Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

7.12.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Firysau a heintiau

 

Mae nifer o heintiau a chlwyfau yn ymledu ar hyn o bryd ymysg plant ysgol, Rydym yn derbyn gwybodaeth a chyngor gan y Bwrdd Iechyd yn rheolaidd am y sefyllfa. Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw rash, tymheredd uchel neu wddf tost sydd gan eich plentyn/plant. Os ydych yn pryderu, cysylltwh a’ch meddyg teulu neu galwch y GIG ar 111.

Ceir mwy o wybodaeth yma;

www.phw.nhs.wales/news/igas-infection-remains-rare-say-public-health-experts/

 

E-ddiogelwch

 

Mae’n siwr y bydd nifer o’ch plant yn derbyn dyfeisadau electronig fel anrhegion y Nadolig hwn. Cofiwch i gymryd y camhau angenrheidiol i’w diogelu wrth ddefnyddio y dyfeisiadau. Sicrhewch fod y cynwys y maent yn ei ddefnyddio yn addas ar gyfer eu hoedran a rhowch reoliadau rhieni mewn lle.

 

Mae mwy o achosion o ddisgyblion yn camddefnyddio y we a dyfeisiadau electronig wedi bod yn diiweddar, o bosib oherwydd y newid yn y tywydd a llai o gyfleoedd I chwarae y tu allan.

 

Sioeau Nadolig

 

Rydym yn edrych ymlaen at ein Sioeau Nadolig wythnos nesaf. Bydd sioeau y bore yn dechrau am 10 00 a sioeau y prynhawn am 2 00. Mae ychydig o docynnau ar ol yn y sywddfa os and ydych wedi prynnu rhai eisioes.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Evie

Derbyn                        Elizabeth

Blwyddyn 1    Jude

Blwyddyn 2    Fleur

Blwyddyn 3    Alfie B

Blwyddyn 4    Caerwyn a Jacob O

Blwyddyn 5    Aled M

Blwyddyn 6    Amelie a Pippa

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Eleri

Derbyn                        Ruben

Blwyddyn 1    Dolly-Jane

Blwyddyn 2    Layne

Blwyddyn 3    Isabelle O

Blwyddyn 4    Josh T

Blwyddyn 5    Fynley F

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Bacterial infections and viruses

 

There are a number of bacterial and viral infections spreading amongst children nationwide at the moment. Schools throughout Wales are receiving regular updates an information from their local Health Board.

 

As always be alert for any rashes, high temperature and sore throats your child(ren) may have.

 

If you are worried about any symptoms they are displaying, please call your GP or  the NHS on 111.

 

Further information is available via this link.

 

www.phw.nhs.wales/news/igas-infection-remains-rare-say-public-health-experts/

 

E-safety

 

I’m sure many of your children will be receiving devices such as mobile phones and tablets from Father Christmas or relatives this Christmas.

 

If they do, please take all steps possible to ensure they understand how to use them responsibly and safely. Also please install the appropriate parental controls and check the devices regularly.

Over the last few weeks we have had more incidents than usual where children have used devices inappropriately or out themselves at risk. This is probably due to children spending more time indoors and as a result more time on their devices. We will go over rules for safe internet and device use in school before the end of term. We kindly ask that parents re-enforce this message at home.

 

Christmas Concerts

 

We are all looking forward t next week’s Christmas concerts. Entry will be by ticket only – we still have a small number available from the school office.

 

Morning concerts will start at 10 00 and afternoon concerts at 2 00.

All concerts will last 30 – 45 minutes.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Evie

Derbyn                        Elizabeth

Blwyddyn 1    Jude

Blwyddyn 2    Fleur

Blwyddyn 3    Alfie B

Blwyddyn 4    Caerwyn a Jacob O

Blwyddyn 5    Aled M

Blwyddyn 6    Amelie a Pippa

 

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Eleri

Derbyn                        Ruben

Blwyddyn 1    Dolly-Jane

Blwyddyn 2    Layne

Blwyddyn 3    Isabelle O

Blwyddyn 4    Josh T

Blwyddyn 5    Fynley F

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top