Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

10.2.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Diwrnod HMS

 

Bydd dydd Gwener, Chwefror 17eg yn ddiwrnod HMS. Bydd yr ysgol yng nghau i ddisgyblion ar y dyddiad yma. Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar ddydd Llun, Chwefror 27ain yn dilyn hanner tymor.

 

Mae dau ddiwrnod hyfforddiant ar ol y flwyddyn hon. Bydd y ddau yn hymor yr haf;

 

Ebrill 17eg

Mehefin 5ed

 

Preseonoldeb

 

Rydym nawr yn gweithredu polisiau 2normal” parthed presenoldeb. Ni allwn ganiatau gwyliau yn ystod y tymor oni bai bod amgylchiadau arbennig y tu ol i’r cais.

Mewn rhai amgylchiadau mae nawr modd i Gyngor Torfaen ddirwyo rhieni os yw eu plant yn colli ysgol yn ystod y tymor.

 

Yn flaenorol roeddem yn anelu am bresenoldeb o 95% gan fwyafrif ein disgyblion – gan sylweddoli bod salwch hirach neu anaf yn gallu effeithio disgyblion weithiau. Ar hyn o bryd 90.2% yw cyfartaledd presenoldeb yr ysgol.

Gofynwn yn garedig i rieni gyd-weithio gyda ni am weddill y flwyddyn i gieisio codi presenoldeb ar draws yr ysgol.

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o farn rhieni wrth lywio polisi presenoldeb yn y dyfodol. Gallwch roi eich barn trwy ddilyn y linc isod.

 

Welsh Government & Parentkind Attendance Survey (smartsurvey.co.uk)

 

Ffitrwydd a chryfder

 

Wythnos yma mwynhaodd blwyddyn 6 sesiynau Ffitrwydd a Chryfder. Diolch yn fawr i Torfaen Sport am ddarparu y sesiynau ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gyfres o sesiynau yn nes yn y tymor.

Gyrfaoedd

 

Rydym yn bwriadu cynnal gweithgareddau gyrfaoedd yn yr ysgol yn yr wythnos 13-17eg o Chwefror. Bydd hyn yn canolbwyntio ar flwyddyn 6. Os ydych yn adnabod unrhywun sydd yn gwneud swydd ddiddorol neu gyffrous a allai siarad a’r plant, gadewch i ni wybod.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Marcie

Derbyn                        Ifan

Blwyddyn 1    Scott

Blwyddyn 2    Chloe-Jay

Blwyddyn 3    Jacob-Jay

Blwyddyn 4    Colby

Blwyddyn 5    Elcie-Mae

Blwyddyn 6    Max

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Eleri

Derbyn                        Isobelle

Blwyddyn 1    George

Blwyddyn 2    Ffion

Blwyddyn 3    Jack

Blwyddyn 4    Caerwyn

Blwyddyn 5    Oliver T

Blwyddyn 6    Pippa

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

Training Day

 

Friday, February 17th will be a training day and the school will be closed for pupils. School will re-open for all pupils on Monday, February 27th following half-term.

 

We have two remaining training days, both will be in the Summer Term;

Monday April 17th

Monday June 5th

 

Attendance

 

Schools are now adopting a “back to normal” approach to attendance. Term time holidays can only be authorised under exceptional circumstances. These are rare occasions such as attending a family wedding.

Schools in Torfaen can now issue Fixed Penalty Notices for unauthorised holidays during term time.

 

Previously, “good attendance” has been considered to be 95%. We are aiming to build back up to this level of attendance. Currently our whole school attendance  is 90.2% This is a pattern across Wales where attendance levels have still not returned to pre-pandemic levels.

All schools in Torfaen are part of the #NotInMissOut campaign aimed at improving school attendance.

We would like all parents to work closely with us for the rest of the school year to improves our whole school attendance. We understand that children are ill sometimes and this is unavoidable but there is a considerable amount of evidence linking good attendance and grades children go on to achieve in exams.

 

Welsh Government are currently surveying schools and parents as to how they would like attendance policy to be in the future. There is an opportunity for all parents to give their opinions by following this link.

 

Welsh Government & Parentkind Attendance Survey (smartsurvey.co.uk)

 

Careers and employment

 

The 13th to the 17th of February is Career Discovery Week and events are being arranged nationally for Year 6 pupils. At Ysgol Bryn Onnen we would like to extend this to all year groups but keeping it to a level the pupils will understand.

If you, or if you know anyone, who works in an interesting or exciting profession please let us know so that we can start planning our week.

 

Strength and Conditioning

 

Year 6 enjoyed a Muscle, Strength and Conditioning taster session on Wednesday. Here are some photos of them having fun in the session. Later in the term they will be having a course of MS:C sessions with Torfaen Sport.

Pupil of the week

 

Meithrin          Marcie

Derbyn                        Ifan

Blwyddyn 1    Scott

Blwyddyn 2    Chloe-Jay

Blwyddyn 3    Jacob-Jay

Blwyddyn 4    Colby

Blwyddyn 5    Elcie-Mae

Blwyddyn 6    Max

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Eleri

Derbyn                        Isobelle

Blwyddyn 1    George

Blwyddyn 2    Ffion

Blwyddyn 3    Jack

Blwyddyn 4    Caerwyn

Blwyddyn 5    Oliver T

Blwyddyn 6    Pippa

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top