Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

21.5.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Mabolgampau

 

Ni fyddwn yn gallu cynnal mabolgampau fel yr arfer eleni. Dydy rheolau Covid a’r angen i ymbellau yn gymdeithasol ddim yn ei gwneud yn ymarferol i wahodd rhieni i wylio.

Er hyn rydym yn awyddus i gynnal mabolgampau i’r disgyblion yn unig. Byddwn yn cynnal nifer o brynhawniau mabolgampau ar wahan yn lle. Bydd dau ddosbarth yn cael eu mabolgamapu ar yr un dydd fel bod ychydig o gynnulleidfa. Mi fydd y dosbarthiadau yn cystadlu ar wahan.

 

Dydd Llun Mehefin 21ain Meithrin a Blwyddyn 3

Dydd Mawrth Mehefin 22ain Derbyn a Blwyddyn 4

Dydd Mercher Mehefin 23ain Blwyddyn 1 a 5

Dydd Iau Mehefin 24ain Blwyddyn 2 a 6

 

Adroddiadau a nosweithiau rhieni

 

Byddwn yn danfon adroddiadau am gynnydd disgyblion ac yn cynnal nosweithiau rhieni ym mis Gorffennaf. Byddwn yn rhannu dyddiadau gyda rhieni ar ol hanner tymor.

 

Sioe Ffasiwn Meithrin

 

Ar ddydd Iau cafodd Meithrin sioe ffasiynau arbennig iawn. Roedd y plant wedi cynllunio a creu eu gwisgoedd a hyd yn oed wedi cyfansoddi y cerddoriaeth cefndir.

 

Diwrnod Trychfilod Blwyddyn 1

 

 

Roedd blwyddyn 1 yn lliwgar iawn heddiw ar gyfer eu parti trychfilod. Roedd nifer fawr o gorrynod, gwenyn a pili-palod yn y dosbarth. Hefyd cafodd pawb barti hyfryd.

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Toby-Thomas a Anna

Derbyn                        Halle-Reese

Blwyddyn 1    Isla

Blwyddyn 2    Ava-Mali

Blwyddyn 3     Jacob W

Blwyddyn 4    Carter

Blwyddyn 5    Lillian

Blwyddyn 6    Dylan a Mia

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Thea-May

Derbyn                        Noah

Blwyddyn 1    Niya a Isabelle O

Blwyddyn 2    Caerwyn G

Blwyddyn 3     Dylan T

Blwyddyn 4    Deryn

Blwyddyn 5    Lloyd J

Blwyddyn 6    Kyla

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Mufti Day

 

Friday 28.5.21 will be a Mufti day.

 

School Sports Day

 

We won’t be able to have a big sports day for the whole school this year. However we are keen for the pupils to have an opportunity to compete against each other and earn points for their teams.

Instead of one big sports day we will be having four smaller sports days. Unfortunately parents won’t be able to come to school to watch and support. We will share lots of photos and videos with parents to make up for this.

 

The sports days will be held on these dates;

 

Meithrin and Derbyn – June 21st

Year 1 and Year 2 – June 22nd

Year 3 and Year 4 – June 23rd

Year 5 and Year 6 – June-24th

 

Reports and parents’ evening

 

We will be sending out reports on pupil progress and holding parents evenings in July. Dates and details will be sent to parents shortly after half-term.

 

Nursery Fashion Show

 

On Thursday Meithrin had a fabulous fashion show. The class designed and made their own costumes and paraded them on the act walk. The pupils even worked to compose their own backing music. Here are some photos of their event.

Year 1 Mini-beast day

 

Year 1 looked very colourful today for their mini-beast day. We had lots of caterpillars, spiders and bees in class! The children also enjoyed a party which included caterpillar kebabs.

Pupil of the week

 

Meithrin          Toby-Thomas and Anna

Derbyn                        Halle-Reese

Blwyddyn 1    Isla

Blwyddyn 2    Ava-Mali

Blwyddyn 3    Jacob W

Blwyddyn 4    Carter

Blwyddyn 5    Lillian

Blwyddyn 6    Dylan and Mia

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Thea-May and Ifan

Derbyn                        Noah

Blwyddyn 1    Niya and Isabelle O

Blwyddyn 2    Caerwyn

Blwyddyn 3    Dylan T

Blwyddyn 4    Deryn

Blwyddyn 5    Lloyd

Blwyddyn 6    Kyla

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

Rhys ap Gwyn

Top