Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr-newsletter

8.10.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Gwasanaeth Cynhaeaf

 

Cynhaliodd yr ysgol Wasanaeth Cynhaeaf heddiw. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfranu. Bydd yr holl fwyd yn cael ei rannu gyda y banc bwyd lleol.

 

Gweithdy Tylluanod Meithrin

 

Disgo Calan Gaeaf

 

Byddwn yn cynnal dau ddisgo Calan Gaeaf. Bydd Disgo Cyfnod Allweddol 2 ar ddydd Mercher, Hydref 20ed a Disgo Cyfnod Sylfaen ar ddydd Iau Hydref 21ain.

 

Bydd y ddau ddisgo rhwng 3 30 a 4 30.

Gall y disgyblion ddod i’r ysgol mewn gwisg ffansi ar ddiwrnod eu disgo.

 

Nosweithiau Rhieni

 

Byddwn yn cynnal nosweithiau i rieni yn ystod yr wythnos sydd yn dechrau Tachwedd 9ed. Byddwn yn cynnal y cyfarfodydd ar y ffon fel y gwnaethom llynedd. Bydd apwyntiadau yn cael eu danfon ar ol hanner tymor.

 

Sioeau Nadolig

 

Rydym yn gobeithio cynnal sioeau Nadolig eleni. Y bwriad yw i gynnal sioe ar wahan ar gyfer pob dosbarth.

 

Dyddiad

AM

PM

Mawrth, Rhagfyr 7ed

Meithrin

Bl 3

Mercher Rhagfyr 8ed

Derbyn

Bl  4

Iau  Rhagfyr 9ed

Bl 1

Bl 5

Gwener Rhagfyr 10ed

Bl  2

Bl 6

 

 

Bydd teuluoedd pob disgybl yn derbyn 2 docyn.

Rydym yn disgwyl bydd y sioeau yn para rhwng 30 a 40 munud.

Bydd sioeau y borau yn dechrau am 10 00 a sioeau y prynhawn am 2 00.

 

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Gracie a Beau

Derbyn                        Connie

Blwyddyn 1    Sawyer

Blwyddyn 2    Kayden J

Blwyddyn 3    Mickey H

Blwyddyn 4    Mason C

Blwyddyn 5    Emjai

Blwyddyn 6    Seren M

           

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Isla a Charly-Jo

Derbyn                        Dolly-Jane

Blwyddyn 1    Abbie

Blwyddyn 2    Isla A

Blwyddyn 3    Stephen

Blwyddyn 5    Jaden

Blwyddyn 6    Dominic W

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Harvest Assembly

 

Today we held our Harvest Assembly. The food collected will be shared with the Eastern Valley Foodbank. A very big thank you to all families who donated.

 

Meithrin Owl Workshop

 

Hallowe’en Disco

 

We will be holding two Hallowe’en discos. On Wednesday, October the 20th we will hold a Key Stage 2 disco and on Thursday, October 21st we will hold a Foundation Phase disco.

 

Both discos will be from 3 30 – 4 30.

There will be no cost to attend the disco.

Pupils can come to school in fancy dress costumes on the day of their disco.

Permission slips will be sent out next week.

 

Parents’ Evenings

 

We will be holding parents’ evenings in the week commencing November 8th. These consultations will take place over the phone as they did last year. Time slots will be sent out to parents after half-term.

Please ensure we have up-to-date contact details.

 

Christmas Concerts

 

We plan to hold Christmas concerts this year with parents able to watch – this could change if Welsh Government guidelines regarding gatherings and social distancing   were to change.

 

What we plan to do is have a separate concert for each class;

 

Date

AM

PM

Tuesday December 7th

Meithrin

Year 3

Wednesday December 8th

Derbyn

Year 4

Thursday December 9th

Year 1

Year 5

Friday December 10th

Year 2

Year 6

 

 

The morning concerts will start at 10 00.

The afternoon concerts will start at 2 00.

 

We expect the concerts to last 30 – 40 minutes.

 

Due to the size of the hall each pupil’s family will receive 2 tickets.

 

Pupil of the Week

 

Meithrin          Gracie a Beau

Derbyn                        Connie

Blwyddyn 1    Sawyer

Blwyddyn 2    Kayden J

Blwyddyn 3    Mickey H

Blwyddyn 4    Mason C

Blwyddyn 5    Emjai

Blwyddyn 6    Seren M

 

Welsh Speaker of the Week

 

Meithrin          Isla a Charly-Jo

Derbyn                        Dolly-Jane

Blwyddyn 1    Abbie

Blwyddyn 2    Isla A

Blwyddyn 3    Stephen

Blwyddyn 5    Jaden

Blwyddyn 6    Dominic W

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top