Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

28.3.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Mrs Penn

 

Heddiw rydym yn ffarwelio a Mrs Penn ar ol dros ddegawd yn gweithio yn yr ysgol. Diolch enfawr i Mrs Penn am ei gwaith arloesol a’r safonnau uchel iddi wreiddio yn y Feithrin.

Rydym yn dymuno pob llwyddiant i Mrs Penn wrth iddi ddechrau ar yrfa newydd.

 

Diwedd y tymor

 

Bydd y tymor yn gorffen heddiw (31.3.23). Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth, Ebrill 18ed.

 

Mae un diwrnod hyfforddiant mewn swydd yn weddill yn y flwyddyn ysgol hon. Bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Llun, Mehefin 5ed.

 

Gwisg Ysgol

 

Hoffwn atgoffa disgyblion a rhieni am y wisg ysgol gywir ar gyfer Ysgol Bryn Onnen. Dylid gwisgo crys polo coch, siwmper a throwsus neu sgert las. Caniateir ffrociau haf, coch neu las hefyd.

Dylai esgidiau fod o liw tywyll – nid trainers.

Helpwch ni os gwelwch yn dd ai gynrychioli yr ysgol yn y gymuned.

 

Addysg Gorfforol

 

Yn ystod y pandemig gofynom i blant wisgo eu gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar ddyddiau gwersi ymarfer corff.

Bellach does dim angen hyn a gofynnwn i ddisgyblion blynyddoedd 3 – 6 ddod i’r ysgol y neu gwisg ysgol bob dydd. Bydd gwersi Addysg Gorfforol a ry dyddiau a ganlyn.

 

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4    Dydd Mercher             NOFIO          

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

 

 

Presenoldeb

Diolch yn fawr i’n holl deuluoedd sydd wedi cydweithio gyda ni i godi presenoldeb. Ers Tachwedd rydym wedi cynyddu presenoldeb yr ysgol o 90.1% i 91.6%. Mae hyn yn agosau at ein targed cyn-bandemig o 95%

Heddiw rydym wedi dathlu trwy roi tystysgrifau i 46 o blant a phresenoldeb o 100% ac i 12 o ddisgyblion sydd wedi gwneud ymdrech wych i godi eu presenoldeb.

 

Dillad Tywydd Gwlyb

 

Diolch yn fawr i Ffrindiau Bryn Onnen am ddarparu nifer o wisgoedd pob tywydd ar gyfer ein disgyblion iau.

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Osian a Theo  

Blwyddyn 1    Archeigh

Blwyddyn 2    Freya a Phoebe

Blwyddyn 3    Isabelle O

Blwyddyn 4    Seren

Blwyddyn 5    Aled

Blwyddyn 6    Amelie

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Eleri a Oakley-Joe

Blwyddyn 1    Iestyn

Blwyddyn 2    Sonny

Blwyddyn 3    Rudi

Blwyddyn 4    Pawb

Blwyddyn 5    Lowri-Ava

Blwyddyn 6    Deryn

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Mrs Penn

 

Today was Mrs Penn’s last day at Ysgol Bryn Onnen. Mrs Penn has worked at Ysgol Bryn Onnen for over a decade. We are very grateful for the innovation and high standards that Mrs Penn has achieved for many years in Nursery Class.

We wish Mrs Penn the very best as she embarks on her new career.

 

End of Term

 

Remember that term ends today (31.3.23). The first day back for pupils is Tuesday, April 18th.

We have one further training day this school year. This will be on Monday, June 5th.

 

School Uniform

 

I would like to remind parents and pupils of our school uniform policy. Pupils should wear a red polo-shirt, blue sweatshirt and blue trousers or skirt (in the summer red/blue summer dresses are also acceptable.) Pupils should also wear dark coloured shoes – not trainers. Plain polo-shirts and sweatshirts are fine, they do not have to have the school badge on them.

 

Please support with this so that all pupils feel like a part of the school’s community.

 

PE Kit

 

During the pandemic we asked pupils to come to school wearing their PE kit to manage how many bags pupils bought to school and reduce mixing between year groups.

This is no longer necessary, so we ask that Years 3,4,5 and 6 come to school in their school uniform every day. They should bring their PE kit – white t-shirt and dark coloured shorts/leggings/jogging bottoms on the following days;

 

Pupils in Meithrin, Derbyn, Year 1 and Year 2 should come to school in PE kit on their PE days.

 

Attendance

 

I would like to thank families with their support in raising attendance levels at the school. Since November we have raise the whole school attendance from 90.1% to 91.6%. This is a big improvement and brings us closer to our pre-pandemic attendance target of 95%.

Today we celebrated by awarding certificates to 46 pupils who had 100% attendance for the term and 12 pupils who had the most improved attendance for the term.

Please continue to work with us to keep all pupils’ attendance high.

 

Year 3

Year 4             Wednesday  - SWIMMING

Year 5

Year 6

 

Wet Weather Clothing

 

A big thank you to our fabulous PTA who have bough a number of outdoor wetsuits that pupils can wear when the weather is poor.

Thank you also to Wet Wednesdays for supplying the clothing.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Eleri a Oakley-Joe

Blwyddyn 1    Iestyn

Blwyddyn 2    Sonny

Blwyddyn 3    Rudi

Blwyddyn 4    Everyone

Blwyddyn 5    Lowri-Ava

Blwyddyn 6    Deryn

           

 

Welsh Speaker of the week

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Osian a Theo  

Blwyddyn 1    Archeigh

Blwyddyn 2    Freya a Phoebe

Blwyddyn 3    Isabelle O

Blwyddyn 4    Seren

Blwyddyn 5    Aled

Blwyddyn 6    Amelie

 

Top