Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

21.10.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Tapestri Mynydd Garn Clochdy

Bu disgyblion Blwyddyn 4 a Chymdeithas Rhyng-genhedlaethol Blaenafon yn cydweithio gyda Menter Iaith Torfaen i greu tapetri 10 medr o hyd yn adrodd stori Mynydd Garn Clochdy.

Mae’r stori yn adrodd i’r diafol atal ymdrechion y pentrefwyr i adeiladu eglwys i Sant Cadog yn Nhrefddyn gan ddwyn y cerrig oedd y pentrefwyr yn eu gosod yn ystod y dydd. Daeth diwedd ar hyn pan adeiladodd y pentrefwyr Glochdy i rybuddio pawb o ymddangosiad y diafol.

Mae pob disgybl wedi cyfrannu tuag at y tapestri ac mae rhai o’n cyfeillion hyn wedi creu y paneli ar ddechrau a diwedd y tapestri.

Dywedodd Mason a Ffion “Mwynaheon ni ddysgu y stori ac ail-ddweud y stori ar y cyfrifiadur i aelodau BIG. Rydym wedi dysgu sut i wnio a gwehyddu. . Rydym yn edrych ymlaen i weld ein gwaith yn yr amgueddfa.”

Dwedodd Ann Ford o BIG “Dwi heb wnio ers blynyddoedd felly rydw i wedi mwynhau mas draw gweithio ar y prosiect. Roedd yn hyfryd gweld y plant yn dweud y stori. Doeddwn i ddim wedi ei chlywed o’r blaen.”

Bydd y tapestry i’w weld yn Amgueddfa Pontypwl trwy y gwyliau hanner tymor yn rhan o’u gwyl “Hwyl ystlumod”.

Dwedodd Caitlin Gingell, Dirprwy Guradur Amgueddfa Torfaen “Mae’r Amgueddfa wrth ei bod di fedru arddangos y gwiath i ddathlu y bartneriaeth rhwng Cymdeithas Rhyng-genhedlaethol Blaenafon a disgyblion Ysgol Bryn Onnen. Rydym yn Estyn croeso i bawb ddod i’r amgueddfa i weld yr arddangosfa wych.”

 

 

Miss Williams

 

Heddiw roeddem yn ffarwelio a Miss Williams. Mae Miss Williams wedi bod yn gweithio yn ysgol Bryn Onnen am dros ddegawd. Rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei holl waith dros y blynyddoedd ac yn dymuno yn dda iddi yn ei swydd newydd.

 

Her Smarties

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen yn casglu arian dros hanner tymor. Maent wedi rhoi tiwb o Smarties i bob disgybl heddiw gan obeithio dros y gwyliau bydd y plant yn eu llenwi gyda newid man. Dychwelwch y twibiau i’r ysgol ar ol y gwyliau os gwelwch yn dda. Byddyr arian a gesglir yn cael ei ddefnyddio i brynnu adnoddau a deunyddiau ar gyfer y disgyblion.

 

Tymor yn ail-ddechrau

 

Cofiwch bydd y tymor yn ail-ddechrau ar ddydd Llun, Tachwedd 1af.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Kenzi a William

Derbyn                        Connie

Blwyddyn 1    Freya

Blwyddyn 3    Brooke

Blwyddyn 4    Megan N

Blwyddyn 5    Noah

Blwyddyn 6    Ewan

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Gracie

Derbyn                        Jack

Blwyddyn 1    Fleur

Blwyddyn 3    Colby

Blwyddyn 4    Fletcher

Blwyddyn 5    Mia-Lilly

Blwyddyn 6    Isabelle

Dear Parent / Guardian,

 

 

 

Mynydd Garn Clochdy Tapestry

 

Year 4 pupils from Ysgol Bryn Onnen and members of Blaenavon Intergenerational Group (BIG) have been working hard to produce a 10 metre long tapestry on the local legend of ‘Mynydd Garn Clochdy’, with support from Menter Iaith Torfaen.

As the story goes, the devil tries to thwart villager’s attempts to build St. Cadoc’s Church at Trevethin by taking away stones laboriously placed during the day, until a belltower (‘clochdy’) was built as an alarm. Pupils have each contributed a panel depicting a piece of the story, and BIG members have made the start and end panels and have put their weaving skills to full use to create woolen trees to decorate the tapestry.

Pupil’s Mason Craufurd (8) & Ffion Wright (8) said about the project: “We enjoyed learning about the story and re-telling it over the computer to the members of BIG.  We’ve all learnt how to print, weave and sew and we’re looking forward to seeing our work hanging in the museum”.

BIG member, Ann Ford, said: “I haven’t done any sewing or weaving for a long time, so I’ve really enjoyed getting back into it through this project. It was lovely to see the children on the screen telling us about the legend, which I’d never heard of before”.

The tapestry will be on display at Torfaen Museum, Pontypool on Tuesday, 26th October as part of their ‘Going Bats’ half term event, where there will be free activities and crafts for children.

Caitlin Gingell, Assistant Curator, at Torfaen Museum said: “The Museum is thrilled to be displaying the work of our local school children and to celebrate their partnership with Blaenavon Intergenerational Group. We hope everyone will come along to see the finished project.”

Miss Williams

 

It was Miss Williams’ last day at Ysgol Bryn Onnen today. Miss Williams has worked at the school for over ten years and was previously a pupil as the school. We are very grateful for her contribution to the school over the years and wish her well in the future.

Smarties Challenge

 

All pupils have been given a tube of Smarties by the PTA today. The PTA would like children to fill the tubes with any loose change over the holidays and then return the tubes to school. The money raised will be used by the PTA to fund the purchase of equipment and resources for the children.

 

Term re-starting

 

Please remember term will re-start for all pupils on Monday, November 1st.

 

Pupil of the week

 

Meithrin           Kenzi a William

Derbyn                        Connie

Blwyddyn 1     Freya

Blwyddyn 3     Brooke

Blwyddyn 4     Megan N

Blwyddyn 5     Noah

Blwyddyn 6     Ewan

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin           Gracie

Derbyn                        Jack

Blwyddyn 1     Fleur

Blwyddyn 3     Colby

Blwyddyn 4     Fletcher

Blwyddyn 5     Mia-Lilly

Blwyddyn 6     Isabelle

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top