Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

3.2.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Wythnos brysur

 

Mae yr wythnos nesaf yn un brysur iawn gyda nifer fawr o bethau yn digwydd. Ar ddydd Llun bydd nifer o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn mynd i Langrannog am yr wythnos.

Mae yr wythnos hefyd yn Wythnos Iechyd Meddwl Plant. Ar ddydd Iau gall disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo eu hoff liw. Byddwn hefyd yn cynnal gweithgareddau iechyd meddwl yn y dosbarth.

Dydd Gwener yw Dydd Miwsig Cymru. Bydd disgyblion Blwyddyn 3-6 yn cael sesiynau cyfansoddi cerddoriaeth. Bydd disgyblion Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 yn cael disgo cerddoriaeth Gymraeg yn yr ysgol.

 

 

Casglu tuniau

 

Ymunodd Blwyddyn 3 gyda grwp cinio Eglwys Noddfa ar ddydd Mercher. Casglon nhw nifer o duniau bwyd i rannu gyda’r banc bywd. Bydd yr ysgol yn cydweithio gyda’r eglwys a Phartneriaeth Garnsychan yn y dyfodol.

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Daisy

Derbyn                        Elizabeth

Blwyddyn 1    Maisie

Blwyddyn 2    Chloe-Jay

Blwyddyn 3    Poppy

Blwyddyn 4    Ava-Mali

Blwyddyn 6    Efan H-P

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Hunter

Derbyn                        Dolcie

Blwyddyn 1    Frankie

Blwyddyn 2    Ffion

Blwyddyn 3    Laney-Del ac Aurora

Blwyddyn 4    Kayden

Blwyddyn 5    Jack

Blwyddyn 6    Emjai

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

Busy Week Ahead

 

Next week is a very busy week. On Monday many Year 5 and 6 pupils will be going to Llangrannog to stay at Gwersyll yr Urdd Llangrannog for a week.

Next week is also Children’s Mental Health Week. On Thursday children can wear their favourite colour to school. We will also be doing activities that promote good mental health in class.

Friday is Dydd Miwsig Cymru where we celebrate Welsh and Welsh language music. Year 3-6 pupils will have song writing workshops and Meithrin, Derbyn, Year 1 and Year 2 will have a Welsh music disco.

 

Tuesday is also E-safety day. We will have a special e-safety assembly and share activities with families that can be completed at home.

 

Food collection

On Tuesday Year 3 joined Noddfa Church’s lunch club. The class collected non-perishable foods and donated them to.

The school will be working with Garnsychan Partenrship and Noddfa Curch on more community projects in the future.

 

Ysgol Bryn Onnen PTA

 

All parents are members of the PTA. You don’t need to be elected or invited to attend meetings. Ysgol Bryn Onnen PTA’s next meeting is at the school on Wednesday (8.2.23) from 5 15 to 6 15.

Please come and join as we need new members to help plan and arrange events at the school.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Hunter

Derbyn                                     Dolcie

Blwyddyn 1    Frankie

Blwyddyn 2    Ffion

Blwyddyn 3    Laney-Del a Aurora

Blwyddyn 4    Kayden

Blwyddyn 5    Jack

Blwyddyn 6    Emjai

 

Welsh Speaker of the week

 

 

Meithrin          Daisy

Derbyn                        Elizabeth

Blwyddyn 1    Maisie

Blwyddyn 2    Chloe-Jay

Blwyddyn 3    Poppy

Blwyddyn 4    Ava-Mali

Blwyddyn 6    Efan H-P

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top