Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

10.9.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Mae hi wedi bod yn bleser llwyr gweld pawb yn dychwelyd i’r ysgol yr wythnos yma. Mae’n amlwg i bawb fwynhau’r gwyliau ac mae’r bwrlwm o gwmpas yr ysgol wedi bod yn wych i’w brofi. Mae ein disgyblion newydd wedi setlo mewn yn gyflym ac wedi gwneud ffrindiau yn eu hysgol newydd.

 

Clybiau

 

Yn ystod y tymor byddwn yn cynnig nifer o glybiau yn cynnwys;

 

Minecraft – Nos Lun 3 30  4 30 (bl 3-6)

Urdd Nos Fawrth 3 30 4 30 (bl 3-6)

Clwb Menter Nos Fawrth (Bl 2 a 3)

 

Gwersi Cerddoriaeth

 

Mae gwersi cerddoriaeth ar gael i flynyddoedd 3 – 4. Mae disgyblion eisioes wedi derbyn llythyrau (ac aeth y llythyr allan ar Schoop).

 

Bydd gwersi ar y dyddiau a ganlyn;

Drymiau – dydd Llun

Pres – dydd Mawrth

Gitar – dydd Gwener

 

Rydym yn dal i ddisgwyl cadarnhad am ddyddiau ar gyfer gwersi telyn, piano, chwythbren a ffidil.

 

Addysg Gorfforol

 

Bydd gwersi Add Gorff ar y dyddiau a ganlyn;

 

Meithrin          Mawrth

Derbyn                        Llun

Blwyddyn 1    Mercher

Blwyddyn 2    Llun

Blwyddyn 3    Iau

Blwyddyn 4    Mercher (nofio)

Blwyddyn 5    Mercher (nofio)

Blwyddyn 6    Gwener

 

Dylai plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg addysg gorfforol. Heblaw am y meithrin fydd yn ymarfer newid fel rhan o’u hwers.

 

Tal ar-lein

 

Ymddiheuriadau i’r rhai ohonnoch sydd yn cael anhawster gyda y system daliadau ar lein. Mae hyn wedi achosi cryn rwystredigaeth i staff y swyddfa hefyd.

Mae llythyr yn do di’r rhai sydd heb gofrestru heddiw. A all bawb gofrestru os gwelwch yn dda. Byddwn yn defnyddio y system i dalu am nifer o bethau, nid cinio yn unig.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Kayla and William

Derbyn                        Lowri

Blwyddyn 1    Oliver C

Blwyddyn 2    Morgan

Blwyddyn 3    Caerwyn G

Blwyddyn 4    Mia

Blwyddyn 5    Nyree

Blwyddyn 6    Lili-Mai

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Isabelle a Beau

Derbyn                        Calan

Blwyddyn 1    Casey-Leigh

Blwyddyn 2    Evelyn

Blwyddyn 3    Madalee

Blwyddyn 4    Evie

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6    Lloyd J

 

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

It has been a joy to see pupils returning to school this week and it seems everyone has had an exciting summer. The children are all excited to be back amongst their friends and there has been a wonderful buzz around the school this week. All our new pupils have settled quickly and made friends in their new school.

 

Clubs

 

During the term we will be running a number of after school clubs. Some of the clubs will be run by staff and others by outside agencies;

 

Minecraft: Minecraft is run by Tom Burris. It is held every Monday (from September 20th) from 3 30 – 4 30. Interested pupils were given a letter today and a letter has been sent separately on Schoop.

 

Urdd: The Urdd will be running a mixed sports club for pupils every Tuesday (starting on September 14th). This is for years 3-6. Parents will need to register with the Urdd;

 

 https://www.urdd.cymru/en/event/clwb-aml-chwaraeon-ysgol-bryn-onnen-2022-07-25/

 

Or contact Hannah; Hannah@urdd.org       07976003349

 

Menter Iaith Club for Years 2 and 3

 

Tuesday 3 30- 4 30 starting on September 28th

 

Music lessons

 

Pupils in years 3 – 6 have the opportunity to have music lessons in school through Gwent Music. Pupils were given letters on Thursday to book lessons if they wished (this letter was also sent to parents on Schoop). Lessons cost £50 per term. We have received details for when some lessons will take place (as of next week).

 

Drums: Monday

Brass: Tuesday

Guitar: Friday

 

We are still awaiting details for piano, violin, harp and woodwind.

In the case of some instruments it is possible to borrow instruments from Gwent Music. The best way of finding out more than this is to ask your child’s music teacher.

 

We look forward to seeing our pupils perform during the term.

 

PE lessons

 

PE lessons will be on the following days;

 

Meithrin          Tuesday

Derbyn                        Monday

Bl 1                 Wednesday

Bl 2                 Monday

Bl 3                 Thursday

Bl 4                 Wednesday (swimming)

Bl 5                 Wednesday (swimming)

Bl 6                 Friday

 

Pupils should come in to school in their PE kit on the day of their lessons. Apart from Derbyn – they should come in their uniform so that they can practise the important skill of changing independently.

Pupils going swimming should wear tracksuits/joggers that makes changing quick and easy.

 

Online payment system

 

Apologies for the issues many of you are having with the online payment system. It is causing huge frustration and extra work at our end too. Parents who haven’t created accounts will receive a letter today with ac code for doing so. Please set up an account. This is not only for dinner payments. In the future music lessons, trips and such like will be paid for through this portal. The codes you have been sent will expire in 7 days.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Kayla and William

Derbyn                        Lowri

Blwyddyn 1    Oliver C

Blwyddyn 2    Morgan

Blwyddyn 3    Caerwyn G

Blwyddyn 4    Mia

Blwyddyn 5    Nyree

Blwyddyn 6    Lili-Mai

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Isabelle a Beau

Derbyn                        Calan

Blwyddyn 1    Casey-Leigh

Blwyddyn 2    Evelyn

Blwyddyn 3    Madalee

Blwyddyn 4    Evie

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6    Lloyd J

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top