Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

7.5.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Plannu Coed

 

Ar ddydd Mercher bu llawer o blant yr ysgol yn brysur yn plannu coed. Mae’r plant wedi plannu amrywiaeth o goed gan gynnwys draenen wen, helyg a cyll. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i ofalu am y coed wrth iddynt dyfu. Diolch yn

 

Goal for  Gambia

 

Mae y Meithrin wedi bod yn brysur yn casglu teganau i rannu gyda plan o Gambia ar ol dysgu am Yr Affrig yn y dosbarth. Daeth Adele o’r elusen Goal for Gambia i’r ysgol yn yr wythnos i gasglu y teganau. Bydd hi yn dod nol i weld Meithrin y prynhawn wythnos nesaf.

 

 

Amser Agor

 

Mae’r ysgol yn agor ei drysau am 8 55. Mae hi yn bwysig iawn and yw rhieni yn danfon eu plant i lawr at yr ysgol cyn yr amser hwn. Bydd staff yn dod i fyny at y ganolfan gymuned i gwrdd a y plant pan mae’r ysgol yn agor.

 

Colorfoto

 

Bydd Colorfoto yn yr ysgol i dynnu lluniau dosbarth ar ddydd Mawrth. Lluniau dosbarth yn unig fydd yn cael eu tynnu a ni fydd plant yn cymysgu rhwng swigod.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Jack a Gracie

Derbyn                        Elijah da Silva

Blwyddyn 1    Fred

Blwyddyn 2    Harry P-K

Blwyddyn 3    Sebastian

Blwyddyn 4    Jaden

Blwyddyn 5    Taylan

Blwyddyn 6    Aniyah

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Marley a Calan

Derbyn                        Fleur

Blwyddyn 1    Megan a Caleb

Blwyddyn 2    Thomas P

Blwyddyn 3    Brenin

Blwyddyn 4    Inogen

Blwyddyn 5    Leah J

Blwyddyn 6    Felicity P

 

School opening time

 

The school opens for pupils at 8 55. Recently we have had a small number of cases of parents sending their children in to school before this. The school gates are closed until 8 55 and pupils are unable to access the site.

 

Staff will meet pupils at the Community Centre entrance at 8 55.

 

Colorfoto

 

Colorfoto will be in school on Tuesday, May 11th. This will be for class photos only. Each class will be photographed separately to avoid mixing of bubbles.

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Jack a Gracie

Derbyn                        Elijah da Silva

Blwyddyn 1    Fred

Blwyddyn 2    Harry P-K

Blwyddyn 3    Sebastian

Blwyddyn 4    Jaden

Blwyddyn 5    Taylan

Blwyddyn 6    Aniyah

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Calan a Marley

Derbyn                        Fleur

Blwyddyn 1    Megan a Caleb

Blwyddyn 2    Thomas

Blwyddyn 3    Brenin

Blwyddyn 4    Imogen

Blwyddyn 5    Leah J

Blwyddyn 6    Felicity P

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top