Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

23.2.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Croeso nol i’r cyfnod Sylfaen

 

Rydym yn falch iawn i fod yn croesawu y Cyfnod Sylfaen yn ol i’r ysgol. Mae’n wych i’w gweld yn ol yn yr ysgol, yn dysgu a chymdeithasu gyda’i ffrindiau.

 

Dydd Gwyl Dewi

 

Gall disgyblion wisgo gwisgoedd traddodiadol Gymreig ar ddydd Llun, Mawrth y 1af. Peidiwch poeni os nad oes gennych wisg traddodiadol gallwch wisgo coch neu unrhywbeth sydd yn dynodi Cymru.

 

Diwrnod y llyfr

 

Mae diwrnod y  llyfr ar Fawrth y 4ydd. Bydd yn anodd eleni i deuluoedd gael gafael ar wisgoedd i’w plant felly ni fyddwn yn gwneud hyn am eleni.

 

Yn lle byddwn yn gwahodd disgyblion i ddod a’u hoff lyfr i’r ysgol. Hefyd bydd gweithgareddau am ddiwrnod y llyfr yn cael eu cynnal yn y dosbarthiadau.

 

Bydd pob disgybl yn derbyn tocyn llyfr gwerth £1.

 

Ffrindiau Bryn Onnen

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen wedi bod yn brysur trwy’r pandemig yn codi arian ar gyfer yr ysgol. Dyma grynodeb o’u gwaith hyd yma;

 

Mae £525 wedi ei gasglu trwy My School Lottery

https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/ysgol-bryn-onnen 

 

Mae £343 wedi ei gasglu trwy Easy Fundraising

 

Mae 120 o dywelion dathlu pen-blwydd yr ysgol wedi eu gwerthu.

 

Os hoffech gynorthwyo Ffrindiau Bryn Onnen gyda unrhyw agwedd o’u gwaith cysylltwch trwy dudalen Facebook Ffrindiau Bryn Onnen

 

Ffrwythau

 

Bydd ffrwyth ar werth yn ystod amser egwyl yn dechrau ar ddydd Llun. Gallwch dalu 20c pob dydd neu £1 yr wythnos. Danfonwch yr arian i’r ysgol mewn amlen sydd wedi labelu.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Lowri E

Derbyn            Seren-Rose

Blwyddyn 1     Alfie B

Blwyddyn 2     Mila

Blwyddyn 3     Dylan T

Blwyddyn 4     Carter B

Blwyddyn 5     Leah J

Blwyddyn 6     Harvey R

 

Ymdrech Arwrol/Cymraeg Campus

 

Meithrin          Kayla

Derbyn            Niamh

Blwyddyn 1     Oliver N a Niya

Blwyddyn 2     Arlunydd yr wythnos – Evie L

Blwyddyn 3     Sebastian

Blwyddyn 4     Tobi J

Blwyddyn 5     Melody

Blwyddyn 6     Ieuan B

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

Welcome back to the Foundation Phase

 

A very warm welcome back to all of our Foundation Phase pupils. It is fabulous to see them all back in school, learning and socialising with their friends.

 

We very much look forward to being able to welcome back our older pupils from March the 15th.

 

St David’s Day

 

Pupils are invited to wear Welsh costumes on Monday 1st of March. If you don’t have anything traditional feel free to send your child into school wearing read or anything that symbolises Wales.

Foundation Phase pupils will have small eisteddfodau in their classes and competitions for art and handwriting.

 

Key Stage 2 pupils will have similar activities online.

 

We will share the names of all winners in next week’s newsletter.

 

World Book Day

 

World Book Day is on March the 4th. We have taken the decision that finding or making costumes for children will be difficult at the moment so we won’t be dressing up as our favourite characters as we have done in the past.

 

Instead we would like children to bring their favourite book with them to school. Classes will also be participating in activities about World Book Day in school.

 

All pupils (those at school and children learning at home) will receive a £1 book token.

 

Pupils of the week

 

Meithrin          Lowri E

Derbyn            Seren-Rose

Blwyddyn 1     Alfie B

Blwyddyn 2     Mila

Blwyddyn 3     Dylan T

Blwyddyn 4     Carter

Blwyddyn 5     Leah J

Blwyddyn 6     Harvey

 

Lockdown heroes/Cymraeg Campus

 

Meithrin          Kayla

Derbyn            Niamh

Blwyddyn 1     Oliver N and Niya

Blwyddyn 2     Artist of the week Evie L

Blwyddyn 3     Sebastian

Blwyddyn 4     Tobi

Blwyddyn 5     Melody

Blwyddyn 6     Ieuan B

 

PTA – Ffrindiau Bryn Onnen

 

Ffrindiau Bryn Onnen have been busy raising funds for the school throughout the pandemic. Many of their usual funding streams like fairs and stalls on sports day have had to be suspended temporarily so they have found new ways of raising funds for the school.

 

So far £526 has been raised through Your School Lottery; https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/ysgol-bryn-onnen   

 

£343 has been raised through Easy Fundraising

 

120 commemorative tea-towels have been sold

 

The PTA have also arranged for fruit and toast to be available for pupils as this isn’t being provided by Torfaen currently.

 

The PTA are always looking for additional volunteers. If you are able to support with any aspect of fund-raising or staffing events (when we are able to hold them) please get in touch with the PTA through their Facebook page.

 

Fruit

 

As of Monday, March 1st fruit will be available in class. Each class will have their own supply and it will be sold to the children in their bubbles.

Fruit costs 20p per day or £1 for the week. Please send in the money in a clearly labelled envelope/purse/wallet.

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top