Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

19.4.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Taith gerdded noddedig Dosbarth Derbyn

 

Da iawn i’r Dosbarth Derbyn am gymryd rhan mewn taith noddedig i gasglu arian tuag at y dosbarth. Bydd faniau Amazon yn brysur dros yr wythnos nesaf yn cludo yr adnoddau mae’r plant wedi archebu.

 

Criced

 

Diolch yn fawr i Terry o Criced Cymru fu yn yr ysgol yn cynnal sesiynau hyfforddi gyda Blwyddyn 3 a 4 ar ddydd Mercher.

Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Cofiwch fod yr ysgol ar gau ar Ebrill 30ain.

 

Dyddiadau tymor Mis Medi

 

Mae nifer ohonoch yn ceisio trefnu eich gwyliau am weddill y flwyddyn ac wedi gofyn am ddyddiadau ar gyfer tymor yr hydref. Bydd y dyddiadau a ganlyn yn ddyddiau hyfforddiant a bydd yr ysgol yng nghau.

 

Dydd Iau, Medi 2il

Dydd Gwener, Medi 3ydd

Dydd Gwener, Hydref 22ain

 

Profion Cenedlaethol

 

Mae hi dal yn ofynol i ysgolion gynnal profion darllen a rhifedd ym mlynyddoedd 2-6. Yn amlwg mae y plant wedi colli cyfnoday hir o ysgol ac rydym yn disgwyl i hyn gael ei adlewyrchu yn y sgoriau. Rydym wedi siarad gyda’r plant ag esbonio taw defnyddio’r prawf i weld lle mae pawb y byddwn er wmyn eu galluogi i symud ymlaen. Byddem yn gwerthfawrogi petai rhieni yn atgyfnwrthu y neges hon adref.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Eirlys a Connie

Derbyn            Eleri

Blwyddyn 1     Ellie-Mae

Blwyddyn 2     Colby

Blwyddyn 3     Elcie-May

Blwyddyn 4     Pippa

Blwyddyn 5     Lloyd J

Blwyddyn 6     Nancy J

 

Cymraeg Campus

 

Meithrin          Riley a Kayla

Derbyn            Dolly S

Blwyddyn 1     Rudi a Kayden

Blwyddyn 2     Nevaeh

Blwyddyn 3     Fletcher

Blwyddyn 4     Kenzie P

Blwyddyn 5     Chloe J

Blwyddyn 6     Thomas N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

 

Dosbarth Derbyn Sponsored Walk

 

A very well done to Dosbarth Derbyn on completing their sponsored walk recently and a big thank you to all parents and family members who sponsored them. Amazon delivery vans will be every busy over the coming weeks delivering the resources the children have ordered for the class.

 

Criced Blwyddyn 3 a 4

 

Years 3 and 4 all enjoyed cricket coaching with Terry from Cricket Wales on Thursday. For this interested Pontnewynydd and Panteg Cricket Clubs run junior sessions; contact the clubs for further details  @WynyddCC  @pantegcricket

Training Day

 

Please remember Friday, April 30th is a training day. School will be closed for all pupils.

 

Autumn Term Dates

 

Many of you are looking ahead and booking holidays for the summer and autumn.

The following days will be training dates;

Thursday, September 2nd

Friday, September 3rd

Friday, October 22nd

 

National Tests

 

Schools are still expected to carry out national testing in reading and numeracy in years 2 – 6. We will be carrying out the tests over the next three weeks. The tests are all online and results will be shared with parents as part of our end of year reports.

We realise all pupils have missed long periods of school and we expect this to show in their test scores. We have spoken to pupils and explained that we are using the tests to find out where everyone is and how we can plan more effectively to help them.

Pupils of the week

 

Meithrin          Eirlys and Connie

Derbyn            Eleri

Blwyddyn 1     Ellie-Mae

Blwyddyn 2     Colby

Blwyddyn 3     Elcie-May

Blwyddyn 4     Pippa

Blwyddyn 5     Lloyd

Blwyddyn 6     Nancy

 

Cymraeg Campus

 

Meithrin          Riley and Kayla

Derbyn            Dolly S

Blwyddyn 1     Rudi and Kayden

Blwyddyn 2     Nevaeh

Blwyddyn 3     Fletcher

Blwyddyn 4     Kenzie P

Blwyddyn 5     Chloe J

Blwyddyn 6     Thomas N

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top