Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

27.5.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Lluniau Ysgol

 

Mae lluniau dosbarth ar werth trwy Tempest. Bydd lluniau a archebir o fewn 14 diwrnod yn cael eu cludo i’r ysgol am ddim. Ar ol hynny bydd angen talu cost cludo a bydd y lluniau yn dod i’ch cartref.

 

Gellir archebu y lluniau yma; http://htmp.st/YsgolBrynOnnen

 

Eisteddfod T

 

Yn anffodus mae’r eisteddfod wedi ei gohirio eto ond trwy lwc mae’r Urdd wedi trefnu cystadleuaeth rithwir Eisteddfod T. Mae dau o ein cystadleuwyr wedi llwyddo i gyrraedd y rowndiau derfynol a fydd yn cael eu darlledu ar S4C wythnos nesaf.

 

Bydd y cystadlaethau yn cael eu darlledu ar yr amseroedd yma;

 

Cor Blwyddyn 6; Dydd Llun Mai 31ain am 8 00yh

Sketch gomedi Blwyddyn 5; Dydd Llun Mai 31ain am 4 30

 

Ysgolion 21ain ganrif

 

Rwy’n siwr i nifer ohonnoch weld yr erthygl hon ar y penwythnos.

 

https://www.southwalesargus.co.uk/news/19328176.torfaen-council-ask-welsh-government-4-5-million-refurbish-schools/

 

 

 

Dyddiadau pwysig

 

Dyma ddyddiadau pwysig ar gyfer y flwyddyn nesaf;

 

Gwener Mai 28ain Myffti a diwrnod olaf cyn hanner tymor

Llun Mehefin 7ed Ysgol yn dechrau ar ol hanner tymor

Llun Mehefin 21ain Meithrin a Bl 3 mabolgampau

Mawrth Mehefin 22ain Derbyn a Blwyddyn 4 mabolgampau

Mercher Mehefin 23ain Blwyddyn 1 a Blwyddyn  5 mabolgampau

Iau Mehefin 24ain Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6 mabolgampau

Gwener Mehefin 16eg Diwrnod olaf y tymor i ddisgyblion

 

Llun Medi 6ed – Blwyddyn ysgol newydd yn dechrau i ddisgyblion

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Charly-Jo a Iestyn

Derbyn            Abbie

Blwyddyn 1    Evelyn

Blwyddyn 2    Stephen

Blwyddyn 3    Charlie

Blwyddyn 4    Carter

Blwyddyn 5    Maddie a Lili S

Blwyddyn 6    Thomas

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Polly a Kenzi

Derbyn            Dolly

Blwyddyn 1    Ollie N

Blwyddyn 2    Mikey

Blwyddyn 3    Scarlett

Blwyddyn 4    Noah S

Blwyddyn 5    Amber a Cariad

Blwyddyn 6    Dylan

 

Dear Parent / Guardian,

 

School photos

 

School photos are now available form Tempest. Please order online. Orders made in the next 14 days will be delivered to the school for free. After that there will be a £5 postage charge and photographs will be delivered to your home.

 

Photos can be ordered here; http://htmp.st/YsgolBrynOnnen

 

Eisteddfod T

 

The Urdd Eisteddfod has been cancelled for a second year. However, a virtual eisteddfod is being held in its place called Eisteddfod T. Large numbers of pupils in Wales have been competing in the traditional singing, reciting, choir competitions but it has all been done through Zoom. Two entries from Ysgol Bryn Onnen have reached the final three which will be televised on S4C during the week.

 

Year 5 pupils’ comedy sketch will be broadcast on Monday 31st of May at 4 30 and

Year 6 pupils’ choir will be broadcast on Monday 31st of May at 8 00pm.

 

Good luck to both groups!

 

21st Century  Schools

 

https://www.southwalesargus.co.uk/news/19328176.torfaen-council-ask-welsh-government-4-5-million-refurbish-schools/

 

I’m sure many of you will have seen this article in the local press recently. Clearly this is excellent news and the work to refurbish some of our buildings will improve the quality of education we are able to provide.

 

The next step is for the plan to be considered by Welsh Government in June. After that the project will go out to tender and by the time we return to school in September we will have drawings and plans we can share with pupils and parents.

 

Important dates

 

Here are some important dates for the coming months;

 

Friday May 28th Mufti day and last day before half term

Monday June 7th School starts for pupils after half-term

Monday June 21st Meithrin and Year 3 sports day

Tuesday June 22nd Derbyn and Year 4 sports day

Wednesday June 23rd Year 1 and Year 5 sports day

Thursday June 24th Year 2 and Year 6 sports day

Friday July 16th Last day of term for pupils

 

Monday September 6th – Start if the new school year for pupils

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Charly-Jo and Iestyn

Derbyn            Abbie

Blwyddyn 1    Evelyn

Blwyddyn 2    Stephen

Blwyddyn 3    Charlie

Blwyddyn 4    Carter

Blwyddyn 5    Amber and Cariad

Blwyddyn 6    Thomas N

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Polly and Kenzi

Derbyn           Dolly

Blwyddyn 1    Ollie N

Blwyddyn 2    Mikey

Blwyddyn 3    Scarlett

Blwyddyn 4    Noah S

Blwyddyn 5    Maddie and Lili S

Blwyddyn 6    Dylan A

 

 

           

Mwynhewch y gwyliau.

 

Enjoy the holiday!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top