Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

5.2.2021

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Dychwelyd i’r ysgol

 

Fel y clywsoch gan y Prif Weinidog yn gynharach bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd i’r ysgol ar ddydd Llun, Chwefror 22ain. Bydd mwy o fanylion yn dilyn yn ystod yr wythnos nesaf ond rwy’n rhagweld bydd trefn y dydd ar gyfer y disgyblion hyn yn parhau yn debyg i’r arfrer.

 

Bydd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn dal i ddysgu ar lein gan obeithio y byddwn yn gallu eu croesawu hwythau yn ol i’n plith yn fuan.

 

Bydd darpariaeth hwb yn parhau i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 sydd a’u rhieni yn weithwyr allweddol.

 

Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Bydd dydd Gwener, Chwefror 12ed yn ddiwrnod hyfforddiant i staff. Ni fydd dysgu ar-lein na darpariaeth hwb ar y diwrnod hwnnw.

 

Diwrnod Miwsig Cymraeg

 

Cofiwch am Ddydd Miwsig Cymraeg heddiw. Beth am wrando ar gerddoriaeth Gymraeg dros y penwythnos. Dyma ddau linc defnyddiol;

 

https://www.youtube.com/watch?v=C31szdyogEE&feature=youtu.be 

https://gov.wales/welsh-language-music-day

 

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Ethan

Derbyn            Abbie

Blwyddyn 1     Isabelle a Morgan

Blwyddyn 2     Jacob

Blwyddyn 3     Robynne-Fae

Blwyddyn 4     Pippa

Blwyddyn 5     Cariad

Blwyddyn 6     Harvey R

 

 

Ymdrech Arwrol

 

Meithrin          Eloise

Derbyn            Fleur

Blwyddyn 1     Mason W-J

Blwyddyn 2     Brooke

Blwyddyn 3     Jack H

Blwyddyn 4     Max

Blwyddyn 5     Dominic

Blwyddyn 6     Connie

 

Dear Parent / Guardian,

           

Returning to school

 

As announced by the First Minister this afternoon, Foundation Phase pupils will be returning to school on Monday, February 22nd. More details will follow next week but I expect the daily routine for these pupils to be very similar to what they usually experience. I.e. school dinners will be available, transport will be running and they will be in the same classes and with the same teachers as usual.

 

Keep an eye on Torfaen’s website later today and tomorrow as they will be releasing further information.

 

We will continue to provide a hub provision for Key Stage 2 pupils whose parents are key workers.

 

Online provision will continue for the rest of Key Stage 2 who will hopefully be able to join us soon after.

 

Training day

 

Friday, February 12th will be a staff training day. There will be no online learning or hub provision on this day.

 

Diwrnod miwsig Cymraeg

 

Remember that today is Welsh Music Day. Please encourage your children to listen to welsh music today and at the weekend.

 

Here are some useful links;

 

https://www.youtube.com/watch?v=C31szdyogEE&feature=youtu.be

https://gov.wales/welsh-language-music-day

 

Pupils of the week

 

Meithrin          Ethan

Derbyn            Abbie

Blwyddyn 1     Isabelle a Morgan

Blwyddyn 2     Jacob

Blwyddyn 3     Robynne-Fae

Blwyddyn 4     Pippa

Blwyddyn 5     Cariad

Blwyddyn 6    Connie

 

Lockdown heroes

 

Meithrin          Eloise

Derbyn            Fleur

Blwyddyn 1     Mason

Blwyddyn 2     Brooke

Blwyddyn 3     Jack H

Blwyddyn 4     Max

Blwyddyn 5     Dominic

Blwyddyn 6     Harvey R

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

Top