Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

10.12.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Trefniadau hyd ddiwedd y tymor

 

Llun  Rhagfyr 13eg                  Pantomeim Cymraeg i flynddoedd 3,4,5 a 6

 

Mawrth Rhagfyr 14eg              Pantomeim Cymraeg i flynyddoedd Meithrin, Derbyn, 1 a 2

 

Wednesday December 15th     Parti Nadolig Cyfnod Sylfaen

Thursday December 16th         Parti Nadolig Cyfnod Allweddol 2

Friday December 17th             Diwrnod olaf y tymor

 

 

Tymor y Gwanwyn

 

Bydd tymor y gwanwyn yn dechrau i bawb ar ddydd Mercher, Ionawr 5ed.

 

Radio SW20

 

Ar ddydd Sadwrn bydd Blwyddyn 4 yn cynnal rhaglen 2 awr ar orsaf radio SW20. Gallwch wrando arnynt rhwng 3 a 5.

 

 

Sioeau Nadolig

 

 

Cafwyd llawer o hwyl yr wythnos yma yn ymarfer a recordio sioeau Nadolig. Perfformiodd pob un yn wych a byddwn yn rhannu ffilmiau o berfformiadau y plant ar ddechrau wythnos nesaf ar ol cael cyfle i’w golygu.

Raffl Nadolig

 

Cofiwch am raffl Nadolig Ffrindiau Bryn Onnen. Mae bellach dros 15 o wobrau hyfryd i’w hennill. Gallwch brynnu tocynau trwy’r ysgol neu trwy daflen Facebook Ffrindiau Bryn Onnen.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Isabelle a Ollie

Derbyn                        Calan R

Blwyddyn 1    Ameillia

Blwyddyn 2    Frankie M

Blwyddyn 3    Levi

Blwyddyn 4    Lily-May

Blwyddyn 5    Carter

Blwyddyn 6    Taylan

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Kayla a Ruben

Derbyn                        Jude H

Blwyddyn 1    Chloe-Jay

Blwyddyn 2    Oliver

Blwyddyn 3    Ava-Mali

Blwyddyn 4    Robynne-Fae

Blwyddyn 5    Evan

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

 

Important dates for the rest of term

 

As we get nearer the end of term here is a reminder of event that are planned between now and December 17th

 

Monday December 13th          Online Welsh language pantomime for Years 3,4,5 and 6

Tuesday December 14th          Welsh language pantomime for Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2

Wednesday December 15th     Foundation Phase Christmas Party

Thursday December 16th         Key Stage 2 Christmas Party

Friday December 17th             Last day of term – school finishes at 3 30 as usual.

 

To avoid confusion the last week of term will be mufti days for all pupils.

 

Christmas Concerts

We had lots of fun this week performing and recording our Christmas concerts.

All of the pupils looked fabulous in their costumes. The recording will be available to parents early next week after they have been edited.

Christmas Raffle

 

Please remember the PTA’s Christmas raffle. We now have more than 15 prizes. Tickets can be bought from school or by visiting Ffrindiau Bryn Onnen’s Facebook page.

https://www.facebook.com/ysgolbrynonnenpta/ 

 

Spring term

 

Spring term starts on Wednesday, January 5th for all pupils.

 

Radio SW20

 

Year 4 will be hosting a show on SW20 Radio on Saturday afternoon between 3 and 5 pm. Please tune in to listen to them perform on their ukuleles, share hacks, jokes and have lots of fun.

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Isabelle and Ollie

Derbyn                        Calan R

Blwyddyn 1    Ameillia

Blwyddyn 2    Frankie M

Blwyddyn 3    Levi H

Blwyddyn 4    Lily-May        

Blwyddyn 5    Carter

Blwyddyn 6    Taylan

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Kayla and Ruben

Derbyn                        Jude

Blwyddyn 1    Chloe-Jay

Blwyddyn 2    Oliver

Blwyddyn 3    Ava-Mali

Blwyddyn 4    Robynne-Fae

Blwyddyn 5    Evan

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top