Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

10.6.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Roedd yr wythnos cyn y gwyliau yn wythnos brysur iawn a doedd dim digon o le i nodi popeth mewn un cylchlythyr. Dyma fwy o lwyddianau ein disgyblion anhygoel.

 

 

Eisteddfod Pontypwl

 

Cor Blwyddyn 2 1af

Dawsnio Gwerin Blwyddyn 2 2il

Grwp Llefaru Blwyddyn 2 1af

Llefaru Unigol – Isabelle O 1af

Canu Unigol Poppy K 2il

Celf Frankie 3ydd

 

Diwrnod Mor-ladron

Dyma Blwyddyn 2 yn mwynhau eu diwrnod mor-ladron cyn hanner tymor.

 

 

Syrpreis Handa

Mae y Dosbarth Derbyn wedi bod yn dysgu am Affrica y tymor yma. Maent wedi bod yn darllen Syrpreis Hannah ac mi fyddan nhw yn dysgu dawns Africanaidd yn fuan ar gyfer ein gwyl ddawns.

 

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Toby-Thomas a Arwyn

Derbyn                        Calan R

Blwyddyn 1    Sawyer

Blwyddyn 2    Alfie aEvelyn

Blwyddyn 3    Calan G

Blwyddyn 4    Mason

Blwyddyn 5    Tobi

Blwyddyn 6    Megan D

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Marcie a Beau

Derbyn                        Lowri

Blwyddyn 1    Louis

Blwyddyn 2    Caleb a Morgan

Blwyddyn 5    Efan P-H

Blwyddyn 6    Leah J

 

Dear Parent / Guardian,

 

The week before half-term was a very busy one and there were too many achievements to fit into one newsletter. Here are some more of our pupils’ achievements.

 

Pontypool Eisteddfod

 

Choir Blwyddyn 2 1st

Folk Dancing Blwyddyn 2 2nd

Recital (group) Blwyddyn 2 1st

Recital (individual) – Isabelle O 1st

Singing Solo Poppy K 2nd

Art Frankie 3rd

 

Pirate Day

 

Before half-term Blwyddyn 2 were learning about pirates. To celebrate the end of their topic they had a day where they all dressed up as pirates and played pirate games.

 

Handa’s Surpise

 

Dosbarth Derbyn have been reading Handa’s Surpise in class and learning about Africa. They will soon be learning an African dance to perform at our Dance Festival in July. A big thank you to Jane Haynes who came to school today to help the children learn about Africa.

 

Dance Festival

 

Tickets for our Dance Festival are for sale for £3 each. Tickets can be bought from the PTA.

The festival will be held at Ysgol Bryn Onnen on the 7th of July between 4 00 and 6 00.

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Toby-Thomas and Arwyn

Derbyn                        Calan R

Blwyddyn 1    Sawyer

Blwyddyn 2    Alfie ac Evelyn

Blwyddyn 3    Calan G

Blwyddyn 4    Mason

Blwyddyn 5    Tobi

Blwyddyn 6    Megan D

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Marcie and Beau

Derbyn                        Lowri

Blwyddyn 1    Louis

Blwyddyn 2    Caleb and Morgan

Blwyddyn 5    Efan H-P

Blwyddyn 6    Leah J

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top