Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

24.2.2020

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Diwrnod y Llyfr

 

Bydd diwrnod y llyfr ar Fawrth y 5ed. Mae’r Cyngor Ysgol wedi penderfyny gall disgyblion ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad o stori. Hefyd bydd cystadleuaeth dylunio clawr llyfr.

 

Dydd Gwyl Dewi

 

Mae Dydd Gwyl dewi eleni ar ddydd Sul. Byddwn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi yn yr ysgol ar ddydd Gwener, Chwefror 28ain. Gall disgyblion ddod i’r ysgol mewn gwisg Gymreig ar y dydd.

 

 

Gwyliau’r haf

 

Mae rhai rhieni wedi bod yn holi pryd fydd yr ysgol yn ail-gychwyn ar ol gwyliau’r haf. Byddwn yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Iau, Medi’r 3ydd.

 

Dear Parent / Guardian,

           

World Book Day

 

World Book Day is on March the 5th. The School Council have decided that pupils can come to school dressed as their favourite book character. This is optional – pupils can wear school uniform if they prefer. Also we will be running a competition for pupils to design their own book cover.

 

Saint David’s Day

 

St David’s Day this year falls on a Sunday. We will be celebrating St David’s Day in school on Friday, February 28th. Pupils can come to school in traditional Welsh clothing on this day.

 

School term dates for next year

 

Some parents have been enquiring when the school will restart for pupils in September. School will open for pupils on Thursday, September 3rd.

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Dydd Mawrth

Tuesday

Clwb Garddio

Gardening Club

Dydd Mercher

Wednesday

DIM NOFIO

NO SWIMMING

Dydd Iau

Thursday

 

Dydd Gwener

Friday

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Celebrating St David’s Day

 

Top