Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter 6

17.10.2019

 

Annwyl rieni/warcheidwad,

 

Canolfan Awyr-agored Gwent

 

Diolch yn fawr i Ganolfan Awyr-agored Gwent am ddod a wal ddringo i’r ysgol dydd Iau. Cafodd blynyddoedd 5 a 6 lawer o hwyl yn dangos ei sgiliau dringo.

Nosweithiau rhieni

 

Cofiwch fod nosweithiau rhieni wythnos nesaf. Gwnewch pob ymdrech i fynychu eich cyfarfodydd os gwelwch yn dda.

Dalier sylw; Bydd nosweithiau rhieni dosbarth Mrs Haigh/Miss Simons yn cael eu cynnsl ym mis Tachwedd.

 

Gwyliau Hanner-tymor

 

Bydd uyr ysgol yn gorffen ar ddydd Gwener y 25ain o Dachwedd am 3 30. Bydd ysgol yn ail-ddechrau i ddisgyblion ar ddydd Llun, Tachwedd 4ydd.

 

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

Gwent Outdoor Centre

 

A very big thank you to Gwent Outdoor Centres who bought a climbing wall to school on Thursday. Year 5 and 6 had a fabulous time demonstrating the climbing skills they picked up in Llangrannog.

Parents’ evenings

 

We will be holding parents’ evenings on Monday and Tuesday next week. Please make every effort to attend to discuss your child/children’s progress.

 

N.B. Mrs Haigh/Mrs Simons’ class parents’ evenings will be held in November.

 

Half-term holiday

 

We break up for half term on Friday, October 25th at 3 30. School will re-start for pupils on Monday, November 4th.

 

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Minecraft Club

Minecraft Club

Noson rieni

Parents’ evening

Dydd Mawrth

Tuesday

Noson rieni

Parents’ evening

Dydd Mercher

Wednesday

Cyfarfod Ffrindiau Bryn Onnen

Friends of Bryn Onnen meeting 6 pm

Dydd Iau

Thursday

 

Dydd Gwener

Friday

Diwedd hanner tymor

End of the first half term

Top