Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

16.4.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Dyddiadau pwysig

 

Dydd Gwener Ebrill 30ain – Ysgol ar gau

Dydd Llun Mai 3ydd – Dydd Llun Gwyliau Banc

Dydd Mawrth Mai 4ydd – Sgrinio taldra Dosbarth Derbyn

Dydd Mawrth Mai 11eg – Lluniau dosbarth

Mai 31ain i Mehefin 4ydd – Gwyliau hanner tymor

Dydd Gwener Gorffennaf 16eg – Diwedd y tymor i blant

 

Gwersi cerddoriaeth

 

Bydd gwersi cerddoriaeth wyneb i wyneb yn dechrau wythnos nesaf. Bydd y gwersi ar y dyddiau canlynol;

 

Chwythbrenau – dydd Llun

Piano – dydd Llun

Pres – dydd Mawrth

Gitar – dydd Mercher

 

Yn anffodus ni fydd Mr Giles yr athro drymiau yn dod i’r ysgol mwyach. Bydd Gwent Music yn canfod athro newydd cyn gynted a bo modd.

 

Arian ffrwyth/tost

 

Rydym wedi dychwelyd at yr hen drefn o werthu ffrywth a thost. Gofynwn i ddisgyblion sydd eisiau tost a ffrwyth i ddod a20c y dydd neu £1 yr wythnos i’r ysgol.

 

Bydd cyflenwad anniybynnol o ffrwyth a thost ymhob dosbarth.

 

Ffrindiau Bryn Onnen

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen wedi defnyddio rhywfaint o’r arian maent wedi casglu i brynnu offer i’r plant ddefnyddio amser cinio.

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen yn awyddus iawn i glywed gan unrhyw rieni newydd o hoffai ymuno a gwirfoddoli.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Iestyn a George

Derbyn            Halle-Reese

Blwyddyn 1     Caleb P

Blwyddyn 2     Josh

Blwyddyn 3     Eira

Blwyddyn 4     Daisy

Blwyddyn 5     Melody

Blwyddyn 6     Harvey L

 

Cymraeg Campus

 

Meithrin          Eloise a Maci

Derbyn            Elijah

Blwyddyn 1     Bailey a Morgan O

Blwyddyn 2     Lukas

Blwyddyn 3     Oliver T

Blwyddyn 4     Macie-Ella

Blwyddyn 5     Dominic

Blwyddyn 6     Katie-Rae

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

 

Important dates

 

Friday April 30th – training day, school closed

Monday May 3rd – Bank Holiday Monday

Tuesday May 4th – Reception Class Growth Screening

Tuesday May 11th Colorfoto – Class Photos

May 31st – June 4th Half term holiday

Friday, July 16th  End of term for pupils

 

Music lessons

 

Gwent music will be re-starting music lessons next week. Lessons will be on the following days.

 

Woodwind – Monday

Piano – Monday

Brass - Tuesday

Guitar – Wednesday

 

Mr Giles who has previously been providing drum lessons no longer works with Gwent Music. Gwent Music are looking for another teacher – we will inform pupils and parents of lesson times as soon as we have them.

 

Toast/Fruit money

 

We are now able to go back to our old methods of collecting fruit and toast money in class.

Toast is available for pupils in Nursery, Reception, Year 1 and Year 2.

Fruit is available to all pupils.

We charge 20p a day for toast and 20 p per day for fruit.

Separate supplies are kept for each bubble to maintain Covid-19 safety measures.

 

Ffrindiau Bryn Onnen (PTA)

 

Ffrindiau Bryn Onnen have used some of the money they have raised this year to buy playground equipment for the children to use at lunch time.

Ffrindiau Bryn Onnen  PTA are looking for new members to join and would appreciate to hear from any volunteers either through their Facebook site or pta.ysgolbrynonnen@btinternet.com  

 

 

 

Pupils of the week

 

Meithrin          Iestyn and George

Derbyn            Halle-Reese

Blwyddyn 1     Caleb P

Blwyddyn 2     Josh

Blwyddyn 3     Eira

Blwyddyn 4     Daisy

Blwyddyn 5     Melody

Blwyddyn 6     Harvey L

 

Cymraeg Campus

 

Meithrin          Eloise and Maci

Derbyn            Elijah

Blwyddyn 1     Bailey and Morgan O

Blwyddyn 2     Lukas

Blwyddyn 3     Oliver T

Blwyddyn 4     Macie-Ella

Blwyddyn 5     Dominic

Blwyddyn 6     Katie-Rae

 

           

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top