Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

28.4.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Dirprwy Bennaeth

 

Rydym wediapwyntio Dirprwy Bennaeth neywdd yn Ysgol Bryn Onnen. Bydd Mr Dafydd Evans yn ymuno a ein tîm ym mis Medi. Ar hyn o bryd mae Mr Evans yn athro ac Arweinydd Cam Cynnydd 3 yn Ysgol Panteg. Yn ystod y tymor bydd nifer o gyfleoedd i rieni a disgyblion gwrdd a Mr Evans.

Bydd Mrs Pawson-Williams yn parhau fel Dirprwy Bennaeth tan ddiwedd y tymor.

 

Mabolgampau

 

Roedd camgymeriad yn  cylchlythyr wythnis diwethaf.

 

Bydd mabolgampau Meithrin bore, Blwyddyn 3,4,5, a 6 yn y bore 10 -11 30.

 

Bydd mabolgampau Meithrin prynhawn, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn y prynhawn 1 30 – 3 30.

 

Llau pen

 

Rydym wedi profi nifer o achosion o lau pen yn yr ysgol yn ddiweddar. A allwch i gyd wirio gwallt eich plant/plenty os gwelwch yn dda.

 

Os oes llau pena r eich plentyn a fyddwch cystal a ein hysbysu fel y gallwn ddanfon rhybudd i rieni eraill yn y dosbarth.

 

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Reggie

Derbyn            Elizabeth

Blwyddyn 1    Ethan

Blwyddyn 2    Dolly

Blwyddyn 3    Jacob G

Blwyddyn 4    Brooke

Blwyddyn 5    Sienna

Blwyddyn 6    Inogen

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Llywellyn

Derbyn            Tobyn

Blwyddyn 1    Alys

Blwyddyn 2    Betsi

Blwyddyn 3    Laney-Del, Alfie ac Aurora

Blwyddyn 4    Noah T

Blwyddyn 5    Seb

Blwyddyn 6    Imogen

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Deputy Headteacher

 

Ysgol Bryn Onnen have recently appointed Mr Dafydd Evans to the position of Deputy Headteacher. Mr Evans is currently a teacher and Progress Step 3 Leader at Ysgol Panteg. Mr Evans will start in his role at Ysgol Bryn Onnen on September 1st. We look forward to welcoming Mr Evans, and he will attend a number of events at Ysgol Bryn Onnen this term to give parents and pupils an opportunity to meet him. Mrs Pawson-Williams will continue as Acting Deputy Headteacher until the end of term.

 

Sports Day – May 26th

 

There was a mistake in last week’s newsletter regarding the timings for the sports day.

 

Years 3,4, 5 and 6 and the morning Nursery will have their sports day in the morning 10 – 11 30

 

Afternoon Nursery, Derbyn, Year 1 and Year 2 will have their sports day in the afternoon 1 30 – 3 30.

 

This is due to a clash with a music workshop already timetabled for year 3 and 4.

 

PTA

 

The PTA will be supporting with two events this term – sports day and our dance festival.

 

The PTA are looking for any donations parents may have for the raffle at both events. If you have any prizes to donate, please contact the PTA through their Facebook page or contact the school and we will forward the message.

 

Head Lice

 

We are having recurring issues with head lice in a number of our classes. Can all families please check their children’s hair regularly and thoroughly.

 

If you discover head lice in your child’s hair, please inform the school so that we can send a message to other families with children in the class to check their child(ren)’s hair.

 

To manage head lice effectively it is important that all families remain vigilant.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Llywellyn       

Derbyn            Tobyn

Blwyddyn 1    Ethan

Blwyddyn 2    Dolly

Blwyddyn 3    Alfie, Laney-Del, Aurora

Blwyddyn 4    Brooke

Blwyddyn 5    Seb

Blwyddyn 6    Imogen

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Reggie

Derbyn            Elizabeth

Blwyddyn 1    Alys

Blwyddyn 2    Betsi

Blwyddyn 3    Jacob

Blwyddyn 4    Noah T

Blwyddyn 5    Sienna

Blwyddyn 6    Carter

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top