Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

28.2.2020

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Gweithdai Flogio

 

Daeth Ameer Rana Davies o S4C i’r ysgol i wneud gweithdai Flogio gyda blynyddoedd 4,5 a 6. Esboniodd Ameer i’r plant faint mor bwysig oedd yr iaith Gymraeg i’w waith a faint o gyfleoedd ychwanegol y mae wedi cael wrth siarad yr iaith.

 

Ail-gylchu plastig

 

Daeth swyddogion o Gyngor Torfaen i’r ysgol ar ddydd Mercher i wylio blwyddyn 4 yn perfformio eu can ail-gylchu. Ysgrifenwyd y gân gan Leah, un o ddisgyblion blwyddyn 4.

 

Hefyd daeth gweithwyr o Capital Valley Plsdtics i’r ysgol i lawnsio eu cystadleuaeth ail gylchu plastig hyblyg. Mae Capital Valley Plastics yn cynnig £300 i’r ysgol sydd yn ail-gylchu y mwyaf o blastig. Cadwch i ddanfon plastig i’r ysgol i ail-gylchu os gwelwch yn dda.

 

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi Menter Iaith

 

Mae Menter Iaith yn cynnal Cyngerdd Gwyl Ddewi yng Nghanolfan Hamdden Pontypwl ar ddydd Sadwrn yn dechrau am 1 30. Bydd rhai o ein disgyblion yn perfformio – dewch i’w gwylio!

 

Cystadleauaeth

 

Rydym wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i gynllunio poster ar gyfer Gwyl Haf Llynoedd y Garn. Bydd wyau pasg yn wobrau i’r gorau ymhob dosbarth a thocyn llyfr o £20 i’r enillydd tryw’r ysgol.

 

Dyma rai manylion ellir cynnwys ar y poster;

 

The Garn Lakes summer fete / Ffair Haf Llynoedd y Garn

on Saturday 25th of July 2020. / Dydd Sadwrn, Mehefin 25ain 2020

Some of the events taking place on the day are…/ Yn cynnwys

Fun run 9 am start / ras hwyl am 9y.b

Dog show 12 pm start / Sioe gwn am 12 y.p 

Fishing / pysgota

face painting / peintio wyneb

make and take crafts/ celf a chrefft

train rides on Blaenavon heritage railway / teithiau tren

 

Diwrnod y Llyfr

 

Mae diwrnod y llyfr ar ddydd Iau, Mawrth y 5ed. Gall disgyblion ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel eu hoff gymeriad o lyfr.

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

Vlogging Workshops

 

Years 4,5 and 6 had vlogging workshops with Ameer Rana Davies from S4C. Ameer also spoke to the pupils about how important the Welsh language was to his work and how many extra opportunities he has had because of his ability to speak Welsh.

A big thank you to Ameer and to Delyn Fritter from Menter Iaith for organising the event.

 

 

Stretchy Plastic Recycling

 

Officers from Torfaen Waste and Recycling and Councillor Fiona Cross came to school on Wednesday to see year 4 perform their recycling song which was written by Leah, a pupil in year 4.

They were joined by representatives from Capital Valley Plastics who have been recycling the stretchy plastic we have collected in our bin. Capital Valley Plastic have launched a competition between Torfaen schools with a prize of £300 for the school that collects the most stretchy plastic. So please keep sending stretchy plastic in with your children to recycle.

 

Menter Iaith St David’s Day Concert

 

Menter Iaith are holding a St David’s Day concert at Pontypool Leisure Centre on Saturday, starting at 1 30. Some of our pupils are taking part – come and watch!

 

Garn Lakes Summer Fete Competition

 

We have been invited to take part in a competition creating posters for the Garn Lakes Summer Fete. There will be Easter egg prizes for the winners in every class and the best poster from the whole school will win a £20 book voucher.

Posters can contain the following information;

 

The Garn lakes summer fete.

on Saturday 25th of July 2020.

Some of the events taking place on the day are…

Fun run 9 am start 

Dog show 12 pm start

fishing

face painting

make and take crafts

train rides on Blaenavon heritage railway

 

 

The most important thing is that the posters show the name of the event and the date. For younger children the other details can be added at a later date.

 

Entries should be returned to school by Friday, March 6th. Please make sure your child’s name and class is clearly written on the back of your poster.

 

World Book Day

 

World Book Day is on Thursday, March 5th. Pupils can come to school dressed as their favourite book characters. There will be book voucher prizes for the winners in each class.

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Dydd Mawrth

Tuesday

 

Dydd Mercher

Wednesday

Nofio Blwyddyn 4

Year 4 Swimming

Blwyddyn 3 i Neuadd y Gweithwyr

Year 3 to Workmen’s Hall

Dydd Iau

Thursday

Diwrnod y Llyfr

World Book Day

Clwb Garddio

Gardening Club (this is a one off we will be back to Tuesday next week)

Dydd Gwener

Friday

Blwyddyn 6 Crucial Crew

Year 6 Crucial Crew

Top