Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

14.7.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Diwedd y flwyddyn

 

Mae’n anodd credu fod blwyddyn arall yn dod i ben. Mae’n teimlo fel bod y flwyddyn wedi hedfan heibio ac rydym wedi cyflawni cymaint yn yr amser. Mae hi wedi bod yn arbennig o braf gallu croesawu rhieni yn ol i’r Ysgol ar gyfer digwyddiadau yn yr ysgol.

 

Wythnos nesaf byddwn yn ffarwelio gyda ein disgyblion Blwyddyn 6. Maent wedi bod yn wych trwy’r flwyddyn ac rydym yn filch iawn ohonynt wrth iddynt symud I’r ysgol uwchradd.

 

Diolch hefyd i’r rhieni hynny sydd a phlant yn gadael am y tro olaf. Diolch o galon am eich cefnogaeth dros y blynyddoedd.

 

Cinio Ysgol

 

Yn draddodiadol mae blwyddyn 6 yn cael dewis cinio ar un dydd yn yr wythnos olaf. Ar ddydd Llun, Gorffennaf 18ed. Maent wedi dewis Cyri a Sticky Toffee Pudding

 

Wythnos olaf y tymor

 

Oherwdd y tywydd poeth yr ydym yn ei ddisgwyl wythnos nesaf ni fyddwn yn gofyn i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol. Danfonwch eich plant i’r ysgol mewn dillad sydd yn addas ar gyfer y tywydd.

 

Dydd Llun      Parti Blwyddyn 3

                         Gweithdai Vlogio i flynyddoedd 3-6

Dydd Mercher  Trip Bl 5 a 6 i Margam

 

Dydd Gwener   Diwrnod olaf y flwyddyn

 

Dysgwr yr Wythnos

 

Meithrin          Gracie

Derbyn                        Connie

Blwyddyn 1    Ffion T

Blwyddyn 2    Isla     

Blwyddyn 6    Cariad

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Isobelle

Derbyn                        Alys

Blwyddyn 1    Noah C

Blwyddyn 2    Kayden          

Blwyddyn 6    Lloyd

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

End of the Year

 

It is difficult to believe that another school year is near to ending. Time this year seems to have flown by and it has been a joy to be able to welcome parents and visitors into school again, especially in the second half of the year.

 

Next week we will say goodbye to our fabulous pupils in Year 6. They have been brilliant this year in the way they have worked and dealt maturely with a lot of disruption over the winter. Good luck to all of them as they move on to secondary school. Also, thank you to the many parents in year 6 who have supported the school for many years as their children have passed through the school.

 

Last week of term

 

Due to the forecasted warm weather next week pupils do not  need to wear school uniform. Please send them to school in clothes that are suitable for the weather.

 

Monday           Year 3 party

                        Year 4,5 and 6 Vlogging workshops

 

Wednesday     Year 5 and 6 trip to Margam Park

 

Friday              Last day of term for everyone.

 

School dinner

 

On Monday school dinner will be chicken korma and sticky toffee pudding. This has been chosen by Year 6 for their final meal at the school.

The rest of the week should follow the usual menu.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Gracie

Derbyn                        Connie

Blwyddyn 1    Ffion T

Blwyddyn 2    Isla     

Blwyddyn 6    Cariad

           

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Isobelle

Derbyn                        Alys

Blwyddyn 1    Noah C

Blwyddyn 2    Kayden          

Blwyddyn 6    Lloyd

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top