Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

21.1.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Covid-19

 

Rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer o achosion o Covid-19 yr wythnos hon. Mae’r fierws i’w weld yn lledaenu yn bennnaf ym mysg y disgyblion ieuengaf.

Byddwch yn wyliadwrus am symptomau covid-19 yn eich plentyn/plant os gwelwch yn dda.

Y symptomau y clywn amdanynt amlaf gan rieni yw llwnc tost, blinder a pheswch.

 

Canmlwyddiant yr Urdd

 

Eleni mae’r Urdd yn dathlu canmlwyddiant. Byddwn yn cymryd rhan mewn ymdrech i dorri record byd ar ddyd mawrth trwy ganu Hei Mistar Urdd.

Ar ddydd Mawrth byddwn yn gwahodd pawb i wisgo coch, gwyn a gwyrdd i’r ysgol.

 

Eisteddfod yr Urdd

 

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal yn Sir Ddinbych eleni. Fel ysgol hoffem gystadlu mewn nifer o gystadlaethau celf, dawns, canu ac offerynol.

 

Gall gwaith celf gael ei wneud yn y cartref. Dyma restr o’r cystadalethau sydd ar gael;

 

 

Gwaith Creadigol 2D

Cyflwyno unrhyw waith 2D gan ddefnyddio un neu gyfuniad o’r cyfryngau yma:

Mosaig, Collage, Teils, Pren, Plastig neu Metal i fesur dim mwy na 760mm x 560mm

187 Creadigol 2D Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

188 Creadigol 2D Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

189 Creadigol 2D Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Graffeg Cyfrifiadurol

Gwaith gwreiddiol wedi ei greu ar gyfrifiadur i fesur dim mwy na A4.

201 Graffeg Cyfrifiadurol Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

202 Graffeg Cyfrifiadurol Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

203 Graffeg Cyfrifiadurol Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Ffotograffiaeth : Llun Du a Gwyn

Un llun ffotograff du a gwyn neu fonocrom i fesur dim mwy na A4.

209 Ffotograffiaeth: Du a Gwyn Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

210 Ffotograffiaeth: Du a Gwyn Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

211 Ffotograffiaeth: Du a Gwyn Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Ffotograffiaeth : Llun Lliw

Un llun ffotograff lliw i fesur dim mwy na A4.

214 Ffotograffiaeth: Lliw Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

215 Ffotograffiaeth: Lliw Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

216 Ffotograffiaeth: Lliw Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Ffotograffiaeth : Cyfres o Luniau Du a Gwyn

Cyfres o 4 ffotograff du a gwyn neu fonocrom. Pob llun fesur dim mwy na A5.

219 Ffotograffiaeth: Cyfres o Luniau Du a Gwyn Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

220 Ffotograffiaeth: Cyfres o Luniau Du a Gwyn Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

221 Ffotograffiaeth: Cyfres o Luniau Du a Gwyn Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

Ffotograffiaeth : Cyfres o Luniau Lliw

Cyfres o 4 ffotograff lliw. Pob llun fesur dim mwy na A5.

224 Ffotograffiaeth: Cyfres o Luniau Lliw Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

225 Ffotograffiaeth: Cyfres o Luniau Lliw Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

226 Ffotograffiaeth: Cyfres o Luniau Lliw Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Tecstilau Creadigol

Addurno ffabrig 2D neu 3D gan ddefnyddio unrhyw dechneg neu gyfuniad o dechnegau megis : Paentio, Print, Pwyth, Clymu a Llifo, Batic,

ffeltio, argraffu bloc neu ddefnyddio cyfrifiadur i fesur dim mwy na 750mm x 750mm x 750mm

235 Tecstilau Creadigol Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

236 Tecstilau Creadigol Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

237 Tecstilau Creadigol Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Creu Tecstilau

Creu gwaith 2D neu 3D sy’n defnyddio deunyddiau a thechnegau megis:

Gwau â Llaw, Crosio, Ffeltio neu Wehyddu i fesur dim mwy na 750mm x 750mm x 750mm.

241 Creu Tecstilau Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

242 Creu Tecstilau Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

243 Creu Tecstilau Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Ffasiwn

Creu eitem i wisgo gan ddefnyddio unrhyw ddeunyddiau.

247 Ffasiwn Bl.6 ac iau Môr a Mynydd

 

Gwaith 3D

Cyflwyno gwaith 3D mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau i fesur dim mwy na 750mm x 750mm x 750mm a phwyso llai na 12kg.

257 Gwaith 3D Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

258 Gwaith 3D Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

259 Gwaith 3D Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Gemwaith

Gemwaith gwreiddiol mewn unrhyw gyfrwng neu gyfuniad o gyfryngau.

