Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

12.3.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Cyfnod Allwedol 2

 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu Cyfnod Allweddol 2 ar ddydd Llun.

Yn ystod y bythefnos nesaf bydd y bwyslais ar setlo pawb lawr a mynd dros sgiliau sylfaenol y mae disgyblion wedi eu colli yn y cyfnod clo.

 

Gellir gweld y manylion ar gyfer wythnos nesaf ar wefan yr ysgol;

https://www.ysgolbrynonnen.com/stream/news/full/1/-//

 

Trwynau Coch (19.3.21)

 

Mae diwrnod trwynau coch ar Fawrth y 19eg. Thema eleni yw archarwyr. Gall disgyblion ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel eu hoff archarwr. Does dim raid i’r archarwr fod yn un go iawn. Gall fod yn un dychmygus neu yn archarwr o fywyd go iawn fel nyrs neu riant. Byddwn yn casglu arian mewn bwcedi wrth fynedfa yr ysgol, neu gellir rhoi arian yn uniongychol i’r elusen.

 

Diwrnod olaf y tymor – NODER, nid yw’r 26ain yn ddiwrnod HMS mwyach.

 

Bydd y tymor yn gorffen ar ddydd Gwener, Mawrth y 26ain.

Gall disgyblion y Cyfnod Sylfaen wisgo hetiau Pasg i’r ysgol ar y dydd.

Mae coreso i blant Cyfnod Allweddol 2 wisgo hetiau Pasg hefyd ond mae rhai yn rhy swil i wneud!

Gall pawb wisgo Mufti i’r ysgol ar y diwrnod hwn.

 

Traffig

 

Wrth reswm bydd cynnydd yn nifer y cerbydau o gwmpas yr ysgol o ddydd Llun ymlaen.

Gyrrwc hyn ofalus wrth gatiau yr ysgol ac ystyriwch ddefnyddio trafnidiaeth ysgol ble bo’n bosib er mwyn lleihau ar nifer y ceir o gwmpas yr ysgol.

Os y byddwch yn casglu eich plant rhaid cadw at reolau coronavirus y llywodraeth; Gwisgwch fwgwd, cadwch belter cymdeithasol o eraill ac ewch adref ar ol casglu eich plant. Peidiwch defnyddio gat yr ysgol fel man cyfarfod.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Ellis W

Derbyn            Elijah

Blwyddyn 1     Harry W

Blwyddyn 2     Ellie

Blwyddyn 3     Lowri Ava

Blwyddyn 4     Efan P-H

Blwyddyn 5     Amber a Deni

Blwyddyn 6     Felicity

 

Ymdrech Arwrol/Cymraeg Campus

 

Meithrin          Layne

Derbyn            Amellia           

Blwyddyn 1     Skyla

Blwyddyn 2     Connah

Arlunydd yr wythnos   Archie

Blwyddyn 3     Jacob W

Blwyddyn 4     Jaden A

Blwyddyn 5     Melody, Lillian, Lili-Mai, Seb a Lloyd

Blwyddyn 6    Connie

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Return of Key Stage 2

 

We are really excited to be welcoming back Key Stage 2 on Monday the 15th of March.

The emphasis over the remaining two weeks will be to settle the pupils back in and go back over some basic skills that may have been forgotten during lockdown. This will then enable us to hit the ground running with our full curriculum after Easter.

 

Full details for Key Stage 2 returning were shared on Schoop on Tuesday and can be found on the school website;

https://www.ysgolbrynonnen.com/stream/news/full/1/-//

 

School dinners

 

There is a slightly modified packed lunch menu for the next two weeks. Please see the photo attached or follow the link;

 

https://twitter.com/YsgolBrynOnnen/status/1370306849103298561

 

Red Nose Day (March 19th)

 

Friday, March 19th is Red Nose Day. This year’s theme is superheroes. Pupils can come to school dressed as any superhero. It doesn’t have to be a recognised superhero from a film or comic. Children can come dressed as a made up superhero or a superhero from their lives.

 

We will have collection buckets at the school entrance on Friday morning for pupils to donate or families can donate directly to the charity.

 

Last Day of term (March 26th)

 

PLEASE NOTE THE 26TH WON’T BE A TRAINING DAY. IT WAS PREVIOUSLY ADVERTISED AS ONE BUT WE WILL STAY OPEN TO MAXIMISE THE TIME THE CHILDREN HAVE IN SCHOOL BEFORE EASTER.

 

 

 

We break up for the Easter holidays on Friday, March 26th.

Foundation Phase classes will be holding Easter Bonnet parades in their classes and pupils can come to school wearing Easter bonnets or hats.

Key Stage 2 children are welcome to wear Easter bonnets too but most think they are too cool for Easter bonnets!

All pupils can wear mufti on the 26th.

All pupils will re-start after Easter on Monday, April 12th.

 

Traffic

 

Clearly with more pupils returning on the 15th there will be additional traffic around the school.

Please drive carefully at the beginning and end of the school day.

Also please consider using home to school transport if it is available to you – this is the only method we have of reducing traffic around the school.

If you are collecting your children we politely remind parents to keep to Welsh Government Coronavirus guidelines; Please wear a mask, socially distance from other parents and leave the area when you have your children – please do not congregate in large groups even when the weather is nice.

 

 

 

Pupils of the week

 

Meithrin          Ellis

Derbyn            Elijah E

Blwyddyn 1     Harry W

Blwyddyn 2     Connah

Blwyddyn 3     Lowri Ava

Blwyddyn 4     Efan P-H

Blwyddyn 5     Amber a Deni

Blwyddyn 6     Felicity P

 

Lockdown heroes/Cymraeg Campus

 

Meithrin          Layne

Derbyn            Amellia

Blwyddyn 1     Skyla

Blwyddyn 2     Ellie

Artist of the week   Archie

Blwyddyn 3     Jacob W

Blwyddyn 4     Jaden A

Blwyddyn 5     Lillian, Lili-Mai, Seb, Lloyd a Melody

Blwyddyn 6     Connie

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top