Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

1.10.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Cadarnhad hyfforddiant mewn swydd

 

Gallwn nawr gadrnhau y bydd dydd Gwener, Hydref 22ain yn ddiwrnod HMS. Hwn fydd ein HMS olaf am 2021. Bydd y diwrnod hyforddiant nesaf ar Ionawrr 4ydd.

 

Cyngor Ysgol

 

Yr wythnos yma dewisiodd blynyddoedd 2-6 gynrychiolwyr i fod ar y Cyngor Ysgol. Bydd y disgyblion a etholwyd llynedd yn aros ymlan am flwyddyn ychwanegol hefyd gan na chafon nhw llawer o gyfleoedd llynedd.

Eco Bwyllgor

 

Hefyd etholwyd cynrychiolwyr i’r Eco-bwyllgor.

Y Cynhaeaf

 

Byddwn yn cynnal ein gwasanaeth cynhaeaf ar ddydd Gwener, Hydref y 10ed. |estynwn wahoddiad i rieni ddanfon nwyddau sych, pasta, bisgedi, reis ac ati a byddwn yn rhoi popeth a gesglir i’r banc bwyd lleol.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Kayla a Darcie

Derbyn                        Maci

Blwyddyn 1    Sonny

Blwyddyn 3    Caerwyn B

Blwyddyn 4    Mia

Blwyddyn 5    Max

Blwyddyn 6    Lili-Mai

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Kenzie ac Isla

Derbyn                        Calan

Blwyddyn 1    Halle-Reese

Blwyddyn 3    Bailey

Blwyddyn 5    Imogen P

Blwyddyn 6    Megan D

 

Dear Parent / Guardian,

 

Training Day

Friday, October 22nd is now confirmed as a training day. This will be our last training day in 2021.

Our next training day is Tuesday, January 4th.

 

School Council

 

Pupils in Years 2-6 have elected representatives for the School Council. The new School Council were presented with badges at our assembly on Thursday. Pupils elected to the School Council last year will remain on the council this year as their opportunities were limited by the pandemic.

Eco-council

 

Pupils also elected representatives for the Eco Council.

Harvest Assembly

 

We will be holding our Harvest Assembly on Friday, October 8th. We kindly ask parents to send dried food, tins, long-life milk and biscuit which we will be donating to the Eastern Valley Foodbank.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Kayla and Darcie

Derbyn                        Maci

Blwyddyn 1    Sonny

Blwyddyn 3    Caerwyn

Blwyddyn 4    Mia

Blwyddyn 5    Max

Blwyddyn 6    Lili-Mai

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Kenzi and Isla

Derbyn                        Calan

Blwyddyn 1    Halle-Reese

Blwyddyn 3    Bailey

Blwyddyn 5    Imogen P

Blwyddyn 6    Megan D

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

Top