Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

19.3.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Cyfnod Allweddol 2

 

Mae hi wedi bid yn hyfryd gweld Cyfnod Allweddol 2 ‘nol yn yr ysgol wythnos yma ar ol y cyfnod clo. Mae pawb wedi setlo yn gyflym yn ol i’r drefn ac roedd pawb yn falch iawn o weld eu ffrindiau unwaith eto.

 

Trwynau Coch (19.3.21)

 

Diolch yn fawr i pawb a wisgodd a chyfranodd heddiw. Casglwyd £101.21 tuag at yr elusen.

Diwrnod olaf y tymor – NODER, nid yw’r 26ain yn ddiwrnod HMS mwyach.

 

 

Bydd y tymor yn gorffen ar ddydd Gwener, Mawrth y 26ain.

Gall disgyblion y Cyfnod Sylfaen wisgo hetiau Pasg i’r ysgol ar y dydd.

Mae coreso i blant Cyfnod Allweddol 2 wisgo hetiau Pasg hefyd ond mae rhai yn rhy swil i wneud!

Gall pawb wisgo Mufti i’r ysgol ar y diwrnod hwn.

 

Clwb Carco

 

Bydd Cwb Carco yn ail-ddechrau ar ol gwyliau y Pasg (Ebrill 12ed).

Mae Menter Iaith yn rhedeg Clwb Carco sef clwb gofal plant yn yr ysgol pob prynhawn o 3 30 i 5 15. Am y tro bydd nifer y llefydd yn y clwb yn gyfyngiedig er mwyn cydfynd a rheolau covid.

Am fwy o fanylion am y Clwb Carco dylid cysylltu yn uniongyrchol a Menter Iaith Torfaen;

thomas@menterbgtm.cymru

 

Neges o flwyddyn 4

 

AR WERTH

Llyfr o chwedlau gan blant Dosbarth Pen-y-Fan / Book of magical stories based upon a local myth, written and published by the pupils of Dosbarth Pen-y-Fan.

£3 per copy or 2 for £5 (please put money in an envelope addressed to Mr Watkins)

Mae plant Dosbarth Pen-y-Fan hefyd wedi ysgrifennu pamphledi am deithiau hwylus.  Maent yn cynnwys cyfarwyddiadau, mapiau a hanes yr ardal.  Beth am fynd am dro gyda’r teulu a dysgu am eich ardal lleol?

Ffrindiau Bryn Onnen

 

Bydd Ffrindiau Bryn Onnen yn cyfarfod yn rhithiol wythnos nesaf. Maent yn chwilio am aeodau newydd. Os hoffech wirfoddoli cysylltwch trwy Facebook neu pta.ysgolbrynonnen@btinternet.com.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Maci ac Alys

Derbyn            Oliver C

Blwyddyn 1     Isabelle O

Blwyddyn 3     Oliver T

Blwyddyn 4     Macie-Ella

Blwyddyn 5     Leah J

Blwyddyn 6     Connor H

 

Cymraeg Campus

 

Meithrin          Calan a Dolly Jane

Derbyn            Betsi   

Blwyddyn 1     Elizabeth a Jacob G

Blwyddyn 4     Mia-Lilly

Dear Parent / Guardian,

 

Return of Key Stage 2

 

It has been a pleasure to see Key Stage 2 return to school this week. Everyone has enjoyed seeing their friends and getting back into routine.

 

Red Nose Day (March 19th)

 

A big thank you to everyone who dressed up and donated today for Red Nose Day. A grand total of £101.21 was raised.

Last Day of term (March 26th)

 

PLEASE NOTE THE 26TH WON’T BE A TRAINING DAY. IT WAS PREVIOUSLY ADVERTISED AS ONE BUT WE WILL STAY OPEN TO MAXIMISE THE TIME THE CHILDREN HAVE IN SCHOOL BEFORE EASTER.

 

 

 

We break up for the Easter holidays on Friday, March 26th.

Foundation Phase classes will be holding Easter Bonnet parades in their classes and pupils can come to school wearing Easter bonnets or hats.

Key Stage 2 children are welcome to wear Easter bonnets too but most think they are too cool for Easter bonnets!

All pupils can wear mufti on the 26th.

All pupils will re-start after Easter on Monday, April 12th.

 

Clwb Carco

 

Menter Iaith run an after school child minding club at school every day. This will be re-starting after Easter (April 12th). If you are interested in using the club please contact Menter Iaith Torfaen directly;

 

thomas@menterbgtm.cymru

 

Numbers will be limited initially due to Covid 19 guidelines.

 

Ffrindiau Bryn Onnen (PTA)

 

Ffrindiau Bryn Onnen will be holding a virtual meeting on 24.3.21 at 7 30. Currently they are looking for new members to join and would appreciate to hear from any volunteers either through their Facebook site or pta.ysgolbrynonnen@btinternet.com

 

A message from Blwyddyn 4

 

During lockdown, the pupils of Dosbarth Pen-y-Fan also produced pamphlets detailing local wellbeing walks.  They are all door to door walks, which give detailed instructions, include a map and also tell you all about the history of the area where you are walking.  What better way of spending a beautiful day than taking a walk with the family and learning about your local area.

We are selling the packs for a bargain £1 (please put money in an envelope addressed to Mr Watkins)

Pupils of the week

 

Meithrin          Maci and Alys

Derbyn            Oliver C

Blwyddyn 1     Isabelle

Blwyddyn 3     Oliver T

Blwyddyn 4     Macie-Ella

Blwyddyn 5     Leah J

Blwyddyn 6     Connor H

 

Cymraeg Campus

 

Meithrin          Calan and Dolly-Jane

Derbyn            Betsi

Blwyddyn 1     Elizabeth a Jacob G

Blwyddyn 4     Mia-Lilly

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

Top