Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

10.3.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Trwynau Coch

 

Mae Mawrth 17eg yn Ddiwrnod Trwynau Coch. Mae’r Cyngor Ysgol wedi penderfynu gall pawb wisgo coch. Gallwch hefyd wisgo unrhyw ddillad Trwynau Coch o’r archfarchnad.

 

Gall teuluoedd gyfrannu twry ddanfon arian i’r ysgol neu gallwch gyfrannu ar-lein trwy;

https://donation.comicrelief.com/cart/1YsYOwm2pHZgBUhWr8ZL13

 

Dyddiadau Pwysig

 

Mawrth 20ed  Noson rieni 1

Mawrth 21ain  Noson rieni 2

Mawrth 31ain  Diwrnod olaf y tymor – pared hetiau Pasg

Ebrill 17eg      Hyfforddiant i athrawon

Ebrill 18ed      Dechrau tymor i ddisgyblion

 

Mrs April Wiggins

 

Yn anffodus mae newyddion trist i’w rannu yr wythnos hon. Bydd y rhai ohonnoch sydd wedi bod yn rieni yn yr ysgol am amser hir a y rhai fu yn ddisgyblion yn Ysgol Bryn Onnen yn cofio April Wiggins, neu April Griffith-Ball fel yr oedd hi pan yn gweithio yma. Bu April farw ddechrau yr wythnos wedi salwch.

 

I’r rhai ohonnoch nad oedd yn ei hadnabod roedd April yn allweddol wrth agor Ysgol Bryn Onnen a phan symudodd yr ysgol o Uned fechan yn Ysgol Pontnewynydd i’r Farteg hi oedd pennaeth cyntaf yr ysgol.

 

Rydym yn cydymdeimlo yn fawr gyda’r teulu.

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Marcie a Mason

Derbyn                        Ifan

Blwyddyn 2    Seren

Blwyddyn 3    Laney-Del

Blwyddyn 4    Levi

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Eira-Lili a Cariad

Derbyn                        Tobyn

Blwyddyn 1    The-May

Blwyddyn 2    Abbie

Blwyddyn 3    Poppy

Blwyddyn 4    Noah T

Blwyddyn 6    Jaden

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Dates for the diary

 

March 20th       Parents’ evening 1

March 21st       Parents’ evening 2

March 31st       Last day of term – Easter Bonnet Parade

April 17th         Training day

April 18th         First day of term for pupils

 

**appointments for parents’ evening will be sent out next week.

 

Red Nose Day

 

Friday, March 17th is Red Nose Day. The School Council have decided pupils can wear red to school. You are also welcome to wear any Red Nose Day merchandise. On the day families can send money to school which we will donate to Red Nose Day or you can contribute online.

https://donation.comicrelief.com/cart/1YsYOwm2pHZgBUhWr8ZL13

 

Mrs April Wiggins

 

This week I have some sad news to share. Many of you who have been parents at the school for a long time, or were pupils at the school, will remember April Wiggins, or April Griffith-Ball as she was known when she worked at Ysgol Bryn Onnen. Unfortunately April passed away at the start of the week following an illness.

 

To those of you who didn’t know her, April was instrumental in opening Ysgol Bryn Onnen and was headteacher when the school opened on our current site when the school grew from a small Welsh Unit on the site of Pontnewynydd School. April has also contributed greatly towards other Welsh organisations in the area such as Mudiad Meithrin and the Urdd.

 

Our sympathies are with her family at this time.

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Eira-Lili and Cariad   

Derbyn                        Tobyn

Blwyddyn 1    Thea-May

Blwyddyn 2    Abbie

Blwyddyn 3    Poppy

Blwyddyn 4    Noah

Blwyddyn 6    Jaden

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Marcie and Mason

Derbyn               Ifan

Blwyddyn 2    Seren

Blwyddyn 3    Laney-Del

Blwyddyn 4    Levi

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top