Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

 

29.1.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Fideos lles

 

Mae ein fideo lles diweddaraf nawr ar Class Dojo a Facebook rhieni Ysgol Bryn

 

https://www.youtube.com/watch?v=QikMP5QC4b4&list=PLM5kRK6v49XXxldXV2_BXRUXwQS1i0BP9

 

Dydd Miwsig Cymraeg

 

Ar ddydd Gwener, Chwefror y 5ed. Bydd nifer o weithgareddau i ddathlu yn ystod yr wythnos. Ceisiwch wrando ar gerddoriaeth Gymraeg wrth gwblhau ychydig o’ch gwaith.

 

Dyma rai bandiau addas i ein disgyblion; Yr Eira, Band Pres Llareggub, Y Reu, Yr Ods, Adwaith, Candelas, Yws Gwynedd, Gwilym, Calan.

 

Llyfrau darllen

 

Mae nifer o rieni wedi bod yn gofyn am lyfrau darllen yn ystod y cyfnod clo. Rydym wedi gosod llyfrgell syml tu allan i ddrws yr ysgol. Mae croeso i rieni fenthyg llyfrau a’u dychwelyd yn y bocs o dan y bwrdd.

 

Hefyd gellir cael llyfrau Tric a Chlic yn rahd ac am ddim o;

Tric a Chlic - https://tricachlic.cymru/en

 

A llyfrau Coeden Rhydychen trwy Hwb;

 

https://hwb.gov.wales/news/articles/22ead176-3ccf-4cac-bcbd-c2d93536cb78

 

E-safety

 

Gan fod ein plant yn treulio cymaint o amser ar-lein mae angen eu hatgoffa am e-ddiogelwch yn rheolaidd.

Dyma ychydig o adnoddau syml y gellir eu rhannu;

 

https://hwb.gov.wales/zones/keeping-safe-online/children-and-young-people/primary-learners/guidance-primary-learners/

 

 

https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/staying-safe-online/

 

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Ellis a Dolly-Jane

Derbyn                        Halle-Reese

Blwyddyn 1    Oliver N a Rudy

Blwyddyn 2    Connah

Blwyddyn 3    Ffion

Blwyddyn 4    Efan P-H

Blwyddyn 5    Maddie W

Blwyddyn 6    Miley

 

Ymdrech Arwrol

 

Meithrin          Jack C a Beau

Derbyn                        Sawyer

Blwyddyn 1    Laney Del

Blwyddyn 2    Noah

Blwyddyn 3    Fletcher

Blwyddyn 4    Daisy

Blwyddyn 5    Chloe a Lili

Blwyddyn 6    Tal a Lisa

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

Wellebing Videos

 

Our latest wellbeing video supported by Torfaen Play and Sports Development is now available on Facebook and Dojo.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QikMP5QC4b4&list=PLM5kRK6v49XXxldXV2_BXRUXwQS1i0BP9

 

Welsh Music Day

 

Next Friday is Welsh Music Week. Help us celebrate by listening to Welsh language music in the house as you complete your home learning next week.

 

Here is a list of artists that are suitable for primary aged pupils;

 

Yr Eira, Band Pres Llareggub, Y Reu, Yr Ods, Adwaith, Candelas, Yws Gwynedd, Gwilym, Calan.

 

 

 

 

Pupils of the week

 

Meithrin          Ellis and Dolly-Jane

Derbyn                        Halle-Reese

Blwyddyn 1     Oliver N and Rudy

Blwyddyn 2     Connah

Blwyddyn 3     Ffion

Blwyddyn 4     Efan P-H

Blwyddyn 5     Maddie W

Blwyddyn 6    Miley

 

Lockdown heroes

 

Meithrin           Beau and Jack C

Derbyn                        Sawyer

Blwyddyn 1     Laney-Del

Blwyddyn 2     Noah

Blwyddyn 3     Fletcher

Blwyddyn 4     Daisy

Blwyddyn 5     Chloe J and Lili S

Blwyddyn 6     Tal a Lisa

 

Fabulous Work – Gwaith Gwych

 

Dyma waith gwych sydd wedi ei greu gan rhai o’n disgyblion.

Here is some excellent work produced by our pupils.

E safety

 

As this period of online learning continues it is inevitable that our pupils will spend more time on screen. Please continue to monitor their safe use of the internet. I spoke to pupils about e-safety at today’s assembly. Here are links to some child friendly resources you can share with them.

 

https://hwb.gov.wales/zones/keeping-safe-online/children-and-young-people/primary-learners/guidance-primary-learners/

 

 

https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/staying-safe-online/

 

Reading Books

 

In our online learning survey a number of parents asked about reading books. These resources are free online.

 

All Tric a Chlic books can be downloaded for free from their website. You need to create an account but there is no cost.

Tric a Chlic - https://tricachlic.cymru/en

 

Oxfrod reading tree books can be downloaded from Hwb:

 

https://hwb.gov.wales/news/articles/22ead176-3ccf-4cac-bcbd-c2d93536cb78

 

 

We have also set up a simple library system outside of the school door. Books are in boxes labelled Nursery-Reception, Year 1 and 2, Year 3 and 4, Year 5 and 6. Parents able to travel safely to the school are welcome to borrow books from these boxes. Please put any returned books in the box marked “Returns” under the table so we can quarantine them before reusing.

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top