Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

20.3.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Bae Caerdydd

 

Ar ddydd Iau a Gwener wythnos diwethaf cafodd blwyddyn 4 gyfle i ymweld a Chanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd. Cafodd y dosbarth gyfle i ymweld a Sain Ffagan, mwynhau taith o gwmpas y bae, chwarae bowlio a gweld adeilad Y Sennedd. Mwynhaodd pawb yn enfawr. Diolch yn fawr i Mr Lucas a Miss Jones am roi eu hamser i fynd gyda’r dosbarth.

Eisteddfod yr Urdd

 

Ar ddydd Sadwrn bu Ellis a Maisie yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Da iawn i’r ddau am ganu a llefaru mor dda. Wythnos yma, dymunwn pob lwc i flynyddoedd 2,3 a 5 pan fyddant yn cystadlu yn Eisteddfod Pontypwl.

Clwb Gwyddbwyll

 

Mae Mr Lucas yn cynnal Clwb Gwyddbwyll yn yr ysgol pob dydd Mawrth. Er mwyn galluogi disgyblion i gael cymaint o amser a phosib i chwarae rydym yn awgrymu bod disgyblon yn dod a brechdanau i’r ysgol ar ddydd Mawrth.

Diolch yn fawr i RJL Builders am roi pedair set wyddbwyll fel rhodd i’r ysgol.

 

Diwedd y tymor

 

Bydd y tymor yn gorffen ar ddydd Gwener, Mawrth 31ain. Ar y 31ain byddwn yn cynnal pared hetiau Pasg yn yr ysgol. Gall disgyblion wisgo a dylunio eu hetiau Pasg. Mae Ffrindiau Bryn Onnen wedi talu am ddwy wobr i’r hetiau gorau o bob dosbarth.

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Daisy

Derbyn                        Rose

Blwyddyn 1    Dolly-Jane

Blwyddyn 2    Elijah E

Blwyddyn 5    Ruby

Blwyddyn 6    Carter

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Hunter

Derbyn                        Aoife

Blwyddyn 1    Evan R

Blwyddyn 2    Morgan

Blwyddyn 5    Izobelle

Blwyddyn 6    Efan H-P

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Eisteddfod yr Urdd

 

Last Saturday Ellis and Maisie competed at the Urdd Eisteddfod. Both competed very well in the recital and singing competitions. This week we wish well to all pupils from Years 2,3 and 5 who will be participating at the Pontypool Eisteddfod.

Cardiff Bay

 

On Thursday and Friday Year 4 had an opportunity to visit the Urdd camp in Cardiff Bay. As part of the trip they stayed overnight at he Urdd Centre, visited St Fagan’s, went for a boat ride around Cardiff Bay and went bowling. All pupils thoroughly enjoyed themselves. A big thank you to Mr Lucas and Miss Jones for giving their time so pupils could go on the trip.

Chess Club

 

Mr Lucas runs a Chess Club for years 3-6 every Tuesday lunchtime. To maximise the time available for playing chess it is recommended that pupils bring a packed lunch on Tuesday if they would like to attend.

We are very grateful to RJL Builders for kindly donating four chess sets. Also a gentleman who attended our coffee morning returned later that day with a chess set for the school – thank you to hi too.

 

End of Term

 

School will finish for the term on March 31st. On Friday 31st pupils can wear informal clothing to school.

We will also be holding an Easter Bonet/Hat parade on the 31st. Pupils can design and wear Easter Bonnets to school. The PTA have kindly donated two prizes for the winners in each class.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Hunter

Derbyn                        Aoife

Blwyddyn 1    Evan R

Blwyddyn 2    Morgan

Blwyddyn 5    Izobelle

Blwyddyn 6    Efan H-P

           

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Daisy

Derbyn                        Rose

Blwyddyn 1    Dolly-Jane

Blwyddyn 2    Elijah E

Blwyddyn 5    Ruby

Blwyddyn 6    Carter

 

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top