Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

5.3.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Dydd Gwyl Dewi

 

Braf oedd gweld disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn eu gwisgoedd traddodiadol ar ddydd Llun. Roedd pawb yn edrych yn wych.

Cafodd pob blwyddyn eisteddfod naill ai y yn y dosbarth neu yn rhithiol. Dyma ganlyniadau y cystadlaethau;

 

Meithrin (AM)

 

Celf

1af Ellis           2il        Ethan               3ydd    Frankie

Llawysgrifen

1af Calan a Anna        2il        Jack                 3ydd    Riley

 

Meithrin (PM)

Celf

1af Leah          2il        Archeigh         3ydd    Alys

Llawysgrifen

1af Marley a Kayla     2il  Evan          3ydd   Eirlys

 

Derbyn

Celf

1af Eleri          2il        Phoebe            3ydd Morgan a Amellia

 

Llawysgrifen

1af Ella            2il        Sonny              3ydd    Fleur

 

Blwyddyn 1

Celf

1af Evelyn        2il         Morgan            3ydd      Isabelle

 

Llawysgrifen

1af Elizabeth                2il         Frankie            3ydd      Isla

 

Blwyddyn 2

Celf

1af Brooke      2il        Alfie                3ydd    Jacob O’L

 

Llawysgrifen

1af Connah     2il        Mila                 3ydd    Caerwyn G

 

Talent

1af Ellie           2il        Lukas              3ydd Beck

 

Blwyddyn 4

Celf

1af Daisy a Felicity      2il Amelie        3ydd  Efan a Pippa

Llawysgrifen

1af Amelie                    2il Daisy          3ydd Toby a Felicity

Cerddoriaeth

1af Efan a Pippa           2il  Daisy         3ydd  Felicity

 

 

Blwyddyn 4

Celf

1af Daisy a Felicity     2il Amelie        3ydd Efan a Pippa

Llawysgrifen

1af Amelie                  2il Daisy          3ydd Toby a Felicity

Cerddoriaeth

1af Efan a Pippa         2il Daisy          3ydd Felicity

 

Blwyddyn 5

Celf

1st Dominic                 2nd Megan D    3rd Leah S

Llawysgrifen

1st        Lili S               2nd Chloe         3rd Leah J

Barddoniaeth

1st Megan D                2nd Dominic     3rd Iwan F

Perfformio

1st Cariad                     2nd Deni and Megan    3rd        Maddie and Leah S

Llefaru

1st Leah J

 

Blwyddyn 6

Celf

1af Lisa                       2il Amelie        3ydd Harvey R

Llawysgrifen

1af Lisa                       2il Connie        3ydd    Scarlett

 

Barddoniaeth

1af Lisa

 

Cyfnod Allweddol 2

 

Rydym yn dal i baratoi ar gyfer dychweliad Cyfnod Allweddol 2 ar Fawrth yr 8ed. Rydym yn darogan bydd y diwrnod ysgol yn debyg iawn if el yr oedd cyn y Nadolig. Byddwn yn rhannu yr union amseroedd am gasglu a disgyn plant yn gynnar wythnos nesaf.

 

Yr un gwahaniaeth mawr yw na fydd y neuadd ginio ar agor. Mae argymhellion y Llywodraeth yn dweud taw dim ond un dosbarth all fod yn y neuadd ar y tro. Golyga hyn amser cinio fyddai yn cymryd 3 ½ awr. Mae Torfaen yn gweithio gyda’r ysgol ar ganfod datrysiad i hyn. Dyma hefyd y rheswm nad yw Clwb brecwast wedi ail-gychwyn eto. Gobeithiwn gallu darparu prydau o’r gegin yn fuan.

Bydd Clwb Carco yn ail-ddechrau ar ol y Pasg.

 

Casglu Sbwriel

Bu Layne a Rudy yn brysur iawn yn casglu sbwriel y nyr ardal y tu allan i’r Ganolfan Gymuned ar y penwythnos. Casglon nhw 3 sach o sbwriel! A wnaiff pawb ymdrech enfawr i gadw yr ardal yn aln ac yn daclus o nawr ymlaen os gwelwch yn dda.

 

Gwaith da yn y gymuned

 

Llongyfarchiadau hefyd i Isabelle a flwyddyn 5. Yn ystod y misoedd diwethaf mae Isabelle wedi bod yn creu anrhegion ac yn eu gwerthu. Wythnos diwethaf defnyddiodd yr arian i brynnu bwyd a rhoddodd y cyfan i’r banc bwyd. Da iawn Izzy!

