Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

11.6.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Atgof o ddyddiadau pwysig

 

Mabolgampau Meithrin a Blwyddyn 3           21.6.2021

Mabolgampau Derbyn a Blwyddyn 4            22.6.2021

Mabolgampau Blwyddyn 1  a 5                     23.6.2021

Mabolgampau Blwyddyn 2 a 6                      24.6.2021

Adroddiadau i rieni                                        28.6.2021

Nosweithiau rhieni                                          Wythnos yn dechrau Gorffennaf 5ed

Diwedd y tymor i ddisgyblion                       16.7.2021

Dechrau tymor yr Hydref i ddisgyblion         6.9.2021

 

Nodwch; Ni fydd mod di rieni ddod i wylio y mabolgampau.

 

Llwyddiant Eisteddfod T

 

Llongyfarchiadau mawr i flwyddyn 5 a blwyddyn 6 am eu llwyddiant rhagorol yn Eisteddfod T. Daeth Blwyddyn 5 yn gyntaf yn eu cystadleuaeth a Blwyddyn 6 yn ail. Mae hyn yn berfformiad arbennig yn cystadlu yn erbyn plant o pob rhan o Gymru.

Diolch yn fawr i Miss Williams-Jones am ei gwaith caled yn hyfforddi y plant.

Roedd Blwyddyn 5 yn gyntaf yn y gystadleuaeth Perfformiad Swigen a daeth Blwyddyn 6 yn ail yn y gystadleuaeth Cor llai na 20 o leisiau.

 

 

Gallwch weld eu perffromiadau yma;

 

Blwyddyn5 https://www.youtube.com/watch?v=YB7UkL3Cvgw&t=1s

 

Blwyddyn6  https://www.youtube.com/watch?v=WqkvlKumkCo&t=3s

 

Mae blwyddyn 6 hefyd wedi rhyddhau eu can fel sengl a daeth Rhodri Owen o Heno i’w recordio  ar gyfer y rhaglen dydd Mercher.

 

Gallwch lawrlwythi eu sengl yma; https://songwhip.com/ysgolbrynonnen/can-gobaith

 

Brech yr ieir

 

Yn ddiweddar rydym wedi cael nifer fechan o blant yn dal brech yr ieir. Cadwch lygad allan am symptomau os gwelwch yn dda.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Lowri a Dolly-Jane

Derbyn                        Niamh

Blwyddyn 1    Alfie B

Blwyddyn 2    Jacob O’L

Blwyddyn 3    Scarlett

Blwyddyn 4    Caden

Blwyddyn 5    Sebastian

Blwyddyn 6    Kyla

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Goerge a Beau

Derbyn                        Morgan S

Blwyddyn 1    Ellie ac Isla

Blwyddyn 2    Noah T

Blwyddyn 3    Dylan

Blwyddyn 4    Efan P-H

Blwyddyn 5    Cade

Blwyddyn 6    Mia

 

Dear Parent / Guardian,

 

Reminder of important dates

 

Sports Day Meithrin and Year 3         21.6.2021

Sports Day Derbyn and Year  4         22.6.2021

Sports Day  Year 1  and 5                  23.6.2021

Sports Day  Year 2 and 6                   24.6.2021

Reports out to parents                         28.6.2021

Parents’ evenings                    week starting July 6th                                    

End of term                                         16.7.2021

Start of Autumn term for pupils         6.9.2021

 

N.B. The sports days will be for pupils only. This year we are not able to invite parents to watch as we have done in previous years.

 

Eisteddfod T success

 

Huge congratulations to Years 5 and 6 for their success at Eisteddfod T during half term. Both groups performed on S4C and competed against schools from all areas of Wales. Year 5 were victorious in the Class Bubble Performance category and Year 6 were second in the choirs of 20 or fewer people.

A big thank you to Miss Williams Jones for all her hard work preparing the pupils.

 

Their performances can be seen here;

 

Year 5    https://www.youtube.com/watch?v=YB7UkL3Cvgw&t=1s

Year 6    https://www.youtube.com/watch?v=WqkvlKumkCo&t=3s

 

Year 6 have also made a single of their song “Can Gobaith” which can be downloaded here.

 

https://songwhip.com/ysgolbrynonnen/can-gobaith

 

Here are Year 6 with Rhodri Owen the presenter of Heno. The pupils appeared on the programme on S4C on Wednesday. The programme can still be viewed on S4C Clic.

Tuck shop

 

Pupil are able to buy fruit at break times. Fruit costs 30p per day.

In the Foundation Phase pupils have toast in the mornings. We kindly ask parents for a voluntary contribution of £1 per week to cover the cost of toast.

 

 

 

 

Chicken Pox

 

Recently we have had a small number of cases of chicken pox, mainly in the Foundation Phase. Please keep an eye out for any symptoms.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Lowri a Dolly-Jane

Derbyn                        Niamh

Blwyddyn 1    Alfie B

Blwyddyn 2    Jacob O’L

Blwyddyn 3    Scarlett

Blwyddyn 4    Caden

Blwyddyn 5    Sebastian

Blwyddyn 6    Kyla

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          George and Beau

Derbyn                        Morgan S

Blwyddyn 1    Ellie and Isla

Blwyddyn 2    Noah T

Blwyddyn 3    Dylan

Blwyddyn 4    Efan P-H

Blwyddyn 5    Cade

Blwyddyn 6    Mia

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top