283 Gemwaith Bl.2 ac iau Môr a Mynydd

284 Gemwaith Bl.3 a 4 Môr a Mynydd

285 Gemwaith Bl.5 a 6 Môr a Mynydd

 

Meithrin          Rose a Marcie

Derbyn                        Jude

Blwyddyn 1    Elijah E

Blwyddyn 2    Harry W

Blwyddyn 4    Brenin

Blwyddyn 5    Daisy L

Blwyddyn 6    Isabelle

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Ifan a Darcie

Derbyn                        Ethan

Blwyddyn 1    Morgan

Blwyddyn 2    Niya

Blwyddyn 4    Lowri-Ava

Blwyddyn 5    Jacob R

Blwyddyn 6    Lola

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Covid-19

 

We have experienced high case numbers this week. The virus currently seems to be spreading most in younger children which reflects the pattern nationally.

Please be very vigilant for symptoms in your children. The symptoms most often reported to us by parents are sore throat, tiredness and coughing.

 

To give parents an idea of how difficult things have been we have had 23 positive cases this week, whereas we only had 19 from September to Christmas.

 

Urdd Centenary

 

The Urdd are celebrating their centenary this year. There are celebrations planned for the whole year, beginning next week on Tuesday the 25th of January. We will be participating in a world record attempt with other schools across Wales. On Tuesday we would like children to come to school in the Urdd’s colours – red, white or green.

 

Urdd Eisteddfod

 

The Urdd eisteddfod will be held in Denbighshire this year. We would like to participate in a number of competitions – singing, dancing, instrumental and artistic. Many of the art competitions can be done at home.

 

The theme for the competitions is “Summit to the Sea”

Here is a list of the competitions;

 

Creative 2D

Submit any 2D work using one or a combination of the following media:

Mosaic, Collage, Tile, Wood, Plastic or Metal to measure no more than 760mm x 560mm

 

187 Creative 2D Yrs.2 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

188 Creative 2D Yrs.3 and 4 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

189 Creative 2D Yrs.5 and 6 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

 

Photography: Colour Photo

One colour photograph to measure no more than A4.

214 Photography: Colour Photo Yrs.2 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

215 Photography: Colour Photo Yrs.3 and 4 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

216 Photography: Colour Photo Yrs.5 and 6 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

 

Photography: A Series of Black and White Photos

A series of 4 black and white or monochrome photographs. Each photo to measure no more than A5.

219 Photography: Series of Black and White Photos Yrs.2 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

220 Photography: Series of Black and White Photos Yrs.3 and 4 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

221 Photography: Series of Black and White Photos Yrs.5 and 6 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

 

Photography: A Series of Colour Photos

A series of 4 colour photographs. Each photo to measure no more than A5.

224 Photography: Series of Colour Photos Yrs.2 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

225 Photography: Series of Colour Photos Yrs.3 and 4 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

226 Photography: Series of Colour Photos Yrs.5 and 6 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

 

Creative Textiles

Decorate 2D or 3D fabric using any technique or combination of techniques including:

Paint, Print, Stitch, Tie and Flip, Batic, felting, block printing or computer-generated measuring no more than 750mm x 750mm x 750mm

235 Creative Textiles Yrs.2 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

236 Creative Textiles Yrs.3 and 4 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

237 Creative Textiles Yrs.5 and 6 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

 

Fashion

Create a costume item using any materials.

247 Fashion Yrs.6 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

 

Puppets

Up to 3 puppets of any type such as: finger, hand, or string. A puppet on a string should be presented in a bespoke frame. The dimension of

the frame to support the puppets should not exceed 750mm x 750mm x 750mm

251 Puppets Yrs.2 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

252 Puppets Yrs.3 and 4 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

253 Puppets Yrs.5 and 6 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

3D Work

Present 3D work in any medium or combination of media measuring no more than 750mm x 750mm x 750mm and weighing less than 12kg

257 3D Work Yrs.2 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

258 3D Work Yrs.3 and 4 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

259 3D Work Yrs.5 and 6 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

 

Jewellery

Original jewellery in any medium or combination of media.

283 Jewellery Yrs.2 and under Summit to Sea (Môr a Mynydd)

284 Jewellery Yrs.3 and 4 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

285 Jewellery Yrs.5 and 6 Summit to Sea (Môr a Mynydd)

 

Please note – to compete pupils will need to be members of the Urdd. Membership can be paid online;

 

https://www.urdd.cymru/en/join/

 

 

Please ensure all entries sent to school are labelled with your child’s name and class.

 

Instrumental, singing and recitation

 

The first round of the stage competitions for the Eisteddfod will be held at Ysgol Panteg on Saturday, March 19th. Over the coming weeks pupils will have opportunities to learn pieces for the Eisteddfod in class.

 

In the first week after half-term we will hold our own school eisteddfod to decide who will represent the school in the Urdd Eisteddfod.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Rose and Marcie

Derbyn                        Jude

Blwyddyn 1    Elijah E

Blwyddyn 2    Harry W         

Blwyddyn 4    Brenin

Blwyddyn 5    Daisy L

Blwyddyn 6    Isabelle

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Ifan and Darcie

Derbyn                        Ethan

Blwyddyn 1    Morgan

Blwyddyn 2    Niya

Blwyddyn 4    Lowri-Ava

Blwyddyn 5    Jacob R

Blwyddyn 6    Lola

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top