Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

20.1.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Eisteddfod yr Urdd

 

Bydd nifer o gyfleoedd dros yr wythnosau nesaf i ddsigyblion gymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd. Os hoffai eich plentyn gymryd rhan yn yr eisteddfod e.e. yn canu neu wneud gwaith celf, bydd angen iddynt ynaelodi a’r Urdd. Gellir gwneud hynny trwy’r linc isod.

 

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

 

 

Streic Posib

 

Mae’n bur annhebygol y bydd rhaid cau’r ysgol gyfan oherwydd y streiciau dros yr wythnosau nesaf.

 

Er hynny, mae’n bosib y bydd rhaid i nifer fechan o ddosbarthiadau aros adref ar ddyddiau y streic.

 

Mi fyddwn yn rhannu manylion llawn gyda rhieni cyn gynted a phosib.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Xander a Logan

Derbyn                        Toby-Thomas

Blwyddyn 1    Connie

Blwyddyn 2    Sawyer

Blwyddyn 3    Evelyn/Caleb

Blwyddyn 4    Archie

Blwyddyn 5    Eira

Blwyddyn 6    Tobi,Brooke a Emjai

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Osian a Daisy

Derbyn                        Kayla

Blwyddyn 1    George

Blwyddyn 2    Abbie

Blwyddyn 3    Caleb

           

Blwyddyn 5    Dylan

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Urdd Eisteddfod

 

This half-term there will be opportunities for pupils to compete in the Urdd Eisteddfod, either in art or musical competitions. Before children are able to participate in the regional round of the Urdd Eisteddfod they will need to join the Urdd (link below).

 

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

 

Teacher Strikes

 

It is not expected that the upcoming strikes will see the whole school closed. However, it is possible that a small number of classes will be asked to work at home on the days of the strikes.

 

We are still expecting confirmation from Torfaen but we expect there to be provision for vulnerable pupils and children of key workers on strike days regardless of what class their child(ren) are in.

 

Talk with unions are continuing and we all hope a successful negotiation will takes place so that no strike action happens.

 

We will share exact details with families as soon as possible.

Update:Torfaen are meeting unions on Tuesday, after which we should have more information.

 

Sports for Champions

 

We will be hosting Sports for Champions on Friday (27.1.23). We look forward to welcoming gymnast Jaydon Paddock to Ysgol Bryn Onnen. Jaydon won a gold medal at the 2019 World Gymnastics Championships.

Please send any sponsorship money you have collected to school by Friday.

Pupil of the week

 

Meithrin          Xander a Logan

Derbyn                        Toby-Thomas

Blwyddyn 1    Connie

Blwyddyn 2    Sawyer

Blwyddyn 3    Evelyn/Caleb

Blwyddyn 4    Archie

Blwyddyn 5    Eira

Blwyddyn 6    Tobi, Brooke a Emjai

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Osian a Daisy

Derbyn                                     Kayla

Blwyddyn 1    George C

Blwyddyn 2    Abbie

Blwyddyn 3    Caleb

Blwyddyn 5    Dylan T

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

Top