Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr-newsletter

12.11.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Newid i drefniadau Covid-19

 

Yn ddiweddar newidiodd Llywodraeth Cymru drefniadau hunan-ynysu ar gyfer y rhai sydd yn byw yn yr un cartref.

 

Os yw unrhywun yn eich cartref yn arddangos symptomau Covid-19 yna dylai y teulu cyfan gyrchu profion PCR.

 

Gall unrhyw blant sydd yn cofnodi prawf negyddol ddychwelyd i’r ysgol.

 

Noder – does dim angen i blant o dan 5 brofi.

Plant Mewn Angen

 

Bydd yr ysgol yn dathlu Plant Mewn Angen ar ddydd Gwener, Tachwedd 19eg. Gall plant ddod i’r ysgol mewn pyjamas neu ddillad lliwgar. Sicrhewch os gwelwch yn dda fod esgidiau addas gan eich plant.

Bydd bwcedi i gasglu arian wrth fynedfa yr ysgol ac yn y dosbarthiadau.

 

Wythnos Gwrth-fwlian

 

Mae wythnos nesaf yn wythnos gwrth-fwlian. Gall disgyblion wisgo sanau amryliw i’r ysgol i ddathlu.

 

Stwnsh

 

Bydd rhai o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn ymddangos ar Stwnsh ar fore Sadwrn. Mae’r rhaglen yn cael ei ddarlledu rhwng 8 00 a 10 00, neu gwyliwch ar S4C clic.

 

Sul y Cofio

 

Cawsom wasanaeth Sul y Cofio wedi ei arwain gan ddisgyblion blwyddyn 5. Yn y gwasanaeth dysgom am ddynion lleol a laddwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Dysgom fod rhai o’r dynion wedi dod i’r ysgol yn yr adeilad yma pan oedd yn cael ei adnabod fel Ysgol Y Farteg.

 

Ar fore Sul bydd rhai disgyblion yn cymryd rhan mewn groymdaith Sul Y Cofio ym Mlaenafon. Byddant yn gosos rhith ar y gofeb rhyfel yn y dre.

 

Bydd nifer o ddisgyblion eraill hefyd yn gorymdeithio gyda chlybiau a grwpiau yn y gymdeithas.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Kayla a Ollie

Derbyn                        Alys

Blwyddyn 1    Louis

Blwyddyn 2    Skyla

Blwyddyn 3    Brooke

Blwyddyn 4    Ffion

Blwyddyn 5    Caden

Blwyddyn 6    Seren

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Ella

Derbyn                        George

Blwyddyn 1    Noah C

Blwyddyn 2    Rudi

Blwyddyn 3    Noah T

Blwyddyn 5    Broghan

Blwyddyn 6    Lili

 

Dear Parent / Guardian,

 

Changes to Covid-19 guidance on isolation

 

Welsh Government have recently changed guidance on self-isolation for household contacts. In the case of schools this will matter when siblings show symptoms or test positive for Covid-19.

 

From now on if one member of a household (adult or child) has symptoms then all household members should get a PCR test.

They should all self-isolate until the result is known.

Any children with negative test results should return to school.

This is for family members – it is not a return to the system last winter where whole classes needed to isolate.

 

N.B. Children under 5 are not included in this.

 

We will be celebrating Children in Need in school on Friday, November 19th. Pupils can come to school in pyjamas or any colourful clothing on the day. Whatever they wear please ensure they have sensible footwear as they will still be going outdoors at break times.

We will have collection buckets at the school gate and in classrooms.

 

Anti-bullying week

 

Next week is anti-bullying week. To celebrate pupils can wear odd socks to school on Monday, November 15th. (No need to pay anything for this)

 

Stwnsh

 

Some Year 6 pupils will be appearing on Stwnsh on Saturday morning. The programme is broadcast on S4C between 8 00 and 10 00 or it can be viewed on demand via S4C clic.

 

Remembrance Sunday

 

On Thursday we had a Remembrance assembly in school which was presented by Year 5 pupils. The assembly looked at the stories of some young men from the local area who were killed in action in World War 1. During their research pupils discovered that some of the men attended school in this building when it was Varteg Mixed School.

 

On Sunday Year 6 pupils will be participating in the Remembrance Sunday parade in Blaenafon. They will place a wreath from the school at the war memorial.

 

A number of other pupils will be participating in parades with other groups such as Scouts, Guides and sports clubs.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Kayla a Ollie

Derbyn                        Alys

Blwyddyn 1    Louis

Blwyddyn 2    Skyla

Blwyddyn 3    Brooke

Blwyddyn 4    Ffion

Blwyddyn 5    Caden

Blwyddyn 6    Seren

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Ella

Derbyn                        George

Blwyddyn 1    Noah C

Blwyddyn 2    Rudi

Blwyddyn 3    Noah T

Blwyddyn 5    Broghan

Blwyddyn 6    Lili

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top