Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

4.5.2023

 

CLYBIAU

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Clwb Criced

 

Rydym yn cynnal Clwb Criced yn yr ysgol pob dydd Mercher rhwng 3 30 a 4 30. Mae Clwb Criced Panteg hefyd yn cynnal clybiau Dynamos ac All Stars ar gyfer plant cynradd. Mae All Stars ar gyfer plant 5 i 8 a Dynamos ar gyfer plant 8 -11.

 

Defnyddiwch y lincs yma i gofrestru;

 

 

https://ecb.clubspark.uk/AllStars/Register/105016df-8186-47cd-9a31-fffc2aff0883?mc_cid=4f4c577717&mc_eid=abf27bdd51

 

https://ecb.clubspark.uk/Dynamos/Register/8016eeaf-6bd7-4f8d-9d51-708829ed12f3?mc_cid=4f4c577717&mc_eid=abf27bdd51

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Evelyn a Konway

Derbyn                        Ruben

Blwyddyn 3    Skyla

Blwyddyn 4    Connah

Blwyddyn 5    Fynley

Blwyddyn 6    Broghan

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Eira-Lily a Mason

Derbyn                        Aoife

Blwyddyn 2    Ffion T

Blwyddyn 3    Rudi

Blwyddyn 4    Josh T

Blwyddyn 5    Charlie

Blwyddyn 6    Elan

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

CLUBS

 

Cricket Club

 

We run a Cricket Club on Wednesdays for years 3-6 between 3 30 and 4 30.

 

Panteg Cricket Club are also running Dynamos Cricket and All Stars Cricket on Fridays – starting on May 12th. All Starts is for 5-8 year old children and Dynamos is for 8-11 years old children.

https://ecb.clubspark.uk/AllStars/Register/105016df-8186-47cd-9a31-fffc2aff0883?mc_cid=4f4c577717&mc_eid=abf27bdd51

 

https://ecb.clubspark.uk/Dynamos/Register/8016eeaf-6bd7-4f8d-9d51-708829ed12f3?mc_cid=4f4c577717&mc_eid=abf27bdd51

 

Lego Club

 

Menter Iaith run a weekly Lego Club at Ysgol Bryn Onnen. This is every Tuesday from 3 30 to 4 30.

Places need to be booked with Menter Iaith (not the school).

This can be done by emailing lewis@mentergbtm.cymru

Please include your child’s name, year group and a contact phone number in your email.

 

Minecraft Club

 

Minecraft Club is held every Monday 3 30 – 4 30. It is run by Brainstorm Education. The cost is £3 per week. If you would like ot register please contact Tom Burris.

 

tom@brainstormeducationteach.com

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Evelyn and Konway

Derbyn                        Aoife  

Blwyddyn 3    Skyla

Blwyddyn 4    Connah

Blwyddyn 5    Fynley

Blwyddyn 6    Elan D

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Eira-Lily

Derbyn                                     Aoife 

Blwyddyn 2    Ffion T

Blwyddyn 3    Rudi

Blwyddyn 4    Josh T

Blwyddyn 5    Charlie

Blwyddyn 6    Elan

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 

 

Top