Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

18.4.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Croeso yn ol

 

Croeso yn ol i bawb ar ol y gwyliau a gobeithio i bob un ohonnoch gael amser i ymlacio. Edrychwn ymlaen nawr at dymor llawn hwyl i orffen y flwyddyn ysgol.

 

Dyddiadau Pwysig

 

26.5.2023     Mabolgampau

 

Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2      10 00 – 11 30

Meithrin prynhawn, Bl 3,4,5 a 6         1 30 -  3 30

 

Hanner Tymor Llun 29ain of Fai – Gwener 2il o Fehefin

 

5.6.23              Hyfforddiant i athrawon

6.6.23              Ysgol yn ail-agor i ddisgyblion

6.7.23              Gwyl Ddawns

19.7.23            Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6 2 00

21.7.23            Diwrnod olaf y tymor

 

Lluniau dosbarth

 

Byddwn yn tynnu lluniau dosbarth ar ddydd Gwener, Ebrill 28ain. A wnewch chi sicrhau fod eich plenty/plant yn gwisgo y wisg ysgol gywir ar y diwrnod hwn os gwelwch yn dda.

 

Gwyliau yn ystod y tymor

 

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer fawr o geisiadau am wyliau yn ystod y tymor. Dim ond o dan amgylchiadau arbennig y gallwn ganiatau gwyliau yn ystod y tymor.

 

Ar hyn o bryd polisi Torfaen iwi  ganiatau teithiau rygbi/pel-droed gyda chlybiau.

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Jaxon ac Olivia-Leigh

Derbyn                        Rose

Blwyddyn 2    Sonnie

Blwyddyn 3    Laney-Del

Blwyddyn 4    Mila

Blwyddyn 5    Fletcher

Blwyddyn 6    Amelie

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Cariad a Jennifer

Derbyn            Toby-Thomas a Ollie S

Blwyddyn 1    Pawb yn y dosbarth

Blwyddyn 2    Ameilia

Blwyddyn 3    Ollie N

Blwyddyn 4    Jacob O’L

Blwyddyn 5    Lily-May P

Blwyddyn 6    Deryn

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Welcome Back

 

A very warm welcome back to all families after the holiday. Hopefully everyone is refreshed and ready for what will be an action packed last term of the school year.

 

Important Dates

 

26.5.2023     School Sports Day

 

Nursery, Reception, Year 1 and Year 2          10 00 – 11 30

Afternoon Nursery, Years 3,4,5 and 6            1 30 -  3 30

 

Half-term        Monday 29th of May – Friday 2nd of June

 

5.6.23              Training Day

6.6.23              School re-opens for pupils

6.7.23              Dance Festival

19.7.23            Year 6 Leavers’Assembly 2 00

21.7.23            Last day of term (school will finish at 3 30)

 

Term Time Holidays

 

Colorfoto will be taking class photos on Friday, April 28th. Can you please ensure your child(ren) are wearing the correct school uniform on the day.

 

Term time holidays

 

We are currently seeing a high number of requests for term time holidays. The school can only authorise term time holidays when there are exceptional circumstances.

 

Unauthorised term time holidays can result in Fixed Penalty Notices.

 

Lego Club

 

 

Menter Iaith will be running a weekly Lego Club at Ysgol Bryn Onnen. It will be held at school from 3 30 – 4 30.

The poster says Year 2 but should say Year 2 and upwards – so Y 3,4,5 and 6 are also welcome.

 

To book a place please do so through Menter Iaith on the link below, not through the school.

Pupil of the week

 

Meithrin          Cariad and Jenifer

Derbyn            Toby-Thomas and Oliver S

Blwyddyn 1    The whole class

Blwyddyn 2    Ameilia

Blwyddyn 3    Ollie N

Blwyddyn 4    Jacob O’L

Blwyddyn 5    Lily-May P

Blwyddyn 6    Deryn

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Jaxon/Olivia-Leigh

Derbyn            Rose

Blwyddyn 2    Sonnie

Blwyddyn 3    Laney-Del

Blwyddyn 4    Mila

Blwyddyn 5    Fletcher

Blwyddyn 6    Amelie

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top