 

Ffrwythau

 

Bydd ffrwyth ar werth yn ystod amser egwyl yn dechrau ar ddydd Llun. Gallwch dalu 20c pob dydd neu £1 yr wythnos. Danfonwch yr arian i’r ysgol mewn amlen sydd wedi labelu.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Connie

Derbyn            Casey Leigh    a Ameillia

Blwyddyn 1     Morgan

Blwyddyn 2     Madalë

Blwyddyn 3     Harri T

Blwyddyn 4     Amelie S

Blwyddyn 5     Lola

Blwyddyn 6     Scarlett

 

Ymdrech Arwrol/Cymraeg Campus

 

Meithrin          Ifan

Derbyn            Freya

Blwyddyn 1     Mason W-J a Evelyn

Blwyddyn 2     Seren

Arlunydd yr wythnos   Calan G

Blwyddyn 3     Brenin

Blwyddyn 4     Isla a Felicity

Blwyddyn 5     Isabelle

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

 

St David’s Day

Pupils looked fabulous dressed in their Welsh costumes on Monday. Each class held its own eisteddfod either in class or online. Here is a list of winners.

 

Meithrin (AM)

 

Art

1st  Ellis           2nd        Ethan               3rd        Frankie

Hanswriting

1st  Calan a Anna         2nd        Jack                 3rd        Riley

 

Meithrin (PM)

Art

1st  Leah          2nd        Archeigh         3rd        Alys

Llawysgrifen

1st  Marley a Kayla      2nd   Evan        3rd    Eirlys

 

Derbyn

Celf

1st Eleri            2nd        Phoebe            3rd  Morgan a Amellia

 

Llawysgrifen

1st  Ella            2nd        Sonny              3rd        Fleur

 

Blwyddyn 1

Art

1st Evelyn        2nd        Morgan            3rd        Isabelle

 

Handwriting

1st Elizabeth                2nd        Frankie            3rd        Isla

 

Blwyddyn 2

Art

1st Brooke        2nd        Alfie                3rd        Jacob O’L

 

Llawysgrifen

1st  Connah      2nd        Mila                 3rd        Caerwyn G

 

Talent

1st  Ellie           2nd        Lukas              3rd  Beck

 

Blwyddyn 3

 

Handwriting

1st Ffion           2nd        Aled                3rd        Dylan

 

Art

1st Jack            2nd        Ruby               3rd Robynne-Fae

Poetry

1st Fletcher      2nd        Oliver              3rd Sebastian

 

Blwyddyn 4

Art

1st  Daisy a Felicity     2nd  Amelie      3rd  Efan a Pippa

Handwriting

1st  Amelie                   2nd Daisy         3rd  Toby a Felicity

Music

1st  Efan a Pippa          2nd  Daisy        3rd  Felicity

 

 

Blwyddyn 5

Art

1st Dominic                 2nd Megan D    3rd Leah S

Handwriting

1st        Lili S               2nd Chloe         3rd Leah J

Poetry

1st Megan D                2nd Dominic     3rd Iwan F

Performing

1st Cariad                     2nd Deni and Megan    3rd        Maddie and Leah S

Reciting

1st Leah J

 

Blwyddyn 6

Art

1st  Lisa                        2nd  Amelie      3rd  Harvey R

Handwriting

1st  Lisa                        2nd Connie       3rd        Scarlett

Poetry

1st  Lisa

 

 

Key Stage 2

 

We continue to plan for Key Stage 2 to return on the 15th of March. It is expected that the school day will then be similar to how it was before Christmas. We will stagger arrival and finish times with finalised times to be shared in a letter next week.

 

Many of our Foundation Phase pupils had outgrown their school uniform. Please check your child(ren)’s uniform now rather than leaving it to the day before school re-starts.

 

The big issue we are facing at the moment is the dinner hall. Government guidelines currently say that two bubbles shouldn’t be sharing the same room for lunch. For us to have a separate sitting for each class we would need 3 ½ hours for lunch which isn’t possible. We have asked Torfaen to support us in coming up with a solution for this problem. In the short term pupils will have to bring a packed lunch to school and eat in class. This is also why Breakfast Club is yet to re-start.

Clwb Carco ar planning to re-start after Easter. They will be in touch with families who have been using the club soon.

  

 

 

Litter collection

 

At the weekend two of our pupils Rudy and Layne worked very hard to collect rubbish outside Varteg Community Centre. They collected three full bags of rubbish that had been thrown on the ground. Can all families please make every effort to keep the area tidy.

 

Good work in the community

 

Over the past months Isabelle in year 5 has been busy raising money by creating things and helping out. Recently she used all of the money she had raised to buy food and donated the food to the local foodbank. Well done Izzy!

 

Pupils of the week

 

Meithrin          Connie

Derbyn            Casey-Leigh and Ameillia

Blwyddyn 1     Morgan

Blwyddyn 2     Madalë

Blwyddyn 3     Harri T

Blwyddyn 4     Amelie

Blwyddyn 5     Lola

Blwyddyn 6     Scarlett

 

Lockdown heroes/Cymraeg Campus

 

Meithrin          Ifan

Derbyn            Freya

Blwyddyn 1     Mason W-J and Evelyn

Blwyddyn 2     Seren

Artist of the week   Calan

Blwyddyn 3     Brenin

Blwyddyn 4     Isla and Felicity

Blwyddyn 5     Isabelle

           

 

 

Fruit

 

As of Monday, March 1st fruit will be available in class. Each class will have their own supply and it will be sold to the children in their bubbles.

Fruit costs 20p per day or £1 for the week. Please send in the money in a clearly labelled envelope/purse/wallet.

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top