visiting the farm.

Many classes will be going on trips in the coming weeks. Please make every effort to return consent forms to school as quickly as possible. A large amount of staff time is taken chasing up late letters.

 

 

Walk to School Week.

 

Well done to everyone who has walked to school this week. Some have walked every day and some once. Many children have walked long distances including all the way form Blaenafon.

Here are some photos of pupils enjoying Walk to School Week.

 

Sepsis Awareness

 

On Tuesday we will be having a Mufti Day in support of Sepsis Awareness. We would like pupils to wear bright or sparkly clothing on the day. We kindly ask that parents send in a small donation in memory of former pupils Skyla Whiting. All money collected on the day will be donated to sepsis awareness.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Jaxon

Derbyn                        Isla

Blwyddyn 1    Noah

Blwyddyn 2    Abbie

Blwyddyn 3    Poppy

Blwyddyn 4    Neveah

Blwyddyn 5    Jack

Blwyddyn 6    Amelie

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Osian

Derbyn                                     Kenzi

Blwyddyn 1    Lowri

Blwyddyn 2    Jasmine

Blwyddyn 3    Jacob-Jay

Blwyddyn 4    Beck

Blwyddyn 5    Brenin

Blwyddyn 6    Daisy

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top