Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

17.6.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Mabolgampau

 

Byddwn yn cynnal 4 diwrnod mabolgampau dros yr wythnos nesaf. Bydd 2 ddosbarth yn cystadlu ymhob un. Mi fyddwn yn cadw y ddau swigen ar wahan yn ystod y mabolgampau ond mi fyddant yn gallu gwylio a chefnogi eu gilydd.

 

Yn anffodus ni fydd mod di rieni fynychu eleni. Mi fyddwn yn rhannu nifer o luniau a chlipiau fideo trwy Dojo a Thrydar i rannu gyda rhieni.

 

Mi fydd y sgoriau trwy’r wythnos yn cael eu adio i weld pa lys sydd yn fuddugol ar ddiwedd yr wythnos.

 

I’ch atgoffa dyma y lliwiau;

 

Llanerch – coch

Cwmsychan – gwyrdd

Afon Lwyd – glas

Waunwen – gwyn

 

Diwrnod Symud Lan

 

Ar ddydd Gwener Mehefin 2il byddwn yn cael diwrnod symud lan er mwyn rhoi blas i ddisgyblion o’u dosbarthiadau yn mis Medi. Bydd y plant yn aros yn eu swigod, dim ond yr athrawon fydd yn newid. Bydd atharwon yn wcblhau prawf covid cyn dcyhwelyd i’w dosbarthiadau arferol ar y dydd Llun.

 

Mygydau

 

A all rhieni ddal i wisgo mygydau pan yn casglu a disgyn eu plant os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth gan obeithio taw am ychydig wythnosau yn fwy y bydd rhaid i ni wneud hyn.

 

Taliadau ar lein

 

Bydd rhai ohonnoch wedi derbyn llythyr am daliadau ar lein. Os nad ydych wedi gwneud yn barod a fyddech cystal a dychwelyd y manylion ebost os gwelwch yn dda.

 

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Kenzi, Polly a Maisie

Derbyn                        Sonny

Blwyddyn 1    Jack

Blwyddyn 2    Mila

Blwyddyn 3    Elcie-Mae a Dylan

Blwyddyn 4    Riley

Blwyddyn 5    Megan D a Seren M

Blwyddyn 6    Connie a Lisa

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Anna ac Ellis

Derbyn                        Chloe-Jay

Blwyddyn 1    Penelope a Jacob-Jay

Blwyddyn 2    Oliver D

Blwyddyn 3    Oliver T

Blwyddyn 4    Broghan

Blwyddyn 5    Ewan

Blwyddyn 6    Aniyah

 

Dear Parent / Guardian,

 

Sports Day

 

We will be holding 4 sports days next week. In each event two classes will take part. The classes will be kept separate but will be able to watch and support each other.

 

Unfortunately parents are not able to attend this year. We will share photos and videos on Dojo and Twitter to make up for this.

 

We will add the score up over the course of the week and announce the winners on Friday.

 

As a reminder the colours are;

 

Llanerch – red

Cwmsychan – green

Afonlwyd – blue

Waunwen – white

 

The dates are as follows;

Monday Meithrin and Year 3

Tuesday Derbyn and Year 4

Wednesday Year 1 and Year 5

Thursday Year 2 and Year 6

 

Pupils can come to school in their team colours on the day of their sports day. Pleae ensure children have caps and drinks as the weather may be warm.

 

Farteg Cemetery

 

A number of concerns have been raised about children playing in the cemetery at the end of the school day. A number of the walls and monuments in and around the cemetery are very old and quite dangerous for children to play around. Can you please keep your children out of the cemetery at the end of the school day.

 

Moving Up Day

 

We will be having a moving up day on Friday July 2nd. This will give all pupils the opportunity to spend a day with their teacher for the next school year. Children will still remain in their bubbles, only the teachers will change. Teachers will then carry out a lateral flow test before returning to their usual class on Monday July 5th.

 

Unfortunately Year 6 won’t be able to visit Gwynllyw on this day. They will have the pleasure of my company for the day instead.

 

Face coverings at pick up and drop off times

 

Can parents please continue to wear face coverings at drop off and pick up times. We appreciate all parents support with this and hopefully we will only need to continue to ask you to do this for a few more weeks.

 

Cashless Catering

 

Some of you will have received a letter asking for an email address to set up cashless catering accounts. Can you please return them as soon as possible.

If you have not received a letter there is no need to do anything as we already have your email contact details.

 

All parents will shortly receive an email from Torfaen Catering with details of how to create accounts for the new cashless catering system. The system should go live soon after June 28th.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Kenzi, Polly a Maisie

Derbyn                        Sonny

Blwyddyn 1    Jack

Blwyddyn 2    Mila

Blwyddyn 3    Elcie-Mae a Dylan

Blwyddyn 4    Riley

Blwyddyn 5    Megan D a Seren M

Blwyddyn 6    Connie a Lisa

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Anna ac Ellis

Derbyn                        Chloe-Jay

Blwyddyn 1    Penelope a Jacob-Jay

Blwyddyn 2    Oliver D

Blwyddyn 3    Oliver T

Blwyddyn 4    Broghan

Blwyddyn 5    Ewan

Blwyddyn 6    Aniyah

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top