Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

22.3.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Diwedd y Tymor

 

Cofiwch bydd y tymor yn gorffen i ddisgyblion wythnos nesaf am 3 30 ar ddydd Gwener, Mawrth 31ain.

Bydd ysgol yn ail-ddechrau i ddisgyblion ar ddydd Mawrth, Ebrill 18ed.

 

Pared Hetiau Pasg

 

Ar ddydd Gwener, Mawrth 31ain gall disgyblion wisgo gwisg anffurfiol i’r ysgol. Byddwn hefyd yn cynnal Pared Hetiau Pasg. Gall disgyblion ddylunio eu hetiau Pasg eu hunain a eu gwisgo i’r ysgol. Bydd gwobrau am yr hetiau gorau ymhob dosbarth.

 

Disgyblion Newydd yn y Derbyn

 

Dros yr wythnosau diwethaf mae y Dosbarth Derbyn wedi bod yn brysur yn gofalu am wyau sydd wedi eu dodwy gan ein ieir.

Eisteddfod Pontypwl

 

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a fu yn cymryd rhan yn Eisteddfod Pontypool. Roedd y corau a’r llefarwyr yn wych. Da iawn yn arbennig i Flwyddyn 2 ddaeth yn ail yn yr Eisteddfod i Flynyddoedd 1 a 2.

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Derbyn                        Dolcie

Blwyddyn 1    Macsen a Tomos

Blwyddyn 2    Ameilia

Blwyddyn 3    Kayden

Blwyddyn 4    Oliver

Blwyddyn 5    Eira

Blwyddyn 6    Imogen

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Evie

Derbyn                        Kenzi

Blwyddyn 1    Maisie

Blwyddyn 2    Ella

Blwyddyn 3    Elizabeth

Blwyddyn 4    Maddie

Blwyddyn 5    Megan

Blwyddyn 6    Imogen

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

End of term

 

Another term seems to have flown past and next Friday will be the end of the spring Term. Remember the school will be open for pupils on Friday and we will close at 3 30 as usual.

Monday, April 17th is a training day. School will re-open for parents on Tuesday, April 18th.

 

Our remaining training day this school year will be on Monday, June 5th.

 

Easter Bonnet Parade

 

On Friday, March 31st pupils can wear informal clothing to school. Pupils are also invited to design and wear Easter Bonnets/Hats. Prizes will be awarded to the best hats in each class.

 

New Pupils in Dosbarth Derbyn

 

Dosbarth Derbyn have been very busy this term looking after eggs laid by our hens. Over the last week or so the eggs have hatched and now we have 11 little chicks in class.

Pontypool Eisteddfod

 

This week a number of our pupils participated in the Pontypool Eisteddfod. Well done to Year 3 and 5 for performing a group recital and for competing as a choir.

Well done also to Year 2 who took part in many competitions and came 2nd overall in the Eisteddfod.

 

Seren Cymraeg

 

Derbyn                        Dolcie

Blwyddyn 1    Macsen a Tomos

Blwyddyn 2    Ameilia

Blwyddyn 3    Kayden

Blwyddyn 4    Oliver

Blwyddyn 5    Eira

Blwyddyn 6    Imogen

 

Pupil of the Week

 

Meithrin          Evie

Derbyn                        Kenzi

Blwyddyn 1    Maisie

Blwyddyn 2    Ella

Blwyddyn 3    Elizabeth

Blwyddyn 4    Maddie

Blwyddyn 5    Megan

Blwyddyn 6    Imogen

 

 

Top