Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

23.9.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Canllawiau Covid-19

 

Yn ddiweddar rydym wedi derbyn canllawiau pellach gan yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru yng nghylch hunan ynysu.

Dylai pob plentyn sydd yn profi yn bositif hunan ynysu. Does dim angen i unrhywun arall yn eu dosbarth aros adref o’r ysgol gan gynnwys pan yn aros am ganlyniadau prawf.

Rhaid i bawb sydd yn dangos symptomau Covid-19 drefnu prawf PCR.

 

Disgyblion newydd

 

Mae 6 disgybl newydd wedi dechrau yn yr ysgol. Byddwn yn cadw’r ieir dros y gaeaf a bydd pob dosbarth yn cael cyfle i ddysgu a gofalu amdanynt.

 

Rydym yn cynnal cystadleuaeth i enwi yr ieir.

 

Hoffen i ddisgyblion Derbyn a blynyddoedd 1- 5 feddwl am enwau i’r ieir. Hoffem i flwyddyn 6 feddwl am enw i’r cwt ieir.

 

Ffrindiau Bryn Onnen

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen wedi gweithio yn gale di gasglu arian ac mae Ffrindiau Bryn Onnen wedi prynnu cysgodfan i’r disgyblion ddefnyddio yn eu gwersi ac amser rhydd.

 

Tripiau

 

Mae nawr yn bosib i ni drefnu tripiau ac ymweliadau eto. Bydd Blwyddyn 4 yn mynd i Llancaiach Fawr cyn hir ac bydd dosbarthiadau eraill yn trefnu ymweliadau.

Rydym wedi trefn i flwyddyn 5 fynd i Langrannog ym mis Mai ac mae clwstwr Gwynllyw yn ceisio trefnu i flwyddyn 6 fynd yno yr un adeg a phlant Panteg a Chwmbran.

 

Gwasanaeth Cynhaeaf

 

Byddwn yn cynnal gwasanaeth cynhaeaf ar Hydref yr 8ed. Gofynwn yn garedig i deuluoedd ddanfon bwydydd y gallwn roi i’r banc bwyd ym Mlaenafon a’r Eastern Valley Foodbank.

Maent yn casglu bwydydd sych a bwydydd tun.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Ifan ac Ella

Derbyn                        Maisie

Blwyddyn 1    Iwan

Blwyddyn 2    Laney-Del

Blwyddyn 3    Calan

Blwyddyn 4    Fletcher

Blwyddyn 5    Kenzie

Blwyddyn 6    Sebastian

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Anna

Derbyn                        Beau B

Blwyddyn 1    Elijah E

Blwyddyn 2    Jacob G

Blwyddyn 3    Seren P

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5    Macie-Ella

Blwyddyn 6    Madison

 

Dear Parent / Guardian,

 

Covid-19 guidance on self-isolation

 

At a recent meeting Torfaen LA clarified the expectations Welsh Government have for who should isolate when positive cases are reported. Any children or adults at the school who test positive should self-isolate for 10 days as advised to them by Gwent Track and Trace. All other children in the class are expected to attend school unless they have Covid-19 symptoms. Pupils should continue to attend school while waiting for test results.

Anyone displaying a new and persistent cough, fever or loss of taste/smell must book a PCR (or have one booked for them).

N.B. this is the current guidance and is updated every 3 weeks by WG.

 

 

 

New pupils

 

Ysgol Bryn Onnen has welcomed six new pupils who will be staying with us for a while. The eco-council will take the major responsibility for caring for the chickens but all classes will have opportunities over the year to study them and learn about them.

 

We would like to name the chickens. We would like Dosbarth Derbyn, Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 and  Year 5 to choose a name for each chicken.

 

We would like Year 6 to come up with the name for the chicken coop.

 

The names must not be the names of real life people and need to be Welsh in their nature. We would like you to discuss ideas with your child(ren) over the weekend and then each child will write the name down in class on Monday. The Eco Council will select the best name from each class.

Ffrindiau Bryn Onnen

 

The PTA and the school have worked together to fund a shelter for pupils to sit on at break times. The pupils have already had lots of fun using the shelter and many classes have used it during lesson time too.

Trips and visits

 

We are optimistic that we will be able to run trips and visits this year having missed out on so much last year. Year 4 have arranged to visit Llancaiach Fawr soon and many other classes will be arranging educational visits in the coming months. Year 5 will have the opportunity to visit Llangrannog in May and we are working with Ysgol Panteg and Ysgol Gymraeg Cwmbran to arrange a date for year 6 pupils from all three schools to visit Llangrannog as part of their transition to Gwynllyw.

Clealry all of these plans are subject to Covid regulations at the time.

 

Harvest Festival

 

On October 8th we will be holding a Harvest Festival assembly in school. We invite families to send in donations of food which we will share between Eastern Valley Foodbank and Blaenavon Foodbank.

We welcome all donations but would particularly like;

 

Long life fruit juice

Sandwich items such as pastes or Jam

Long life milk

Cream crackers

Jelly

Treats /chocolates

Custard

Instant Mash

Tinned sweetcorn or carrots

Pasta and tinned food

 

Pupil of the week

 

Meithrin           Ifan ac Ella

Derbyn                        Maisie

Blwyddyn 1     Iwan

Blwyddyn 2     Laney-Del

Blwyddyn 3     Calan

Blwyddyn 4     Fletcher

Blwyddyn 5     Kenzie

Blwyddyn 6     Sebastian

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin           Anna

Derbyn                        Beau B

Blwyddyn 1     Elijah E

Blwyddyn 2     Jacob G

Blwyddyn 3     Seren P

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5     Macie-Ella

Blwyddyn 6     Madison

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top